Kjære bonde!

Pressemelding fra Høyres landbruksnettverk 

Vi er 17 stortingsrepresentanter fra Høyre som har samlet oss i et nettverk på Løvebakken fordi vi har et bankende hjerte for landbruket. Vi har de siste årene besøkt mange gårdsbruk og har ukentlige møter med bønder og næringsmiddelaktører. Vi har gang etter gang latt oss imponere av bondens standhaftighet, oppfinnsomhet og nytenkning. Corona-krisen er intet unntak; dere står nå på dag og natt for å skaffe mat til det norske folk. 

Vi får tilbakemeldinger om økt produksjon; kjøttskjæremaskinene går som aldri før, melk og melkeprodukter fylles opp i butikkhyllene, produksjonen av mel er doblet og leveransen av egg har nådd nye høyder. Bak dette står den norske bonden som vi fortsetter å sette vår lit til. 

Våronna er rett rundt hjørnet og forberedelser til såing og planting er flere steder i gang. Noen har vært usikre på hva de skal gjøre, men vi har tiltro til at den norske bonden gjør som planlagt. For å kunne opprettholde matforsyning i krisetider må alle deler av matkjeden fungere. Vi er avhengig av handel med råvarer og innsatsfaktorer, transport og logistikk samt produksjon og foredling for å kunne forsyne befolkningen. Dette krever god planlegging og gjennomføring.

Arbeidskraftsituasjonen i den arbeidsintensive delen av landbruket er i ferd med å løses. Det har krevd og krever litt ekstra innsats fra både bonden, myndighetene og landbruksorganisasjonene. 

Regjeringen har nå lagt til rette for at utenlandsk arbeidskraft som er i landet kan få forlenget arbeidstillatelse samt at EØS borgere som kan dokumentere at de skal jobbe i landbruket får innreisetillatelse. 

Vi ser det kan være utfordrende å ta inn arbeidskraft som nå blir ledig på grunn av permitteringer, men vi tillater oss å be om at disse arbeidstakerne får en sjanse. NAV har nå over 300 000 arbeidsledige i sin portefølje. I tillegg er det flere som går på andre ytelser hos NAV som både kan og vil jobbe. Dette vil kunne bli lojal, god og arbeidsom arbeidskraft i landbruket dersom de får en mulighet. Vi har fått tilbakemeldinger fra bønder som sier at de for første gang på 20 år har fått jobbsøknader fra nordmenn. Regjeringen jobber nå med insentiver for permitterte nordmenn til å melde seg for å gjøre en jobb i landbruket. 

Vi vet at det må opplæring til for å sette arbeidskraften i drift. Vi håper på en opplæringsdugnad hvor myndigheter, Norsk landbruksrådgivning og landbruksorganisasjonene bidrar. Fylkeskommunene har som en del av corona-krisepakken blitt styrket med penger til bedriftsintern opplæring, og står klare for bidra inn i landbruket. 

Situasjonen vi er i vil kreve mer av oss alle. I likhet med helsearbeiderne er samfunnet avhengig av at bonden og hele matkjeden fungerer i krisetider. Mange opplever at dette er vanskelig, men vår oppfordring er at dere fortsatt tar vare på hverandre, bruker tilgjengelig rådgivning, snakker med fagorganisasjonene og fortsetter å komme med innspill til oss folkevalgte. 

Tusen takk for at du står på. Vi heier på deg og det norske landbruket.

Guro Angell Gimse (Trøndelag),  Margunn Ebbesen(Nordland), Torill Eidsheim (Vestland), Frida Melvær (Vestland), Ingunn Foss (Agder), Margret Hagerup (Rogaland), Elin Rodum Agdestein (Trøndelag), Bente Stein Mathisen (Viken), Marianne Synnes Emblemsvåg (Møre- og Romsdal), Anne Kristine Linnestad (Viken), Liv Kari Eskeland (Vestland), Solveig Sundbø Abrahamsen (Vestfold og Telemark) , Kristin Ørmen Johnsen (Viken) , Ingjerd Schou (Viken), Aase Simonsen (Rogaland), Lene Westgård Halle (Vestfold og Telemark)

+ Sikrer desinfisering til Handelstanden

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Viktig informasjon om korona

Pressemelding fra Landbruksdirektøren hos Fylkesmannen

Her finner du informasjon fra landbruksdirektøren og hans medarbeidere om koronasituasjonen. Husk at du også finner relevant informasjon fra Fylkesmannen i Trøndelag på våre koronasider.

