+ Ansatt som daglig leder

Tore Fauske Haugen er ansatt som daglig leder i Røros Idrettslag de neste 15 månedene. Anne Mjelva har gått ut i permisjon av to grunner. Hun venter nemlig tvillinger.

Tore Fauske Haugen er 56 år gammel, gift med Stine og de har 3 barn. Familien er bosatt på Geilo i Hallingdal. Han er utdannet fra forsvaret og BI, og har jobbet i mer enn 20 år med salg/salgsledelse, primært i hotell og reiseliv. Siden 2011 har fokus vært idrett og fysisk aktivitet som verktøy for mestring, fellesskap og personlig utvikling. Han har arrangert flere sport- og mestringscamper/kurs, for barn, unge og voksne.

https://vimeo.com/323109025

Tore Fauske Haugen har Topptrener 1 utdannelse fra Norges Idrettshøyskole/Olympiatoppen, som han tok i 2016 – 2018. Han har Trener 3 utdanning gjennom Norges Cykleforbund/Olympiatoppen, som han gjennomførte i 2011.
– Det skal bli fint, det skal bli spennende. Det skal bli flott å komme til et så fint sted. Jeg gleder meg til å bli kjent med menneskene og naturen på Røros, sier Tore Fauske Haugen til Rørosnytt.

Tore Fauske Haugen bor på Geilo, og skal pendle til Røros. Planen er at han skal jobbe fulltid på Røros annenhver uke. Han var tilsteder på styremøte og gruppemøter i går og fikk en god start.

+ Går klar av kvikksandåre

Analyse av masse fra prøvegraving på tomta til Øverhagaen bo, – helse – og velferdssenter tyder på greie grunnforhold. Både Røros kommune og entreprenøren har tatt prøver. Det var knyttet stor spenning til dette. Det er tidligere funnet ustabil masse flere steder i nærheten av tomta. Ustabil masse kunne påført prosjektet store merkostnader. Ingeniør, prosjekt Mads Tamnes er lettet.

https://vimeo.com/322760804

Det blir ei stor byggegrop når Øverhagaen bo, – helse – og velferdssenter skal bygges, som vil gå mer enn fem meter ned på det djupeste. Opp til 12.000 kobikkmeter skal tas ut. Utrygg grunn vill kunne utgjort en risiko for omkringliggende bygningsmasse. Det skal være drift i bygningene rundt og det blir mye anleggstrafikk.

Byggeperioden byggetrinn en vil pågå til høsten 2020. Så starter byggetrinn to som starter med riving av det gamle sykehjemmet.

+ Vi skal bli friskest i Norge

Overlege Bård Eirik Kulseng har store ambisjoner for etableringa av en endokrinologisk avdeling ved Røros sykehus. Målet er å gjøre folk i regionen til de friskeste i landet.

Etableringa er et nybråttsarbeid, fordi St Olavs samarbeider både med kommunen, og diabetesforeningen. Kulseng roser Jan Gunnar Skogås for innsatsen for å få til dette, og for å tenke innovasjon i utviklingen av Røros sykehus.

https://vimeo.com/322571000

Bård Eirik Kulseng er overlege, PhD, Professor II, og leder av Regionalt Senter for Fedmeforskning og Innovasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han er spesialist i hormonsykdommer og har mer enn 25 års erfaring innen forskning og klinisk erfaring innen endokrinologi og fedmebehandling.

+ Tarmene drar ham til Røros

Flere av de som skal jobbe ved de to nye avdelingene som etableres ved Røros sykehus, er i ferd med, eller vurderer å flytte til Røros. Morten Svinsås er overlege i mage-, tarmkirurgi ved St Olavs hospital. Han har allerede flyttet til Røros med familien, for å lede den nye Gastrologiske avdelingen ved Røros sykehus. Bostedet er i Brekken.

https://vimeo.com/322411128

+ Stort gjennombrudd for sykehuset

Røros sykehus er i ferd med å få to nye avdelinger. De to nye avdelingene vil gi en kraftig økning i antall pasienter som behandles ved sykehuset. Også de to nye avdelingene vil fra starten bli bemannet av personell fra St. Olavs i Trondheim, men nå er både leger og sykepleiere på husjakt på Røros.

De to nye avdelingene som kommer er Endokrinologi og Gastrologi. Endokrinologi har fokus på Diabetes, hormonsykdommer og fedme, mens Gastrologi omhandler tarmsystemet.

