+ Sju vil bli HR-konsulent

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ En viktig møteplass

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

På tide å øke avgiftene

Leserinnlegg av Mina Gerhardsen

Midt i den største helsekrisen verden har opplevd på svært lenge, har det dukket opp et merkelig forslag om å svekke den norske folkehelsen ved å senke avgiftene på helseskadelig produkter som tobakk, alkohol og sukker.

Det vi blir syke av og dør for tidlig av i Norge, er vanligvis ikke-smittsomme sykdommer knyttet til levevaner. Nær 90 prosent av sykdomsbyrden vår handler om sykdom knyttet til risikofaktorer som alkohol, tobakk, for lite fysisk aktivitet og usunt kosthold. Noen av disse ikke-smittsomme sykdommene kan gi dårligere prognose ved covid-19. 

De fleste være enige om at vi nå mer enn noensinne har behov for å styrke folkehelsen og bidra til at flest mulig får et best mulig immunforsvar.  Det kan vi gjøre blant annet ved å forebygge de sykdommene som har vist seg å gi økt risiko for alvorlig utfall ved smitte av covid-19.  

Avgifter beskytter oss

Nå er det slett ikke tid for å svekke folkehelsen ved å gjøre helseskadelige produkter billigere. Forskning viser at avgifter er et av de mest effektive virkemidlene for å påvirke forbruk. Derfor er spørsmålet om å senke avgiftene er feilspor. Vi må heller vurdere å øke avgiftene, i tillegg til andre begrensende tiltak, som for eksempel å fjerne taxfreehandelen.

Den nasjonale tobakkstrategien som var en del av Folkehelsemeldingen som kom i fjor, la vekt på å videreføre dagens system for tobakksavgifter. Det er bra, fordi det er grundig dokumentert at det fungerer. Det er en tydelig sammenheng mellom pris og forbruk. Slik er det også for alkohol. 

Avgiftene er der for å beskytte oss mot skadevirkningene, i form av tapte leveår og dårlig livskvalitet, i tillegg til de enorme samfunnskostnadene dette påfører oss. Både hjerte- og karsykdom, kreft og en rekke andre alvorlige sykdommer er knyttet til levevaner. Årlig dør tusenvis i Norge av røyking, og all tobakksbruk er helseskadelig. For alkohol er det godt dokumentert at risikoen for skade og sykdom øker for hvert ekstra glass. 

En femtedel av den voksne befolkningen og nærmere 60 prosent av 8.-klassinger har et sukkerinntak over anbefalt nivå. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at i overkant av 23 prosent av den voksne befolkningen har fedme. Kun et fåtall Vesteuropeiske land rapporterer høyere tall enn Norge. 

Norge har kommet lenger enn de fleste land i å redusere dødeligheten av ikke-smittsomme sykdommer, blant fordi vi har lykkes i å få ned tobakksbruken. Men fremdeles bruker en million nordmenn tobakk daglig og svært mange har et skadelig alkoholkonsum.

For å snu utviklingen trengs det økt tilrettelegging for at alle kan gjøre gode helsevalg. Informasjons- og holdningskampanjer er ikke tilstrekkelig for å håndtere dette problemet. Vi trenger tiltak på befolkningsnivå, som avgifter. 

Vi er glad for den brede politiske enigheten i Stortinget om å beskytte befolkningen mot de skadene tobakk, alkohol og sukkervarer påfører oss. Avgifter har vært et sentralt virkemiddel i det forebyggende folkehelsearbeidet i Norge gjennom tiår, og bør fortsatt være det framover. 

Folk støtter avgifter

Forslagene om å kutte avgiftene har sikkert som mål å vekke begeistring blant velgerne, men velgere i Norge støtter at avgifter skal bidra til gode helsevalg. Hele sju av ti mener avgiftene bør ta hensyn til helse, og de støtter ulik prising av sunn og usunn mat, viser en undersøkelse Yougov har gjennomført for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Koronasituasjonen har vist oss hvor sårbar folkehelsen er, og hvordan risikogrupper er særlig utsatt. Vi må fortsatt satse for å forebygge sykdom og styrke folkehelsen, slik at at befolkningen står bedre rustet framover. Summen av immunforsvar vi møter både smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer med, er sterkere jo friskere folk er fra før. Kutt i avgifter vil bidra til å svekke folkehelsen vår. Det bør vi ikke koste på oss. Er det noe vi har lært av de siste månedene er det hvor viktig god helse er, både for enkeltpersoner og fellesskapet. Vi håper politikerne tar folkehelsen vår på alvor når de skal vurdere avgiftsnivået på helseskadelige produkter. Det bør opp og ikke ned.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen 

