+ Klart for gjenåpning

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Lite radioaktivitet i lokalprodusert mat

Pressemelding fra Mattilsynet

Det er svært få funn av radioaktivitet over grenseverdiene i norsk lokalmat selv om maten er produsert i de områdene som ble hardest rammet av nedfall etter Tsjernobylulykken i 1986. Det viser et overvåkningsprogram som Mattilsynet har gjennomført.

I perioden 2016-2018 er 2169 prøver av matvarer analysert for radioaktivt cesium (cesium-137). Hovedkategorien av prøver var kjøtt fra sau og tamrein, melkeprodukter og annen lokalmat. Prøvene ble i hovedsak tatt ut i høstsesongen etter at dyra har gått på beite, men noen ble tatt i forbindelse med reinsdyrslaktingen på vinteren. Prøvene er tatt ut i hele landet, med flest prøver fra de områdene som ble berørt av Tsjernobyl-ulykken i 1986.
I underkant av 1700 prøver var kjøtt fra sau og tamrein. I tillegg er lokalbaserte melkeprodukter, som brunost og dravle, ferskvannsfisk, honning og diverse spiseklar mat som grønnsaker, bær og syltetøy analysert. I 31 prøver av sauekjøtt og 5 prøver av brunost og dravle ble det funnet prøver med radioaktivt cesium over grenseverdiene. Ellers lå nivåene godt under grenseverdiene.

– Resultatene fra Mattilsynets overvåkningsprogram viser at nivåene av cesium-137 i lokalmat jevnt over er lave, selv om det ble lagt vekt på å ta ut prøver fra belastede områder, hvor vi kan forvente høyere nivå av radioaktivitet. De få prøvene som viste nivåer over gjeldende grenseverdier er fulgt opp av Mattilsynet. Dette er første gang vi har fått resultater fra ulike typer lokalmat produsert i områdene med radioaktiv forurensing. Det er svært lav helserisiko forbundet med å spise mat med de målte nivåene, sier seniorrådgiver Torild Agnalt Østmo i Mattilsynet.

Rapporten er en del av Mattilsynets overvåkningsprogram Radioaktivitet i næringsmidler, som også har som formål å sikre en operativ beredskap ved at vi har et nasjonalt laboratorienettverk med kapasitet og kompetanse til å analysere matprøver og drikkevann. Dette nettverket har blitt bygget systematisk ut siden 2015. Veterinærinstituttet er en del av laboratorienettverket og vært med i utarbeidingen av rapporten. Programmet sikrer også at vi kjenner dagens radioaktivitetsstatus for ulike matvarer, og kan følge utviklingen i matvarer fra forurensede områder over en lengre periode. Dette gir viktig kunnskap om de langvarige forurensingsproblemstillingene som vi har hatt etter Tsjernobyl-ulykken i 1986.

Resultatene fra undersøkelsen viser jevnt over lavere nivåer i mat enn det Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) la til grunn i sin risikovurdering fra 2017. VKM konkluderte med lav helserisiko fra radioaktivitet i mat og drikke.

Radioaktivitet i mat

Norge fikk betydelig nedfall etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Radioaktivt cesium (137Cs) har vært det største problemet på grunn av halveringstiden på 30 år.
Høyfjellsområdene i Gudbrandsdalen, Valdres, indre deler av Trøndelagsfylkene, samt sydlige deler av Nordland var de områdene som ble hardest rammet av radioaktivt nedfall. Nedfallet skaper særlig problemer for småfe på utmarksbeite og for reinsdyr.
Folk flest trenger ikke å tenke på radioaktivitet når de planlegger kostholdet sitt. Det ble utarbeidet egne kostholdsråd for de som spiste mye viltkjøtt og ferskvannsfisk eller plukker mye sopp og bær i områder som fikk mye radioaktivt nedfall etter Tsjernobylulykken.

Hilser Røros Pride med miniutstilling

Pressemelding fra Kunst og kaos

Den siste uka i mai skulle det vært feiret Pride på Røros for aller første gang. Samtidig skulle galleriet Kunst og kaos arrangert en stor kunstutstilling for å markere toleranse, inkludering, respekt og mangfold. På grunn av korona-pandemien ble ingen ting akkurat slik som planlagt.

Den store Pride-festivalen er flyttet til mai 2021 og erstattet med en digital oppvarming under mottoet «Stolt hjemme».  Planleggingen av den storstilte utstillingen hos Kunst og kaos ble også brått avsluttet da galleriet måtte stenge dørene i midten av mars.

Pride-utstillingen hos Kunst og kaos skulle feire mangfold, toleranse, inkludering, likestilling – og ikke minst kjærligheten. Planleggingen var i full gang.

