Gyda Winther fra Norges Skytterforbund og styreleder i Røros Pistolklubb Martin Løvø. Foto: Tove Østby

Pistolklubb i utvikling (+)

Denne uken hadde Røros Pistolklubb besøk av to klubbutviklere fra Norges Skytterforbund. Tema var blant annet videre utvikling av klubben og tilrettelegging for paraskyting. Styreleder i Røros Pistolklubb, Martin Løvø, sier at klubben er under utvikling.

https://vimeo.com/601929212

Røros Pistolklubb har tanker om å jobbe videre med rekruttskytingen, som startet opp litt i vår. Det er også tanker om å komme videre i samarbeidet med Røros skole, om å ha enkelte program for noen elever. I tillegg ønsker klubben å være på banen i forhold til paraskyting.

– Vi har ihvertfall en veldig interessert person nå, som tenker å kanskje ta opp igjen den aktiviteten. Men vi mangler litt tilrettelegging enda for å være klar. Men vi ønsker å rekruttere paraskyttere også til klubben vår på sikt, sier Martin.

Røros Pistolklubb ønsker å få til bredden slik at de kan tilby en hobby, og kanskje mer enn en hobby også for noen som ønsker å videreutvikle det til noe mer.

Røros Pistolkubb sitt klubblokale er i kjelleren i gamle gymsal, der har klubben i utgangspunktet trening to ganger i uken i sesongen, for de voksne medlemmene. I tillegg er det trening to ganger i uken for rekruttene. Inntil et par ganger i uken er det satt av tid for Røros skole. Det er ikke kommet i gang enda, men Martin regner med å komme i gang ganske snart.

– Her er det full fart, og det er vilje og ønske om å drive klubben videre så vi håper vi lykkes med det, sier Løvø.

Medlemmer i Røros pistolklubb sammen med besøk fra Norges Skytterforbund.
Foto: Tove Østby

Facebook
Twitter
LinkedIn