Planlegging av bomprosjekt på fv. 30 mellom Støren og Røros er i gang

Pressemelding fra Trøndelag fylkeskommun

Trøndelag fylkeskommune starter nå arbeidet med reguleringsplaner for seks delstrekninger mellom Støren og Singsås i Midtre Gauldal kommune.

Reguleringsplanleggingen er en del av forberedelsene til Trøndelag fylkeskommunes arbeid med søknad til Stortinget om et bompengeprosjekt for fv. 30 mellom Støren og Røros. Prosjektet vil ha en samlet ramme på ca. 1,2 milliarder kroner. 

– Strekningene det startes planlegging på inngår i en av to tiltakspakker med utbedringstiltak som skal bidra til å forbedre trafikksikkerheten og framkommeligheten på fv. 30 mellom Støren og Røros, sier Hallgeir Grøntvedt, leder i styringsgruppa.

I styringsgruppa for bompengeprosjektet sitter kommunene Midtre Gauldal, Holtålen og Røros sammen med Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag fylkeskommune har som mål at bompengesøknaden skal sluttbehandles i løpet av 2023 – 2024. Bygging kan startes tidligst etter at bomprosjektet er vedtatt i Stortinget.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn