Flere persontog kan kjøre på Rørosbanen fra 20. mai

Pressemelding fra Bane Nor:

Randklev bru åpner etter planen 20. mai, og da er hele Dovrebanen igjen åpen for togtrafikk. Passasjerer kan dermed reise klima- og miljøvennlig med tog gjennom hele Gudbrandsdalen. Godstrafikken kan gjenopptas på Dovrebanen, og flere persontog kan kjøre på Rørosbanen.

Etter en intensiv byggeperiode er Randklev bru klar for trafikk 20. mai i år. Brua fikk store skader under ekstremværet «Hans» i august i fjor. De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brufundamentene veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elva. Inspeksjoner av bruelementene etter at de var heist på land, viste at de kunne gjenbrukes og brua restaureres.

Togselskapene har kjørt buss for tog på deler av strekningen, og det er ikke kjørt nattog.

– Å gjenåpne forbindelsen over Gudbrandsdalslågen har hatt høyeste prioritet for oss. Dovrebanen er en  svært viktig strekning, og det har vært en krevende tid for både passasjerene og togselskapene. Vi takker for tålmodigheten mens vi har jobbet for å gjenåpne Randklev bru, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Gode nyheter for godstrafikken

Dovrebanen er en viktig strekning for godstrafikk, og hvert år går flere tusen godstog mellom landsdelene.

Da Randklev bru fikk skader ble en del av godstrafikken flyttet til Rørosbanen. Dette har ført til mer belastning og slitasje i sporet, økt støy for naboer til jernbanen i området, i tillegg til færre avganger for persontogene.

Mens Randklev bru har vært stengt har det heller ikke gått godstrafikk på Raumabanen. På grunn av begrenset kapasitet på Rørosbanen har en del av godset som vanligvis går med tog, blitt fraktet på veiene med lastebiler. 

– Det er kritisk viktig for samfunnet at Dovrebanen er åpen slik at store volum mat og andre nødvendige varer kan fraktes klimavennlig og trafikksikkert med tog mellom Østlandet og Midt-Norge, og videre til Nord-Norge, sier Eriksen.

Toget er det mest klima- og miljøvennlige transportmiddelet av både varer og folk. Et godstog på skinner tilsvarer 30 lastebiler på veiene.

Mer robust enn før

Arbeidene med å bygge opp igjen Randklev bru har pågått for fullt siden brua ble skadet. Bruelementene har blitt reparert på land og skal heises tilbake igjen. Skadeomfanget på dem har vært begrenset.

I tillegg til reparasjon av bruelementene, har Bane NOR bygget et nytt fundament. Det nye fundamentet har en større grunnflate, og er bedre sikret mot erosjon og undergraving for å tåle mer ekstremvær på grunn av klimaendringer. Samtidig er det utført erosjonssikring av det andre brufundamentet.

Er Røros AP på ville udemokratiske veier ?

Leserbrev fra Bjørn Salvesen om boplikt på Røros:

Røros Ap skal ha et medlemsmøte tirsdag til uka der saken om boplikt generelt og boplikt også ved arv spesielt skal avgjøres. Dette høres jo svært så demokratisk ut. Men vedtaket der skal, så vidt jeg vet, være -bindende- for kommunestyregruppa til Røros Ap som fikk stemmene til 1298 personer (41%) ved forrige valg, og dermed tillit og mandat til å avgjøre politiske saker i kommunestyret.

Noen få sterke stemmer i Røros Ap jobber beinhardt for at boplikt også ved arv ikke skal innføres, og kanskje helst ta bort boplikten helt, men stoler tydeligvis ikke på at egen kommunestyregruppe vil det samme. På et medlemsmøte dukker vel opp rundt 30-40 av medlemmene, og skal da tydeligvis overstyre de folkevalgte og de 1298 som stemte på dem. Det er ikke demokratisk.

