Gjør mer for de som sliter, Erna Solberg!

Leserinnlegg fra Hilde Danielsen:

Norge er nedstengt på ny, og i et svært pressa arbeidsmarked er statsministerens løsning er å be folk søke nye jobber. Det holder ikke. Vi må ha en kraftfull ny sosial krisepakke.


 I Trøndelag fylke er det 6572 personer som i desember var registrert arbeidsledige. Etter nye innstramminger vil tallet øke. Flere er permitterte både for første og andre gang og mange frykter for jobbene sine og for framtiden.  

Konsekvensene om regjeringen ikke gjøre mer nå, vil være katastrofale for både folk, arbeidsliv og samfunnet som helhet. Er det noen som bør se seg om etter ny jobb, er det statsministeren selv.  

Sosiale tiltak, kompensasjonsordninger og en skikkelig satsing på omstilling må til. SV har bedt opposisjonen på Stortinget om å ta ansvar og samle seg om nødvendige tiltak som gir trygghet gjennom hele året. Det haster å ta grep og sørge for at bedrifter reddes, og at de permitterte og arbeidsledige får en økonomisk sikkerhet som ikke minst er forutsigbar over tid.  

Da må vi forlenge koronatillegg på dagpenger, forlenge permitteringsperioden til 18 måneder. Vi må få bedre krisehjelp til utsatte bransjer, og evaluere regjeringens ordning som treffer for dårlig. Vi må forlenge støtten til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Vi må stille sosiale krav til krisepakke som å stoppe muligheten til oppsigelser, lederbonus og utbytte for bedrifter som får statlig korona-støtte. Vi må øke bostøtten til de som har minst og vi må gi ekstrastipend til studenter som ikke har rett til dagpenger. 

Regjeringen har i denne krisa hele tiden dratt beina etter seg. Først i vår, og nå under den nye nedstengingen. Etter sterkt press fra opposisjonen og partene i arbeidslivet har Solberg gitt etter for å utvide permitteringsperioden og en alt for dårlig kompensasjonsordning til næringslivet. Det gjorde hun dagen etter det var klart at SV, Ap, Sp og Frp var enig om en forlenging, og at hun selv var kritisk til en forlenging. Dette er ikke et unikt eksempel, og er en god illustrasjon på regjeringens håndtering helt fra start.  

I denne krisen har Regjeringens opptrådt arrogant og skyver ansvaret over på som står uten arbeid å gå til. Det sier mye om den manglende vilje til å prioritere økonomisk sikkerhet for de som nå sliter og har det vanskelig.  Gjør mer for de som sliter, Erna Solberg! 

Hilde Danielsen. 2 kandidat Stortingslista for Trøndelag SV. / Røros SV

Planlegging av bomprosjekt på fv. 30 mellom Støren og Røros er i gang

Pressemelding fra Trøndelag fylkeskommun

Trøndelag fylkeskommune starter nå arbeidet med reguleringsplaner for seks delstrekninger mellom Støren og Singsås i Midtre Gauldal kommune.

Reguleringsplanleggingen er en del av forberedelsene til Trøndelag fylkeskommunes arbeid med søknad til Stortinget om et bompengeprosjekt for fv. 30 mellom Støren og Røros. Prosjektet vil ha en samlet ramme på ca. 1,2 milliarder kroner. 

– Strekningene det startes planlegging på inngår i en av to tiltakspakker med utbedringstiltak som skal bidra til å forbedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på fv. 30 mellom Støren og Røros, sier Hallgeir Grøntvedt, leder i styringsgruppa.

I styringsgruppa for bompengeprosjektet sitter kommunene Midtre Gauldal, Holtålen og Røros sammen med Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag fylkeskommune har som mål at bompengesøknaden skal sluttbehandles i løpet av 2023 – 2024. Bygging kan startes tidligst etter at bomprosjektet er vedtatt i Stortinget.

