Folk handler sportsutstyr hjemmefra

Da utbruddet av covid 19 spredte seg til Røros, ble butikkene stengt over natta. Det betyr ikke at handelen har stoppet helt opp for alle. Ved Røros Sport er det mange som ringer og bestiller varer. Det gjør at omsetningen er relativt god, selv om det ikke slippes en eneste kunde inn i butikken.

Har du vært på disse stedene? Test deg hvis du får symptomer

Pressemelding fra Røros kommune:

Dersom du har vært på disse stedene i Røros sentrum, ber vi om at du er ekstra oppmerksom dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon. Dette er i forbindelse med smittetilfellet varslet 20.mai.

 • Onsdag 12. mai Vitusapotek kl. 13.00
 • Onsdag 12. mai Bakeriet Røros kl. 09.00
 • Onsdag 12. mai Domus Cafeen Røros kl. 12.30
 • Onsdag 12. mai Felleskjøpet kl. 13.30
 • Onsdag 12. mai  Vitusapoteket kl. 13.00
 • Onsdag 12. mai Vinmonopolet Røros kl. 12.20
 • Tirsdag 18. mai Røros Trafikkstasjon kl. 10.30
 • Onsdag 19. mai Vinmonopolet Røros kl. 12.00–12.30
 • Onsdag 19. mai Coop Mega Røros kl. 12.00–12.30

Har du symptomer?

Da er det viktig at du holder deg hjemme, og at du bestiller en koronatest. Symptomene på covid-19-sykdom er feber, hoste, tung pust eller at du mister smaks- eller luktesansen. Du skal bestille test straks du merker ett eller flere av disse symptomene – ikke vent. Det gjelder også hvis du har lette symptomer.

Totalt 3 smittede i Røros nå

Pressemelding fra Røros kommune

Vi har totalt 3 smittede i Røros kommune per fredag morgen, 21. mai:

Personen som tirsdag 18. mai testet positivt på hurtigtest, er nå bekreftet smittet med positiv pcr-test. Denne er nærkontakt til en smittet i Os kommune.

Personen som i går, 20. mai, testet positivt på hurtigtest, er nå bekreftet smittet med positiv pcr-test. Denne er i samme husstand til personen som testet positivt på pcr-test i går. De har til sammen 42 nærkontakter i Røros. Smittesporing har kartlagt mulig smittevei, og det er sannsynlig at smitten er knyttet til utbruddet i Os kommune.

Nå er det viktig å teste seg

Vår oppfordring nå er at alle med symptomer tester seg, selv ved lette symptomer. Da kan vi oppdage og stoppe viruset raskt, og unngå et større utbrudd i regionen.

Se når du kan teste deg gjennom pinsehelgen.

Svarte på spørsmål om Rørosbanen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Går ut i pappaperm

Ordfører Isak Veierud Busch (Ap) har søkt kommunestyret om pappapermisjon. I februar ble Busch far for andre gang og han vil i den forbindelse ta ut permisjon i høst.

– I februar 2021 ble jeg far for andre gang. I den forbindelse planlegger jeg å ta ut fedrekvoten av foreldrepermisjonen i forlengelsen av planlagt ferie høsten 2021, sier Busch i søknaden som er rettet til kommunestyret. Permisjonssøknaden skal behandles i kommunestyremøtet i neste torsdag. 

Busch søker om ferie og permisjon fra midten av august og ut året. Dette begrunnes med at det vil være mest praktisk for de som skal fylle vervene i fraværsperioden. 

– Etter min vurdering er det mest hensiktsmessig at jeg tar ut ferie og pappapermisjon sammenhengende, slik at det det blir mest mulig forutsigbarhet for både innbyggere og de som skal fylle vervene mine den tiden jeg er fraværende, sier Busch videre.

Ordfører fra SV

I perioden hvor Busch har pappaperm vil varaordfører Christian Elgaaen fra SV rykke opp og ta i bruk ordførerklubba. Kommunestyret må samtidig som de formelt godkjenner Busch sin permisjon utnevne en stedfortreder for varaordfører. Dette vil med sannsynlighet bli Liv Hanne Tønset gruppeleder for Arbeiderpartiet sin kommunestyregruppe. 

Kommunedirektør Kjersti Jensås legger fram saken til kommunestyremøtet med slik innstilling:

 1. Representant Isak V. Busch gis fritak fra sitt verv som ordfører grunnet foreldrepermisjon i perioden 15.09.21-28.12.21. Fritaket gis etter Forskrift om folkevalgtes plikter og rettigheter i Røros kommune § 2-8 og kommuneloven § 8-10.
 1. Som stedfortredende varaordfører for perioden 15.09.21-28.12.21 velges:

Takket ja til å bli sykepleier ved legesenteret (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.