+ TV-nyheter fra Rørosnytt

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Julemarked Røros – fra fire til 12 dager i 2021

Pressemelding fra Julemarked Røros:

Julemarked Røros ble avlyst i 2020 på grunn av pandemien, derfor gleder vi oss ekstra til årets julemarked! Arrangementet har bidratt sterkt til å sette julestaden Røros på kartet, og svært mange ønsker å oppleve den nostalgiske julestemningen vi har på Røros i hele desember.

Pandemien har rammet handels- og reiselivsbransjen hardt, og en lengre arrangementsperiode gir mulighet for økt verdiskaping for lokalt næringsliv samtidig som flere får muligheten til å oppleve julemarkedet.

Julemarked Røros er en solid merkevare som må forvaltes og utvikles, og vi vil fortsette å forsterke og fremheve den ekte og naturlige julestemningen i julestaden Røros.

En forlengelse av arrangementsperioden fra fire til tolv dager er ressurskrevende, og de økonomiske rammene blir sterkt utfordret. Et godt og tett samarbeid med næringen er helt avgjørende for å få dette i havn, og det er derfor ekstra gledelig at Coop Midt-Norge viser samfunnsansvar og går inn med en betydelig støtte. Viseadministrerende direktør i Coop Midt-Norge SA, Bjørn Vik-Mo, sier at han er glad for at Coop kan bidra til Julemarked Røros 2021:

Julemarked Røros har stor betydning for næringslivet og for folk som bor på Røros. År for år har vi sett den positive utviklingen til Julemarked Røros, som en virkelig populær og etterspurt juledestinasjon. Det er en glede for Coop Midt-Norge å få bidra til å utvikle dette videre, og vi oppfordrer alle andre næringsdrivende å gjøre det samme.

Julemarked Røros 2021 vil bli arrangert 1. til 12. desember 2021.

Nå kan du søke om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning – DEL 1

Pressemelding fra Røros kommune:

Driver du virksomhet innenfor reiseliv eller servering i Røros?
Har din virksomhet falt utenfor nasjonale kompensasjonsordninger?

Røros kommune har mottatt kr 510.785 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene.

Hvem kan motta støtte

Målgruppen for midlene er virksomheter i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er:
• Arrangementer
• Virksomheter innenfor reiseliv og servering
• Virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hva kan det søkes om

Det kan søkes om kompensasjon for tap som følge av smitteverntiltakene, og det kan søkes om kompensasjon for økte kostnader knyttet til koronapandemien.

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Der finner du også full kunngjøringstekst og hvilke krav som stilles til søknaden.

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknadsfrist er den 16.5.2021, kl 23:59. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune i en felles vurdering. Søknadene blir skjønnsmessig behandlet ut fra den beskrivelsen søkeren gir i vedlegget.

Har du spørsmål om ordningen?

Ta kontakt med kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann, på telefon 926 57 906 eller på e-post elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no.

Nå kan du søke om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning – DEL 1

Fullstendige opplysninger om rammer finner du her

+ Rydder Røros til 1. mai

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Tar kampen om presidentvervet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ 15 søkere til stillingen som Kulturminneforvalter

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.