Etter å ha kjempet mot nedleggelse i årevis, er sykehuset nå inne i en sterk positiv utvikling. Arbeidet til Jan Gunnar Skogås og de andre ildsjelene ved Røros sykehus er i ferd med å gi frukter.

https://vimeo.com/322224897

Ved Røros sykehus utføres kirurgi innen Ortopedi, Gynekologi, Øre Nese Hals, plastikk og tannbehandling. Det finnes spesialister som Anestesileger, Ortopeder, Gynekologer, Øre Nese Halsspesialister, Plastikkkirurger og tannleger. De to nye avdelingene kommer i tillegg til dette.

Røros sykehus har en lang og dramatisk historie. Det startet som et samarbeid mellom Røros-kommunene. Det historiske bildet henger oppe ved Røros sykehus.

+ Vil snevre inn sentrum

Arbeiderpartiet vil snevre inn sentrum, når det gjelder utskriving av eiendomsskatt; og ber administrasjonen fremme en sak med forslag til endringer.

– Det er etter vårt syn ikke rimelig å definere beboerne på for eksempel indre Håneset, ved Rismosjøen, Gullikstad, Sundet og Rørosgård som beboere i Røros sentrum.  Det viker mer naturlig at disse kommer i kategori med Høsøien, Galåen, Orvos, Glåmos etc. I disse områdene er det mange nedlagte småbruk med forholdsmessig mye bygningsmasse, noe som slår ut med sonefaktor 1,0 i stedet for 0,6, skriver Isak V Busch, på vegne av Røros Arbeiderparti, i en mail til Rørosnytt i kveld.

– Det ser også ut til at garasjer som er en integrert del av bolighus nå blir skattlagt som boligareal. Dette er en praksisendring fra tidligere. Tidligere ble arealet for en garasje integrert som en protokolltilførsel, der arealet for garasje ble tatt ut. Nå blir integrert garasje etter det vi skjønner beskattet som boligareal. Det er åpenbart urimelig dersom en garasje som er en del av huset skal koste mer å eie enn en frittstående garasje, og ber også om at dette undersøkes. Overnevnte slår ut annerledes enn det vi mener var intensjonen i vedtaket kommunestyret gjorde, og vi ber derfor administrasjonen om å utrede hvordan dette best kan løses, og fremme en sak for politisk behandling innen utløpet av august 2019, heter det uttalelsen fra Røros Arbeiderparti.  

+ Butikkene som ble borte

De siste årene har mange butikker takket for seg i sentrumsgatene på Røros. Det gjelder både store og små butikker. Noen har forsvunnet etter kort tid, mens andre har vært en del av Rørossamfunnet i tiår.

Mandag stengte Røros Sport dørene etter å ha vært en motor i handelen i Bergmannsgata i mange år. Firmaet Nye Røros Sport er etablert, og det er ventet at det vil åpne en ny sportsbutikk i de samme lokalene om kort tid. Forrige uke ble det kjent at Jernia avslutter sitt engasjement på Røros. Rett etter Rørosmartnan stengte Bergtatt øverst i Kjerkgata.

1. september 2018 stengte K4 nederst i Kjerkgata dørene for godt eter fire års drift. 2. august 2018 stengte Outlet Røros dørene etter fire måneders drift. 14. juni 2018 stengte Rafinette midt i Kjerkgata dørene etter tre års drift. Bakeriet og Røros delikatesser gikk konkurs 10. november 2017 etter 7 måneders drift. 18. januar 2017 var der slutt for Junibacken. 9. januar 2017 var det slutt for Zizzi nederst Bergmannsgata.

Palma ble nedlagt i 2017, og etterfulgt av Varig design, og nå er butikk byttet ut med galleri i Samvirkebygget nederst i Kjerkgata. Populære butikker har blitt borte i rask rekkefølge. Noen butikker har også kommet til underveis, men det er liten tvil om at handlegatene på Røros er inne i tøffe tider.

+ Feiret nyåpning på Øverhagaen

Ansatte i Psykisk helse- og rustjeneste på Røros har flyttet inn i nyrenoverte lokaler i Øverhagaen 1. Avdelingen ble åpnet i en fin markering i dagligstua. Det var ordfører Hans Vintervold, som sto for den offisielle åpningen, med overrekkelse av blomster. Anne Kari Engan fra Orkdal DPS overleverte også blomster på den store dagen til leder Synnøve Lillevold.

https://vimeo.com/321479892
Anne Kari Engan fra Orkdal DPS overleverte også blomster på den store dagen til leder Synnøve Lillevold.

Psykisk helse- og rustjeneste på Røros ønsker å skape større synlighet og åpenhet om sine tjenester til politikere, samarbeidspartnere, brukere og innbyggere i Røros kommune.

I dag var samarbeidspartnerne og media invitert til åpningsfeiring. Andreas Sandnes bidro med to vakre sanger.