I kamp om stortingsplasser (+)

Hilde Danielsen (SV) og Heidi Greni (SP) er involvert i en thriller av et stortingsvalg i Sør-Trøndelag. Meningsmålingene har svingt veldig, og de nyeste målingene tyder på at det blir en veldig tett kamp om den siste stortingsplassen.

https://vimeo.com/601951372
Hilde Danielsen og Heidi Greni intervjuet av Tore Østby.

På den siste målingen i Sør-Trøndelag, som ble offentliggjort i dag, er SV inne met en representant og Senterpartiet med to. I følge den er det Senterpartiet, Rødt og MDG som kjemper om den siste kandidaten. SV ligger ikke lengre bak, enn at det er innenfor feilmarginen i målingen. Både Hilde og Heidi vil trolig komme inn på Stortinget om det blir regjeringsskifte. Førstekandidatene til de to partiene, Lars Haltbrekken og Ola Borten Moe, er antatt å bli ministere.

Målingen er utført av Norstat på oppdrag fra NRK.

Pistolklubb i utvikling (+)

Denne uken hadde Røros Pistolklubb besøk av to klubbutviklere fra Norges Skytterforbund. Tema var blant annet videre utvikling av klubben og tilrettelegging for paraskyting. Styreleder i Røros Pistolklubb, Martin Løvø, sier at klubben er under utvikling.

https://vimeo.com/601929212

Røros Pistolklubb har tanker om å jobbe videre med rekruttskytingen, som startet opp litt i vår. Det er også tanker om å komme videre i samarbeidet med Røros skole, om å ha enkelte program for noen elever. I tillegg ønsker klubben å være på banen i forhold til paraskyting.

– Vi har ihvertfall en veldig interessert person nå, som tenker å kanskje ta opp igjen den aktiviteten. Men vi mangler litt tilrettelegging enda for å være klar. Men vi ønsker å rekruttere paraskyttere også til klubben vår på sikt, sier Martin.

Røros Pistolklubb ønsker å få til bredden slik at de kan tilby en hobby, og kanskje mer enn en hobby også for noen som ønsker å videreutvikle det til noe mer.

Røros Pistolkubb sitt klubblokale er i kjelleren i gamle gymsal, der har klubben i utgangspunktet trening to ganger i uken i sesongen, for de voksne medlemmene. I tillegg er det trening to ganger i uken for rekruttene. Inntil et par ganger i uken er det satt av tid for Røros skole. Det er ikke kommet i gang enda, men Martin regner med å komme i gang ganske snart.

– Her er det full fart, og det er vilje og ønske om å drive klubben videre så vi håper vi lykkes med det, sier Løvø.

Medlemmer i Røros pistolklubb sammen med besøk fra Norges Skytterforbund.
Foto: Tove Østby

Påvist harepest i Røros kommune – ikke drikk vann fra elver, bekker og små vann

Pressemelding fra Røros kommune:

Det er påvist harepest i Røros kommune, etter at et død unghare ble sendt til Mattilsynet 3. september og testet.

Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Det kan også skje ved at du tar på syke eller døde harer og smågnagere.

Her kan du lese FHIs råd for å unngå smitte fra drikkevann og andre kilder

SP spredte glede og dansemusikk (+)

Senterpartiet stilte på stand på Plattingen i Kjerkgata på Røros i dag, med sine toppkandidater, og P.A. Røstads orkester. Andrekandidat Heidi Greni svingte seg i dansen, og var svært spent på valgresultatet. Hun holder et av de mest utsatte mandatene i de nyeste meningsmålingene.

Førstekandidat i Sør-Trøndelag og partiets nestleder, Ola Borten Moe, ligger an til sikker plass på Stortinget. Om det blir regjeringsskifte, er han tett på selvskreven som minister. Han var optimistisk både på egne og partiets vegne, og brukte sin taletid på standen på å spre optimisme også for landet.

https://vimeo.com/601779597

Torill og Tor-Einar flytter til Røros for jobb i Kulturminnefondet

Pressemelding fra Kulturminnefondet:

 sommer lyste Kulturminnefondet ut en stilling som rådgiver og fikk 41 søknader. Nå øker Kulturminnefondet bemanningen og ansetter to personer som rådgivere; Torill Wiggen og Tor-Einar Siebke. 

