+ Offisiell åpning av nyoppusset klubbhus

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Stemmer fra Trøndelag i ny debattsatsing

Pressemelding fra Amedia:

Nå kommer Trønderdebatt, en felles debattplattform for sterke stemmer og meninger fra hele Trøndelag. Bak den historiske satsingen står Trønder-Avisa, Nidaros, Namdalsavisa og Arbeidets Rett.

– Trøndere er meningssterke og liker å debattere. Trønderdebatt.no har som mål å samle og synliggjøre den offentlige samtalen og bidra til en sterkere trøndersk offentlighet, sier de fire redaktørene John Arne Moen, Arne Reginiussen, Kim Riseth og Guri Jortveit. 

Trøndelag ble samlet til ett fylke 1. januar 2018. Trønderdebatt.no kommer 30 måneder senere som et felles torg, en felles møteplass og en felles offentlighet i Trøndelag. – Den offentlige samtalen i fylket er fortsatt svært fragmentert. Derfor tar vi ansvar og skaper en plattform som er Trøndelag verdig, sier ansvarlig redaktør i Nidaros, Arne Reginiussen. 

– Vi skal gjenreise den trønderske debatten, erklærer redaktør i Trønder-Avisa John Arne Moen, som opplyser at Trønderdebatt vil ha faste spaltister fra hele fylket, løfte fram nye stemmer i den trønderske offentligheten, og gi rom for vanlige folk og alle som vil engasjere seg i samfunnsdebatten. – Vi trenger mer enn noen gang en dedikert møteplass for å diskutere de store sakene i Trøndelag. Vi står midt i ei krise, vi har et næringsliv og industri i sterk utvikling, vi har tunge utdannings- og forskningsinstitusjoner, og vi forvalter store naturressurser. Da er det ikke holdbart at Trondheim, Namdalen, Fosen og Røros sitter på hver sin tue og snakker med seg selv, sier Moen. 

Guri Jortveit, ansvarlig redaktør i Arbeidets Rett, gleder seg over den nye debattsatsingen.

– Vi trenger diskusjoner og ordskifte for å utvikle hele Trøndelag. Noen av utfordringene våre er like, mens andre er forskjellige. Gode forslag til løsninger vil også variere ut fra interesser og partiskiller. Nå skal vi samle disse – fra fjellet til kysten – både for å styrke oss regionalt, men også for å bli lagt merke til nasjonalt. Det er utrolig viktig med flere stemmer og flere meninger, og vi gleder oss til å få delta i formidlingen av dette, sier Jortveit. 

Navnet på den historiske debattsatsingen, Trønderdebatt, avspeiler at debattarenaene skal være for og av trøndere. Samtidig som initiativtagerne forventer at stemmene fra Trøndelag skal høres over hele landet og bidra også til å sette viktige spørsmål for trøndere på den nasjonale dagsordenen. Trønderdebatt vil også invitere eksterne skribenter til å mene og utfordre. 

– I Namdalsavisa har vi hatt en levende debatt på våre nettsider i lang tid, og det er noe av det vi ser skaper mest engasjement og er mest lest. Mange av innleggene handler om tema som angår folk også utenfor Namdalen, og vi er veldig glade for at det nå skapes en arena der også folk fra norddelen av fylket kan bli hørt og få fram sin mening. Det er viktig at et så stort område, der store deler av verdiskapningen i Trøndelag skjer, får sin stemme på et regionalt nivå, sier ansvarlig redaktør i Namdalsavisa, Kim Riseth. 

– En slik felles debattplattform for hele Trøndelag har manglet i mange år. Vi er stolte av å kunne bygge opp en ny tjeneste i kjernen av det avisene er til for, nemlig å sikre ytringsfriheten, lede an i samfunnsdebatten og speile det som skjer gjennom folk egne meninger og uttrykk. Gjennom Trønderdebatt skal Trøndelag også bli sett utenfra. Vi har noen spennende spaltister fra andre steder i landet som vil ha som jobb å utfordre oss fra utsiden, sier Arne Reginiussen

+ Seks vil jobbe i Kvitsanden barnehage

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Golfsesongen slått i gang

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Røros kommune lukkes

Dagens møte i kontrollutvalget i Røros kommune startet med at møtet ble lukket. Ordfører Isak V. Busch orienterte om en sak, som tidligere ble lagt fram for Formannskapet i et lukket møte. Det er ikke kjent hva dette dreier seg om.