Her finner du oppdatert informasjon om korona som er relevant for deg som jobber i landbruket.

Sesongarbeid og dagpenger i landbruket

Viktig informasjon til deg som er bonde i Trøndelag

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Bønder i isolasjon eller karantene kan stelle sine egne dyr

Sesongarbeid og dagpenger i landbruket

Pressemeldiing fra Fylkesmannen

Det skal nå bli mer gunstig å kombinere dagpenger og sesongarbeid i landbruket. Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding. Dette er et av tiltakene som skal løse utfordringer med mangel på arbeidskraft i landbruket.

Landbruket er en samfunnskritisk næring og de trenger arbeidskraft. Hensikten med de nye reglene er at det skal være mer attraktivt å jobbe i landbruket om du er permittert eller arbeidsledig. Ordningen medfører at de som er dagpengemottakere fortsatt skal tjene på å ta seg en jobb i landbruket.

Dette er en midlertidig ordning og gjelder dagpengemottakere som arbeider i skogbruk, jordbruk og gartneri. Dette er ett av tiltakene som skal løse problemet med manglende arbeidskraft i landbruket.

Dette kommer i tillegg til endringene i utlendingsforskriften som gir sesongarbeidstakere som er i Norge adgang til å søke om forlenget oppholdstillatelse, og i bortvisningsforskriften som gir arbeidstakere fra EØS-land som skal påbegynne et arbeidsforhold i kritiske næringer mulighet til å reise inn til Norge.

Anbefalinger til butikker og bedrifter

Pressemelding fra Røros kommune

Oppretthold fokuset på smittevern!

For å beskytte befolkninga, beskytte dine kunder og beskytte dine ansatte, er det viktig at dere gjør tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset.

Koronasmitte gir dråpe- og kontaktsmitte

Det vil si at det kan smitte ved berøring av mennesker og gjenstander. Det kan også smitte når noen hoster eller nyser. Viruset kan sitte på flater i flere timer. Alle flater og varer som berøres i butikken blir potensielle smittekilder når neste kunde kommer og berører samme sted. Når noen hoster eller nyser kan viruset bevege seg opptil to meter i luften. Smitte overføres også når engangshansker brukes – for eksempel fra et produkt til ansiktet.

Legg til rette for bruk av håndsprit til kunder og ansatte

Håndsprit skal være synlig, tilgjengelig – og gjerne med en oppfordring til bruk, både inn og ut av butikken.

• Det skal være lett for alle som kommer inn i butikken å sprite hendene sine. Det gjør det tryggere når folk tar på varer de ikke skal ha.
• Det skal også legges til rette for at folk spriter hendene sine når de går ut av butikken. Da tar de ikke med seg eventuell smitte de har fått på hendene i butikken.

Hold betalingsterminalene rene

• Ved betalingsterminaler bør det være håndsprit tilgjengelig.
• I tillegg bør terminalen tørkes av med desinfeksjon hver gang en kunde har tatt på den.

Beskytt de som jobber i kassen

Det sikreste er at ansatte har tilgang til å vaske hender med såpe. At de ikke tar seg i ansiktet, og at de har håndsprit lett tilgjengelig.

Alle flater som berøres må rengjøres ofte med desinfeksjon

Eksempler på steder folk ofte tar på:
• Betalingsterminal
• Dørhåndtak
• Kanten på disken
• Handlevogner og -kurver

To meter avstand mellom personer inne i butikken

Innendørs skal vi holde to meter avstand til hverandre. Dersom det kommer mange kunder inn, bør dere begrense hvor mange som får være i butikken samtidig. De som må vente ute, må holde to meter avstand til hverandre.

Ha synlige plakater med informasjon

Sørg for at informasjonsplakater om tiltakene er godt synlig på de riktige stedene i butikken.