Kulturminnefondet hadde mange godt kvalifiserte søkere fra hele landet, og de to som kommer til Røros flytter begge fra Trondheim for å bosette seg på fjellet. 

– Vi er glade for at så mange anser Røros som et attraktivt sted å bo og Kulturminnefondet som en spennende arbeidsplass hvor de får brukt sin kompetanse. Og så er vi glade for at vi som statlig arbeidsplass å bidra til tilflytting til regionen, forteller Pia Wigtil, assisterende direktør i Kulturminnefondet. 

Hun legger til at begge de nyansatte er på utkikk etter bosted på Røros, og oppfordrer rørosinger som har bolig til leie om å ta kontakt med Kulturminnefondet. 

Torill Wiggen (39) er ikke ukjent med fjellregionen. Hun startet sin lærerkarriere på Tolga i 2004, og hun har skrevet bacheloroppgave i geografi om Røros som verdensarvsted. 

– Jeg gleder meg til å jobbe her med noe av alt det spennende jeg har studert. Jeg synes det er interessant å se hvordan vi kan ta vare på kulturminnene våre, og jeg ser frem til å bidra til at flere kulturmiljøer bli satt i stand, tatt vare på og ikke minst videreutviklet med ny næring, forteller hun. 

Wiggen har trivdes på fjellet før, og gleder seg blant annet til å komme tilbake til en god, kald og snørik vinter. 

– Jeg ser frem til fine turer i fjellet, kanskje komme i gang med stiløping, finne ei dansegruppe eller oppdage en ny hobby! 

Tor-Einar Siebke (31) er opprinnelig fra Nittedal, og han arbeider nå ved Stiklestad Nasjonale Kunstsenter. Han har bachelor i historie og master i både kulturminneforvaltning og arkeologi. 

– Jeg liker godt at jobben gir meg muligheten til å få se enda mer av det mangfoldet av kulturarv som finnes i hele Norge og får muligheten til å komme i kontakt med og hjelpe engasjerte mennesker som ønsker å opprettholde og videreføre denne, sier han. 

Siebke får snart verdensarven som rammer for både bosted og arbeidsplass:

– Det jeg ser fram til ved å skulle bo på Røros er at med min bakgrunn så er det som å få lov til å bo i et levende museum hvor kulturarven og historien er tydelig til stede i hverdagen. Det er noe jeg oppfatter som en ganske unik ting ved Røros og som jeg syns er veldig spennende. I tillegg er jeg også glad i natur og friluftsliv og Røros har jo mer en nok å by på der også.

Tor Einar Siebke. Foto: privat

Spør ordføreren om dødsfall (+)

Rob Veldhuis (H) stiller spørsmål til ordføreren om en alvorlig fallulykke ved Gjøsvika, som fikk dødelig utgang. En beboer falt, og ble liggende noen minutter, før han fikk hjelp. Hendelsen er under politietterforskning. Veldhuis stiller seg undrende til at Formannskapet ikke har fått en orientering om dette.

Veldhuis ønsker svar på to spørsmål i formannskapsmøtet 16. september.

  • Når ble ordføreren kjent med hendelsen?
  • Jeg blir stusset hver gang jeg må bli kjent med slike saker via media. Mener ordføreren at det er riktig at formannskap ikke ble orientert om en så alvorlig hendelse?

En positiv hurtigtest i Os kommune

Pressemelding fra Os kommune

En elev ved Os ungdomsskole har avlagt positiv hurtigtest. Denne testen følges i dag opp med PCR- test som sendes inn til analyse. Smitteveien er kjent og smittesporing har startet.

Nærkontakter er hjemme fra skole og jobb og blir testet i løpet av dagen.

Vedkommende var innom Spar 9.9.21 ca kl 14.30. De som var på butikken i samme tidspunkt bes være obs på symptomer.

HUSK SMITTEVERNRÅDENE

Vi oppfordrer alle til å ta gode smittevernvalg i dagene fremover:

  • Hold minimum 1 meter avstand.
  • Vaske hendene.
  • Bli hjemme hvis du er syk.

VAKSINASJON

Dagens vaksinasjon går som planlagt i Oshallen.