  • Pride var vårens store utstilling hos oss, med flere av våre faste kunstnere representert med 2-3 verk hver, forteller gallerist Ellen Kristine Klemmetvold. – Men isteden måtte vi holde galleriet stengt i over to måneder, og all planlegging stoppet egentlig opp i usikkerhet om og når vi kunne samle folk til utstilling.

Forrige lørdag åpnet Kunst og kaos igjen dørene til det lille galleriet i Mørkstugata på Røros etter å ha vært stengt i ni uker. – Det har vært tøffe uker, sier Sigrid M. Jansen, den andre av de to kvinnene bak Kunst og kaos. – Hel ærlig trodde jeg virkelig ikke at vi kom til å klare oss. Vi sto i reell fare for å måtte stenge for godt.

Stram kontroll av kostnadene og noe salg over nett de siste månedene har likevel gjort at galleriet har klart seg så lang. – Får vi en nogen lunde god sommer nå så tror jeg vi skal berge, sier Sigrid. 

Pride Mini

Nå vil galleriet både feire at de igjen kan ha åpent og hilse Pride med en miniustilling.

  • Selv om dette ikke blir slik vi hadde tenkt det, vil vi lage en aldri så liten miniversjon av Pride-utstillingen, fortsetter Ellen. – Kunsten har alltid vært et viktig virkemiddel for å forstå både andre og seg selv. Vi setter nå bilder fra noen av våre faste kunstnere inn i en kontekst om nettopp mangfold, inkludering og kjærlighet, og tenker at det kanskje blir en litt nye måte å se motivene på. 

Bildene kan oppleves fysisk i galleriet som nå har åpent hver lørdag. Og i tillegg lager de to galleristene en digital versjon av den lille Pride-utstillingen. Den som skal være «Stolt hjemme» den siste uka i mai, kan derfor også oppleve digital Pride-utstilling hjemme hos seg selv. Utstillingen er en salgsutstilling, og verkene kan kjøpes både i galleriet og på nett. 

+ Kontantstøtte til 37 Rørosbedrifter

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Air Leap setter inn større fly

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Ingen covid-19 på Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Ny reindriftsdirektør ansatt

Pressemelding fra Fylkesmannen

Camilla Knutsen (41 år) er ansatt som reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag. Hun får ansvar for å følge opp ei naturbasert næring med ca. 40.000 rein som utøves over store deler av Trøndelag og i flere av fylkene sør for oss.

nutsen har jobbet i reindriftsforvaltningen siden 2006. Hun har vært konstituert som direktør siden februar i år. I 2014 ble reindriftskontorene slått sammen med fylkesmannsembetene. Siden sammenslåingen av daværende Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag har avdelingen vært representert på Snåsa og Røros, med i alt åtte ansatte. Avdelingen har ansvar for forvaltning av all reindrift i Trøndelag og sørover.  

Jeg ser frem til å fortsette med de viktige oppgavene som avdelingen utfører. Vår hovedoppgave er å ivareta reindriftas interesser og dermed sikre fortsatt sør-samisk språk og kultur, sier Camilla Knutsen.

En av to

Knutsen blir nå en av tre reindriftsdirektører i landet, da Fylkesmannen i Troms- og Finnmark og Fylkesmannen i Trøndelag har egne reindriftsavdelinger. I tillegg har Landbruksdirektoratet en reindriftsdirektør. (I Nordland er landbruksavdelingen og reindriftsavdelingen slått sammen til en avdeling). Avdelingen er faglig underlagt Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet.

Jeg er veldig glad for at Camilla har takket ja til jobben som reindriftsdirektør. Med denne ansettelsen har vi sikret oss en faglig sterk leder med sterk motivasjon for og evne til å sette den nasjonale reindriftspolitikken ut i livet, sier fylkesmann Frank Jenssen. 

Førstelinje for næringa

Hovedoppgaven til reindriftsavdelingen å bidra til at myndighetene når de overordnede målene for reindriftspolitikken, som er å bidra til ei økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. Blant annet er avdelingen førstelinje opp mot reindriftsutøverne, de veileder i forbindelse med etablering og overføring av siidaandeler, gir råd i gjerdesaker, godkjenner bruksregler, er sekretariat for reinmerkenemndene og bidrar til reindriftsbasert næringsutvikling. En annen sentral oppgave er å ivareta viktige interesser for reindriftsutøverne i saker etter plan- og bygningsloven, eksempelvis kommunale arealplaner.

Fakta

Navn: Camilla Knutsen
Alder: 41 år
Aktuell: Nytilsatt reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag
Leder for: Åtte ansatte, som er fordelt på kontoret på Snåsa og Røros
Hovedoppgave: Bidra til at den nasjonale reindriftspolitikken blir iverksatt og fulgt opp.

+ Tilbake i full drift fra mandag

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Har fått ny eier

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Gymmen flytter ut

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.