– Vi venter i spenning

Pressemelding fra Femundløpet

Med omlag 140 påmeldte deltakere til årets Femundløp, venter vi nå bare på signaler fra sentrale myndigheter om løpet kan gå som planlagt.

Senest søndag kveld var sjekkpunkter og administrasjon i møte om situasjonen, og nå krysser alle fingrene for lovende signaler fra Regjeringen 18. januar.

– Vi følger situasjonen fortløpende. Vi har konferert og fått råd fra Helsedirektoratet og hatt en god dialog med alle kommunene løpet går i, og har fått tommelen opp for de planene vi har lagt for arrangementet, sier daglig leder Jon Anders Kokkvoll. Årets løp blir allerede betydelig annerledes enn tidligere, blant annet som et rent villmarksløp. Alt som kan skaleres ned – er skalert ned, fra behovet for frivillige på sjekkpunktene, til omlegging av starten og målgangen.

En omfattende tiltaksplan er utarbeidet for å sikre et smittefritt, trygt Femundløp for alle deltakere og involverte dersom myndighetene gir grønt lys kommende uke..

– De tiltak som ble iverksatt fra 4.januar ble varslet skulle ha en to ukers varighet. Hva som blir de gjeldende råd og retningslinjer fra neste uke er vi spente på. Femundløpet tar satt medio neste uke som deadline for en beslutning for gjennomføring eller avlysning. Vi registrerer at ulike større arrangement, som NM ski i Trondheim, har fått tillatelse.  Deltakerne er jeg minst bekymret for. Når de stiller på startstreken skal de være sykdomsfrie. De skal i utgangspunktet ikke være i befatning med andre før de har passert målstreken. De blir ute sammen med hundene hele tiden, natt som dag, og når de må hvile og sove, sier Kokkvoll.

Han understreker at det er mange hensyn som skal ivaretas med den kompleksiteten det er å gjennomføre verdens største hundeløp som Femundløpet er.

– De råd og signaler som blir gitt fra nasjonale og kommunale myndigheter vil være førende og avgjørende for oss. Da er det betryggende at lokale myndigheter har signalisert at de er fornøyde med våre smittevernsplaner for gjennomføring. Det vi minst av alle ønsker er at det på en eller annen måte kan oppstå koronasykdom blant våre frivillige eller deltakere og at dette kan spores tilbake til Femundløpet som en utløsende faktor. Ingen kan garantere men vi kan tilrettelegge smittevern på best mulig måte, fastslår han.

– I våre interne diskusjoner vi har hatt er det tydelig at vi har en ansvarlig lokalbefolkning for å bidra i dugnaden til smitteforebygging av korona. Det er frivillige som år etter år som stiller opp til “festen” og dugnaden. Noen har varslet at de ikke kan delta som frivillig grunnet arbeidsgivers retningslinjer for nærkontakter, eller av egne helsemessige årsaker. Det står det respekt av, sier Kokkvoll, og legger til at det samtidig er folkehøgskoler og videregående skoler som ønsker å bidra.

– Omlag tretti Medvandrere, som etter planen skal bidra i Tufsingdalen og Søvollen, blir delt inn i kohorter og setter seg selv i flere dagers selvpålagt karantene. Ved ankomst Os blir de koronatestet før de kjører videre til Tufsingdalen. Det viser litt hvilket engasjement og betydning Femundløpet har for mange, sier Kokkvoll.

I likhet med 2020-løpet, kan løpet følges i digitale kanaler, om enn i noe mindre skala enn i fjor.

– Femundløpet vil kunne følges minutt for minutt via gps-tracking for alle klasser. Mediamessig vil vi skalere ned,  men være synlig til QrillPaws, via Femundløp Magasinet til Rørosnytt og på egne plattformer, understreker Kokkvoll.

Interessen for Femundløpet er stor. I julen sendte kinesisk TV dokumentaren om Femundløpet, som ble publisert via QrillPaws, med stor interesse. Over 150 millionere skal ha sett dokumentaren.