Trond Schjølberg Foto: Tore Østby

Styrker virksomheten

Nylig fullførte Johan Kjellmark AS byggingen av nytt bibliotek i Røros sentrum. Nå bygges en ny stor sentrumsbarnehage. Johan Kjellmark har bygd det meste av nye hus, som har kommet på Røros i nyere tid. 

Firmaet har navn etter sin grunnlegger, men nå endres navnet, og bedriften omorganiseres forteller daglig leder Trond Schølberg.

Trond Schjølberg intervjuet av Tore Østby.

Byggenæringen opplever tøffe tider, med nesten full stopp i bygging av fritidsboliger, reduksjon i byggingen av nye boliger, og mer forsiktig utbygging av offentlige bygg. Byggenæringen er fastlandsnorges største næring, og også svært viktig i mange trønderske kommuner. 

I Røros kommune er Johan Kjellmark AS en av de aller største arbeidsgiverne, med 110 ansatte. Så langt er den store byggentreprenøren på Røros på trygg grunn.

Trond Schjølberg intervjuet av Tore Østby.