• Betal gjerne kontaktløst – butikkplakat, A3 (PDF) – last ned:
 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/
• Hold avstand til andre – butikkplakat, A3 (PDF) – last ned:
 https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell/20200317_A3_Butikkplakater_NO_Holdavstand.pdf
• Unngå å ta på varene du ikke skal kjøpe – butikkplakat, A3 (PDF) – last ned:
www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell/20200317Helsedirektoratet_A3_IkkeTaPåA5_NO.pdf

+ En helt annerledes åpning

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Air Leap har gjort sitt første hopp fra Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Viktig med fortgang i klargjorte prosjekter

Leserinnlegg fra Trafikksikkerhetsforeningen

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) er glad for tiltakspakken lagt fram av Stortinget tirsdag den 31. mars. Det er positivt at Stortinget bruker vegsektoren til å framskynde tiltak og skape ny aktivitet. Men vi må ikke glemme at det i forbindelse med regionreformen allerede fra før av er et stort etterslep.

Mange har allerede merket den akutte krisen som forårsakes av koronapandemien, og når våre faglige vegmyndigheter nå skal se på tiltak som kan få folk fortest mulig tilbake i jobb, er det viktig at det løftes fram tiltak som allerede er vedtatt og som uansett skal gjennomføres, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Vi har store etterslep i vedlikehold av både riks- og fylkesveier. Mye av dette er planlagt tatt igjen over en forholdvis lang periode. Nå bør disse planene forseres, fortsetter Tangstad-Holdal.

For å unngå en bølge av permitteringer påpeker Tangstad-Holdal at fylker og kommuner bør få tydelige garantier for at de får overført midler øremerket til prosjekter som kan komme raskt ut. Og det er viktig at Samferdselsdepartementet raskt gir Statens Vegvesen klarsignal.

TSF gjennomfører ukentlige undersøkelse for å se hvordan den pågående pandemien påvirker medlemsbedriftene. Når regjeringen i dagene fremover jobber med detaljene for fremtidige krisepakker, har vi forventninger til at regjeringen leverer kraftfulle tiltak som bidrar til å lette den økonomiske byrden for våre medlemmer fremover, sier daglig leder Geirr Tangstad-Holdal.

Mange av TSFs medlemsbedrifter merker en nedgang i antall ordre. Vi er på et tidlig stadium, så dette kan endre seg, sier Geirr Tangstad-Holdal. I uke 13 hadde 71 prosent av bedriftene allerede gjennomført permitteringer som følge av problemer knyttet til koronapandamien, og i løpet av de 14 neste dagene vil så mange som 100% ha gjennomført permitteringer. 71,4 prosent av bedriftene svarer at kunder har varslet om forsinkelser eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronapandamien, og 57 prosent av bedriftene har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronapandamien.

TSF roser regjeringen for tidligere krisepakker som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen på grunn av koronasituasjonen.

TSF forventer at også følgende tiltak vurderes:

  • Lettelser i arbeidsgiveravgiften: 2. og 3. termin bør frafalles i sin helhet
  • Frafall av eiendomsskatt i første halvår, kompensert av staten
  • Større fleksibilitet i sine selvpålagte karanteneregler vedtatt av kommuner og regioner.

Medlemmene i TSF sørger for at våre trafikkmiljø kan fungere og utvikle seg videre på en trafikksikker måte. TSF er en forening for blant annet produsenter og entreprenører innen trafikksikring som er med å trygge trafikkmiljøene over hele landet i tråd med Stortingets vedtatte nullvisjon.

+ Kjemper om å slippe til hos hoppene

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Advarer mot useriøse nettsteder som selger beskyttelsesutstyr og medisiner mot koronaviruset

Pressemelding fra Legemiddelverket og Tolletaten

Legemiddelverket og Tolletaten advarer mot useriøse nettsider som prøver å svindle privatpersoner, bedrifter og helsetjenesten ved å tilby beskyttelsesutstyr og medisiner til behandling av viruset.

Spredningen av covid-19 har gjort at kriminelle verden over har sett muligheten til å tjene penger på folks frykt for å bli smittet.

Økning i beslag av falske produkter

Tolletaten har sett en økning i import av utstyr som munnbind, ansiktsmasker og hansker. Mottagere er både privatpersoner og bedrifter.