+ Kanselleringer og forsinkelser etter kollisjoner med fugler

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Tre fra Røros vil bli kommunalsjef

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Riktig utstyr er viktig

Betalt innhold

Det er mange som kommer innom for å leie sykkel, kano og kajakk. Det er ikke mange Rørosinger som benytter seg av dette, men det er veldig populært blant turistene. Håper at Rørosingene også skal oppdage denne spennende muligheten, sier Jørn Engzelius.

Dette kan bli sommeren der innbyggerne i Røros kommune oppdager alle mulighetene vi har i egen kommune. Hvert år reiser folk langt for å feriere her, og koser seg med alle attraksjonene som finnes.
Røros har et enormt edderkoppnett av stier og veier, fra historisk tid, og nyere tid. Lett å nå, lett å gå og lett å sykle.

– Jeg håper flere skal oppdage den skatten vi er omgitt av, og ut å få de fine turopplevelsene. Det erikke nødvendig å legge ut på ekstremt lange og strabasiøse turer for å få den gode turopplevelsen.
Korte turer kan gi mye, og det er helt ok å sette seg ned på fine steder og bare nyte turmaten og omgivelsene. Vi har alt som trengs til all slags turer. Riktig utstyr er viktig. Det har mye å si for opplevelsen man sitter igjen med, sier Jørn Engzelius.

Hengekøyer er sommerens store hit!
Foto: Anita Sivertsgård

En av skattene er kanoturer på Hådalselva og i tømmerrennene. Bygget for å frakte tømmer til Kobberverkets drift. Det er mange som leier seg kano og legger ut på kanoturer i Hådalselva.

– Turistene har supre opplevelser med dette, og jeg håper flere fra lokalbefolkningen også får øynene opp for denne muligheten som finnes rett utenfor stuevinduene, sier Jørn Engzelius.

Området rundt Røros er full av fine teltplasser. Det er også mange som dropper teltet og velger hengekøye i stedet. Hengekøyer finnes i mange varianter. Det finnes hengekøyer som fortoner seg som hengende telt, og en myggnetting er å anbefale når man skal sove under åpen himmel.
Hengekøyer er lette å ha med seg, og to solide trær i riktig avstand er det man trenger for å ligge godt.

Fiske

Fiskemulighetene er store i Røros kommune. Det er fiskekort som gir tilgang over alt, og forskjellige fiskekort på forskjellige vann. På I-natur er det mulig å kjøpe et fiskekort som gjelder for hele Femundsmarka. En annen løsning som gir store muligheter, er Statskogkortet.

G-sport Røros har stort utvalg i fiskeutstyr.Det skorter heller ikke på kunnskap om fiske lokalt, og det
er gode råd å få med på handelen. Dette gjelder både valg av utstyr og hvor det er best å fiske. G-sport skaffer også det som trengs av fiskekort.

– Alle Rørosinger burde hatt statskogkortet. Det gir utrolig store muligheter, både i Femundsmarka, Røros vestre med hele området mot Storwartz og Fjellkirka samt det meste av Håelva.

Jakt

– Jeg tror ikke det finnes noen andre plasser, som er så heldig som Røros når det kommer til jakt. Jakt er en mulighet for alle som bor i kommunen. Det er ingen begrensning på hvor mange kort som selges til innebygdsboende. Et jaktkort på Røros er utrolig billig. Det koster 200 kroner for sesongen.
Det er like mye som mange betaler for en dags jakt andre steder. Det er en forutsetning for jakt, at man har betalt jegerlisensen. Det jaktes både rype, orrfugl og storfugl.

Jakta er regulert, for å holde bestandene opp. Dette følges kontinuerlig, og skulle det bli nødvendig, stoppes jakta.

Røros Sport har også utstyret som trengs til jakt, i ei egen jaktavdeling i kjellere. Der finnes det våpen, ammunisjon og alt annet jaktutstyr.

Jørn håper Rørosingene får øynene opp for mulighetene med kano og kajak.
Foto: Anita Sivertsgård.

+ En ære å male Glåmos stasjon

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.