Senere behandlet Kontrollkomiteen kommunens håndtering av en underslagssak for lukkede dører. Selve underslaget er behandlet i rettssystemet. I sakspapirene til kontrollutvalget heter det:

Kontrollutvalget ble via media gjort oppmerksom på at en tidligere ansatt i Røros kommune er dømt til 67 dager fengsel for grovt underslag. Vedkommende skal ha overført 170.000 kroner fra kommunens midler til sine egne konti i løpet av en treårsperiode. Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse angående saken og stilt to spørsmål:
– Hvilke rutiner har sviktet?
– Hvilke internkontrollrutiner har kommunen som skal hindre misligheter?

Rørosnytt valgt å ikke omtale underslagssaken da dommen i rettssystemet kom. Begrunnelsen for det var utfordringer i forhold til identifisering, og sakens omstendigheter. Dette var en beslutning det var knyttet stor usikkerhet til, og Rørosnytt finner ingen grunn til å kritisere kolleger i andre redaksjoner, som kom til motsatt konklusjon. Rørosnytt er imidlertid svært kritisk til at behandling av kommunens håndtering lukkes. Det er det ikke grunnlag for, og spesielt når underslagssaken er offentliggjort.

Kommunedirektøren viser til Offentleglova 1. ledd i sin begrunnelse for å gå inn for hemmelighold. Der heter det at «opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn».

Det er vanskelig å se at en gjennomgang av kommunens håndtering av saken treffes av denne paragrafen. Kontrollutvalget skal ikke behandle selve straffesaken, men etterse kommunens rutiner. Kommunen bør ikke skjule en gjennomgang av sine rutiner. Kontrollutvalget bør ikke legge seg på en slik praksis.

Hvor mye av dette lokalmedia skal omtale er redaktørenes ansvar. Det kan synes som kommunedirektøren går inn og påtar seg en redaktørrolle i lokalmedia på Røros nå. Det er ikke slik at lokalmedia skal omtale alt journalistene finner ut. Der foreligger etiske regler for media. Det er et ansvar media har hele tiden.

I rettsdokumenter er navn på involverte ikke sladdet, men media tar hensyn til presseetiske regler i sin publisering. Noen ganger bommer redaktørene, men det er en sak for PFU, ikke kommunedirektøren eller kontrollutvalget.

At journalister får innsyn i kontrollutvalgets vurdering av kommunal håndtering i saker, er en viktig demokratigaranti. Når slike saker bahndles i lukkede rom bortfaller muligheten til å være en slik garantist. Etter en slik håndtering er det ikke mulig å konkludere med at ting gikk riktig for seg i kontrollutvalget i dag.

Det tyder også på en fundamental misstillit til lokalmedia i forhold til presseetikk. Misstillit kan imidlertid aldri bare gå en vei over tid. En enkeltfeil i dag er forsåvidt greit, men om dette er en linje for fremtiden, så er dette alvorlig.

+ Kontrollutvalget krever oppfølgingsrapport om Ren Røros AS

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Raasten rastah 2020 på Røros er avlyst

Pressemelding fra Raasten rastah:

Det er med stor skuffelse vi ser oss nødt til å avlyse årets festival grunnet Covid-19, og restriksjoner som er pålagt arrangør i den forbindelse. Raasten rastah er en internasjonal festival som skal være en kulturell og sosiale møteplass i Saepmie. Styret ser det ikke mulig å gjennomføre Raasten rastah i den form vi kjenner den slik situasjonen er i dag.

Når smittesituasjonen er under kontroll, kan det bli aktuelt å gjennomføre enkeltarrangement fram mot neste festival i 2022. Styret gleder til å ta fatt på planleggingen av disse arrangementene og ny festival i 2022.

SVs landsstyre: Naturen treng eit sterkare vern mot vindkraftutbygging

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ 40 000 til Litteraturfest Røros – Falkbergets rike

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Isbar ved Plattingen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.