Denne trenden blir bekreftet av Interpol, som nylig koordinerte en internasjonal aksjon (Pangea XIII) i 90 land. Der ser man en økning i postforsendelser med uautoriserte munnbind/ansiktsmasker, desinfeksjonsmidler og medisiner mot virus og malaria som følge av koronapandemien.

På bakgrunn av beslag og henvendelser går Legemiddelverket og Tolletaten nå ut med en felles advarsel mot å bestille beskyttelsesutstyr og medisiner fra nettsteder man ikke vet at er seriøse.

– Du vet aldri hva du får, det kan gi deg falsk trygghet og i verste fall kan du få alvorlige helseskader av å bruke utstyr og medisiner du kjøper fra useriøse nettsteder, sier seniorrådgiver Line Saxegaard i Legemiddelverket.

Ingen godkjent medisin mot covid-19

Foreløpig er det ingen medisiner som har blitt godkjent for å behandle koronaviruset covid-19. Det betyr at selgere eller nettsteder som tilbyr slike medisiner er svindlere.

Legemiddelmyndigheter og forskere fra mange land samarbeider om å prøve ut en rekke medisiner som tidligere er blitt utviklet eller prøvd ut til behandling av andre virussykdommer. Privatpersoner frarådes på det sterkeste å kjøpe slike medisiner på nettet og starte medisinering på egenhånd.

Velg godkjente norske nettapotek

Dersom du ikke kan eller vil oppsøke fysiske apotek, så kan du enkelt bestille og få levert medisiner fra godkjente norske nettapotek. Disse er merket med en logo som viser at de har lov til å selge medisiner. Legemiddelverket har oversikt over lovlige norske nettapotek.

Mange utenlandske nettsteder driver ulovlig salg av medisiner som er falske eller har manglende eller skadelig virkning. Det er derfor ikke tillatt for privatpersoner å importere medisiner via postsendinger fra utlandet.

Tydelige tegn på at nettapotek driver ulovlig virksomhet er at de selger medisiner som for eksempel sterke smertestillende, sterk sovemedisin, antibiotika, dopingmidler og potensmedisiner uten å kreve resept. I alle europeiske land kreves det resept for å kjøpe slike medisiner.

– Tolletaten minner om at det ikke er tillatt å motta legemidler i post fra utlandet. Tolletaten beslaglegger og destruerer legemidler som kommer i postsendinger til privatpersoner, sier Lars Teigen, kontorsjef i Grensedivisjonen i Tolletaten.

Viktig informasjon om beskyttelsesutstyr

Beskyttelsesutstyr som munnbind, masker, hansker, ansiktsskjermer, vernebriller og beskyttelsesdrakter kan være enten medisinsk utstyr (MU) eller personlig verneutstyr (PVU), avhengig av bruksområde og produsentens påstander.

Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt (lenke til fhi.no)

Råd til deg som kjøper inn beskyttelsesutstyr

Velg seriøse forhandlere og vær oppmerksom på hva du kjøper.

Beskyttelsesutstyr skal være CE-merket:

Utstyr som har begge tiltenkte bruksområder skal oppfylle kravene i begge regelverk.

Råd som kan beskytte deg mot svindlere på nettet

  • Vær ekstra påpasselig nå i disse koronatider. Svindlere kan ta for eksempel ta kontakt via telefon og e-post, og ha annonser/sponsede innlegg i sosiale medier.
  • Ikke oppgi kortinformasjon eller andre sensitive opplysninger hvis noen spør om det. Dette kan være opplysninger som bankkontonummer, fødselsdato, navn og adresse og bankkort-detaljer.
  • Sjekk om selgeren har kontaktinformasjon som telefonnummer,
  • postadresse, e-postadresse, organisasjonsnummer o.l. Sjekk om firmaet finnes i Brønnøysundregistrene, www.brreg.no
  • Sjekk nøye nettsidens adresse eller e-post adressen du har fått tilbud fra.
  • Se etter anmeldelser fra kunder. Sjekk om personene finnes på ordentlig ved å google navnene.
  • Bruk Google til å sjekke opp flere detaljer om nettsiden eller «firmaet».