Ordfører Isak Veierud Busch . Foto: Iver Waldahl Lillegjære

Går ut i pappaperm

Ordfører Isak Veierud Busch (Ap) har søkt kommunestyret om pappapermisjon. I februar ble Busch far for andre gang og han vil i den forbindelse ta ut permisjon i høst.

– I februar 2021 ble jeg far for andre gang. I den forbindelse planlegger jeg å ta ut fedrekvoten av foreldrepermisjonen i forlengelsen av planlagt ferie høsten 2021, sier Busch i søknaden som er rettet til kommunestyret. Permisjonssøknaden skal behandles i kommunestyremøtet i neste torsdag. 

Busch søker om ferie og permisjon fra midten av august og ut året. Dette begrunnes med at det vil være mest praktisk for de som skal fylle vervene i fraværsperioden. 

– Etter min vurdering er det mest hensiktsmessig at jeg tar ut ferie og pappapermisjon sammenhengende, slik at det det blir mest mulig forutsigbarhet for både innbyggere og de som skal fylle vervene mine den tiden jeg er fraværende, sier Busch videre.

Ordfører fra SV

I perioden hvor Busch har pappaperm vil varaordfører Christian Elgaaen fra SV rykke opp og ta i bruk ordførerklubba. Kommunestyret må samtidig som de formelt godkjenner Busch sin permisjon utnevne en stedfortreder for varaordfører. Dette vil med sannsynlighet bli Liv Hanne Tønset gruppeleder for Arbeiderpartiet sin kommunestyregruppe. 

Kommunedirektør Kjersti Jensås legger fram saken til kommunestyremøtet med slik innstilling:

  1. Representant Isak V. Busch gis fritak fra sitt verv som ordfører grunnet foreldrepermisjon i perioden 15.09.21-28.12.21. Fritaket gis etter Forskrift om folkevalgtes plikter og rettigheter i Røros kommune § 2-8 og kommuneloven § 8-10.
  1. Som stedfortredende varaordfører for perioden 15.09.21-28.12.21 velges:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn