Sesongstart for Fæmund II (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Hektisk natt for 31 år siden (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Stilas med gamle foto (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Får tilbake sine originale farger (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Tur til Quintushøgda 2. pinsedag (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Tilbakeføring av Larsenstuggu: Får uthus av kommunen

I formannskapsmøtet i morgen skal saken der fremtidig eier av Larsenstuggu ønsker å overta et uthus som er i kommunens eie opp til behandling.

I forbindelse med tilbakeføring av Larsenstuggu, ønsker fremtidig eier å overta et uthus som er i kommunens eie. Dette uthuset er i dag plassert ved Gropstuggu ved Skansen, og har tidligere vært en del av gårdsrommet til Larsenstuggu. 

Larsenstuggu er rehabilitert av Rørosmuseets bygningsvernsenter og er klar til å tilbakeføres til sin originale plass.Søker ønsker å overta uthuset og gjenoppføre den på tomta etter Larsenstuggu som et delprosjekt i tilbakeføringen av Larsenstuggu til Nedre Flanderborg.

Uthuset ved Skansen skal tilbakeføres til Nedre Flanderborg. Foto: Skjermbilde fra sakspapirene

Historisk bygning

Larsenstuggus historie som toetasjes bolighus oppført i tømmer går tilbake til 1798. To år etterpå oppføres et tilbygg, Perstuggu. I 1879 får Larsenstuggu et tilbygg, forstue med svalgang. I 1922 ble eiendommen kjøpt av Røros kommune.  I 1923 fredes Perstuggu og i 1950 ble bygningen flyttet til Sleggveien. 

I 1969 selger Røros kommune Larsenstuggu. Huset ble demontert og flyttet fra opprinnelig tomt på Nedre Flanderborg og ble gjenoppsatt i gården bak Vertshuset i Kjerkgata, der det sto til 1990. Bygningen ble deretter demontert og lagt på lager. 

Nåværende eier fikk kjøpt den opprinnelige tomta på Nedre Flanderborg i 1997, og fikk da huset med på kjøpet. Samme år vedtar kommunen en omregulering av området som viser tilbakeflytting av bygningen. Sør- Trøndelag fylkeskommune stilte seg også positiv til en flytting. Studenter fra NTNU gikk i 2014 gjennom tømmerkonstruksjonen og fant at store deler av konstruksjon var i relativt god stand. 

Byantikvaren har ved flere anledninger uttalt seg positivt til en tilbakeflytting av Larsenstuggu til Nedre Flanderborg.

– Dette vil bidra til å sikre denne bygningen og samtidig gjenskape det historiske bymiljøet på stedet. Byantikvaren er også positiv til en tilbakeflytting av uthuset til samme sted. Dette vil være med på å komplettere bygningsmiljøet rundt Larsenstuggu, uttaler byantikvar Magnus Borgos.

Jordskiftesak

I 2016 ble det fattet formannskapsvedtak om salg av tilleggsareal til Larsenstuggutomta. Det er i eiendomsmatrikkelen ikke definert eier av gategrunn på Flanderborg . Det medfører at Vedtak fra 14.01.2016 ikke kan effektueres, da kommunen ikke kan selge eller gi fra seg et areal den formelt ikke eier.

Røros kommune har krevd jordskiftesak for Flanderborgområdet hvor de primært ønsker å fastslå at kommunen er eier av gategrunn, og videre en kartlegging av grensene mellom gategrunn og de private eiendommene. 

Tilbakeføring av Larsenstuggu med tilhørende uthus er i tråd med kulturminneplan og områdeplan for sentrum, og en slik re-etablering er dermed ønskelig fra kommunens side. 

Tidligere har også Pers-stuggu i Sleggveien vært en del av Larsenstuggugården. Denne ansees ikke å være aktuell å tilbakeføre. Ny eier signaliserer at han vurderer nytt bygg/tilbygg for å tette dette hullet i det opprinnelige gårdsrommet.

Kommunedirektørens innstilling

Eier av Larsenstuggutomta kan fritt overta uthuset som er i kommunens eie ved Skansen, og tilbakeføre det til opprinnelig plassering ved Larsenstuggu med forbehold og på vilkår.

Forbehold:

  • Røros kommune tilkjennes gategrunn som eier slik at fradeling av tilleggsareal kan gjennomføres. 

Vilkår:

  • Ny eier av uthuset må stå for demontering og flytting av uthus, og rydde tomta etter dette.
  • Overtakelse og flytting av uthuset forutsetter at Larsenstuggu oppføres.
  • Flytting og oppføring av uthuset behandles etter plan og bygningslov.

Dette vil være det andre prosjektet med tilbakeføring av gamle bolighus til Røros sentrum som behandles i løpet av kort tid. Tidligere denne måneden sa planutvalget ja til å tilbakeføre Ladd-bua som skal settes opp på tomta til Tronshart-gården i Bergmannsgata. 

Grønt lys for å rive

Røros idrettslag har fått grønt lys for å rive Litjmoen. Byantikvaren har i møte uttalt at han ønsker at bygningen blir flyttet, men etter plan- og bygningsloven har idrettslaget anledning til å rive bygningen.

Planen er å rive eller flytte det gamle bolighuset, for å gi plass til bygging av et servicebygg. De siste årene har en bobilparkeringsplass gitt gode inntekter, og bobilfolket etterspør et servicebygg. Servicebygget er også tent brukt av de som driver med idrettsaktiviteter i området. Hvordan de to bruksområdene vurderes opp mot hverandre, har betydning for hvordan byggesaken behandles.

I gjeldende reguleringsplan står det at området skal brukes til idrettsbaner med tilhørende bygninger. Et servicebygg knyttet til idrettsaktivitetene er innenfor planen, et servicebygg for bobiler krever omregulering.

+ 15 søkere til stillingen som Kulturminneforvalter

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Tørkingen tar tid

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Les norske flygeres dramatiske rapporter fra tokt under 2. verdenskrig

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.