Ikke nok med det, her vil det garantert komme medlemmer som ikke har annen agenda enn å sikre sitt eget hus i sentrum fra boplikt ved arv, og andre personlige fokus. I kommunestyret sitter det folk som har lest sakspapirer grundig, og som har (bør i hvert fall ha) en videre samfunnshorisont enn sin egen navle.

Et vedtak på et medlemsmøte er forøvrig ikke juridisk bindende for en kommunestyrepresentant. Heldigvis, da ville jo folkevalgte representanter i et parti de facto kunne bli nikkedukker til ikke-folkevalgte medlemmer fra samme parti. Det er slikt man gjør i land man ikke har lyst til å sammenligne seg med.

Det står forøvrig i Røros Ap sitt valgprogram at de er -for- boplikt i Røros kommune, men absolutt ingenting om at er i mot boplikt også ved arv.

Røros sentrum er i ferd med å bli en dødsstille mix av gamlehjem og hytteby, ispedd modige unge som heroisk kjemper mot overmakten av aldrende krakilske huseiere som mener de unge slett ikke er i stand til å håndtere gamle hus. Røros Ap har nå muligheten til å snu trenden ved å innføre boplikt også ved arv da dette unntaket som man nå vet er den store driveren for det framstisk økende antall tomme feriehus i det historiske sentrum.

Bjørn Salvesen

Bekymret sentrumsbeboer på Røros

Styrker virksomheten

Nylig fullførte Johan Kjellmark AS byggingen av nytt bibliotek i Røros sentrum. Nå bygges en ny stor sentrumsbarnehage. Johan Kjellmark har bygd det meste av nye hus, som har kommet på Røros i nyere tid. 

Firmaet har navn etter sin grunnlegger, men nå endres navnet, og bedriften omorganiseres forteller daglig leder Trond Schølberg.

Trond Schjølberg intervjuet av Tore Østby.

Byggenæringen opplever tøffe tider, med nesten full stopp i bygging av fritidsboliger, reduksjon i byggingen av nye boliger, og mer forsiktig utbygging av offentlige bygg. Byggenæringen er fastlandsnorges største næring, og også svært viktig i mange trønderske kommuner. 

I Røros kommune er Johan Kjellmark AS en av de aller største arbeidsgiverne, med 110 ansatte. Så langt er den store byggentreprenøren på Røros på trygg grunn.

Trond Schjølberg intervjuet av Tore Østby.

Sølvmedalje og norgesrekord til Anja

Går kveldens konkurranse ble som forventet svært spennende i utstyrsfritt NM u/jr i Bergen.  Anja Wiggen Skancke sin tøffeste konkurrent meldte frafall, men hun møtte likevel sterk motstand fra utøveren som var ranket på 3. plass. Anja åpnet med 170kg i knebøy og høynet deretter til 180kg i andre løft. Hun hadde på forhånd siktet seg inn på ny norgesrekord og valgte derfor å forsøke seg på den i tredje løft med 185,5kg. Det ble gjennomført svært overbevisende og ny norgesrekord var et faktum! Hun flyttet rekorden med 0,5kg og forbedret i tillegg sin personlige rekord med 5,5kg, skriver Røros Styrkeløftklubb i en pressemelding.

I benkpress åpnet hun med 70kg, 72,5kg i andre forsøk før det dessverre ble bom på 75kg i tredje og siste løft.

Anja lå på førsteplass inntil den siste øvelsen, markløft. Der startet hun med 165kg før hun i andre løft økte til 172,5kg. Det ble en kamp om sammenlagtseieren til siste løft, der hun dessverre bommet på 177,5kg. Men konkurrenten hadde nok uansett tatt førsteplassen ut ifra nivået å bedømme. Anja havnet dermed på andreplass og tok dermed sølvmedaljen – meget sterk prestasjon mht. at Anja er førsteårs juniorløfter. Sammenlagtresultatet ble 430,5kg, noe som er ny personlig rekord med 3kg. Røros Styrkeløftklubb gratulerer med strålende prestasjon!