FSI avhører involverte

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Alvorlig hendelse på Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Flere kontroller i sentrum

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Massivt strømbrudd

Ved 19.10-tiden ble det mørkt i alle hus på Røros. Røros E-verk opplyser at det er mørkt i hele Røros, Os og Tolga, og at det jobbes med saken. Det er uklart når strømmen vil komme tilbake.

Rørosnytts servere er forøvrig i vanlig drift. De er av beredskapshensyn tilknyttet et aggregat, som slår inn ved strømbrudd. Rørosnytt er en beredskapskanal for Røros kommune i slike tilfeller som dette.

Strømmen kom tilbake 19.40.

Kartlegger bever for 75.000 kroner

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Villmannskjøring i sentrum

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Distriktsmester og klar for NM

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Kollisjon etter promillekjøring

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Rørosnytt vil etablere sørsamisk nyhetsside

Rørosnytt vil etablere en sørsamisk nyhetsside, og har fått støtte til dette fra Sametinget. Nyhetssiden skal presenter lokale, nasjonale og internasjonale nyheter på sørsamisk. Stillingene som redaktør og journalister vil bli lyst ut om kort tid.

Sametinget har sendt ut denne pressemeldingen om sitt vedtak:

Tilskudd til ny sørsamisk nyhetsside på nett

Sametingsrådet har bevilget støtte til samiske språkprosjekter, og i denne omgang har de prioritert språkprosjekter i sør-, pite- og lulesamiske områder. Blant annet får Rørosnytt 300.000 kr i støtte til etablering av en sørsamisk nyhetsside på nett. 

– Sørsamisk språk er nå på vei til å styrkes etter å ha vært sterkt truet. Å etablere en sørsamisk nyhetskanal kan ha stor betydning for styrking av sørsamisk som hverdagsspråk, sier sametingspresident Aili Keskitalo. 

Formål med prosjektet er å etablere en nettside på sørsamisk med nyheter som berører sørsamene, og få på plass en sørsamisk redaksjon.  

– Vi ser det som viktig at sørsamene har tilgang på nyheter og andre aktuelle saker på sitt eget språk. Denne nettsiden vil både styrke og utvikle sørsamisk, sier Keskitalo.  

Sørsamisk seminar og samisk filmfestival 

Andre sørsamiske prosjekter som har fått innvilget støtte er Trøndelag Fylkeskommune / Aajege språksenter, som fikk 100.000 kr i støtte til å arrangere seminaret Gïeleviermie om situasjonen for sørsamisk språk, som arrangeres på Røros 7.–8. november. 

Røros kommune fikk 80.000 kr i støtte til arrangering av en grenseoverskridende samisk musikkfestival 7.–10. november. Denne festivalen skal være en den av festivalen Raasten Rastah som arrangeres hvert år.  

Tilskudd til revitalisering av pitesamisk språk

Duoddare Ráfe i Beiarn kommune får 300.000 kr i støtte til revitalisering av pitesamisk språk. Blant annet skal Duoddara Ráfe ha et samarbeid med pitesamiske språkinteresserte på svensk side. 

I lulesamisk område får Hamarøy kommune 75.000 kr i støtte til språkkurs for barn som har samisk som førstespråk, og 75.000 kr til språkkurs for barn som har samisk som andrespråk. 

Litteraturtreff, språkkurs, reise-app og konfirmasjonsleir 

Nordsamisk prosjekter har også fått støtte. Čálliid lágádus får 300.000 kr i støtte til prosjektet “Sámegielat girjjit ohcet geavaheddjiid” (samiske bøker søker brukere). Prosjektet arrangerer 25 treff der forfattere underholder barn og unge med høytlesing og skuespill. 

Nesseby kommune får 150.000 kr. til språkkurs som skal hjelpe de som har tatt samisk begynnerkurs til å begynne å snakke samisk.  

Sametingsrådet har også gitt 200.000 kr i tilskudd til prosjektet Bædi & Børdi, som er en reise-app på samisk for barn om Nordnorske turiststeder. 

Samisk kirkeråd får 150.000 kr. i prosjektstøtte til å arrangere samisk konfirmasjonsleir. I år arrangeres konfirmasjonsleiren for 6. gang. 

– Det er spesielt gledelig at vi opplever en så stor interesse for språkprosjekter akkurat i år når det er urfolks språkår, sier sametingspresident Aili Keskitalo.  

Økning i flytrafikken

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.