Røros er best i klassen (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Klar til å bosette 60 flyktninger (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Nå får flere fiber i Brekken 

Pressemelding fra Ren Røros:

ammen med Røros kommune tar Ren Røros Digital ansvar for enda bedre bredbåndsdekning i kommunen. Nå skal det bygges ut fiber i det området som kalles Brekken øst. Det skal investeres rundt tre millioner i området, av dette bidrar kommunen med en million kroner.  

Nå inviteres innbyggerne til å si ja til fiber. Selve gravingen begynner når telen slipper, men før sommeren. Fungerende varaordfører Hanne Hauge sier hun er svært glad for at dette arbeidet nå kommer i gang: 

– Vi har bygget ut mye fiber de siste årene på Røros. Jeg er svært glad for at Ren Røros Digital nå fortsetter dette arbeidet i Brekken. Fiber og bredbånd er en viktig del av infrastrukturen vår, og helt nødvendig i dagens samfunn.  

Hun legger til at utbygging av fiber, og annen infrastruktur, er en viktig del av samfunnsoppdraget som kommunen som eier har gitt til Ren Røros. 

– Vi har et mål om å styrke grendene i kommunen, log dette bidrar sterkt til å styrke Brekken. Fiber er viktig for å sikre arbeidsplasser i distriktet og gi et godt arbeids- og bomiljø. Jeg er også glad for at det er statlige midler til et så viktig arbeid.

Alle skal med 

Ren Røros Digital tar nå kontakt med alle i det aktuelle området. Målet er at flest mulig knytter seg til fibernettet. 

Det sier Linn Irén Humlekjær, daglig leder i Ren Røros Digital. 

– Fiberutbygging er viktig for lokal verdiskaping på mange vis. Det er nyttig for dem som får koblet seg på nettet, og det er positivt for dem som får oppdrag. Vi ønsker at det meste av verdiskapningen legges igjen lokalt.  

Digital bruker lokale graveentreprenører, og Ren Røros El-service utfører montasje i samarbeid med partnere. Selve gravingen starter allerede sommeren 2022, og så snart det er klart kobles kundene opp fortløpende.   

– Vi skal få alle i dette området på fiber senest i løpet av 2023. Raskt og stabilt bredbånd betyr mye for at folk skal kunne bo og jobbe i distriktet vårt. Det har ikke minst de siste par årene vist oss. Derfor er vi i Ren Røros Digital glade for å få i gang nok et prosjekt.   

Bra for bygda

Jonathan Flatmo er bestyrer på Coop marked på Brekken. Han bor et stykke unna, i det området som nå får tilbud om fiber. Han har nettopp opplevd at Telenor kutter kobberkabelen i området.

– Dette er veldig bra for hele bygda. Det blir rett og slett kjempebra. Så er jeg glad for at det kommer så raskt på plass. Godt nett er blitt viktig for oss alle.

Flatmo er en av rundt 75 som nå få tilbud om å knyttet seg til nettet. Et viktig tilbud som Skottgården Gjestgiveri vil nå også få tilknytning til fiber.

Prosjektleder Øyvind Grytbak berømmer det sterke lokal engasjementet for fiber.

– Vi har hatt god kontakt med ildsjelene. Det gjør at jeg tror en stor andel av de som vil få tilbudet nå vil si ja.

Full pakke 

Tilbudet om å koble seg til nettet er allerede presentert. Salgsperioden er fra 7. mars til 20. mars. Med en rask bestilling gis det også et ekstra tilbud; Bestilles det nå, får kundene graving helt frem til husveggen inkludert i etableringsprisen. Nye kunder vil kunne møte Digital på Coop Marked Brekken enkelte dager fram mot 20. mars. Tidspunkt finner du på hjemmesiden til Ren Røros Digital. 

Digital har i tillegg et pakketilbud hvis det bestilles fibernett og TV med Telia Play samtidig. Da får du en rask internettforbindelse og en hel verden av underholdning.  

Fibersatsing 

Siden 2001 har Ren Røros vært på ballen og sørget for fiber til innbyggere, hyttefolk og virksomheter i Røros-regionen. I alt er det investert mellom 70-80 millioner kroner så langt, og det skal investeres flere millioner i år.   
De siste årene er det bygd fiber i Høsøien, Galåen, Sundet, Nøra på Os og Mosletta i Ålen. I 2021 ble den store utbyggingen i Dalsbygda gjennomført. Digital er i gang med å bygge fiber til Sundet, Rørosgård og Kvernengan. Dette vil bli ferdigstilt i løpet av høsten.  

– Det koster å satse på omfattende utbygging av fiber, men det er også nødvendig for å sikre regionen vår en god infrastruktur. Fiber er nødvendig nå, og det er en løsning også for framtida, sier Linn Irén Humlekjær. 

Engasjert: Varaordfører Hanne Hauge og Linn Irén Humlekjær brenner begge for mer Fiber. Foto: Ren Røros.
Nødvendig: Fiber er nødvendig også på Brekken, sier Linn Irén Humlekjær i Ren Røros Digital. Foto: Ren Røros
Kjempebra: Dette er veldig bra for hele bygda. Det blir rett og slett kjempebra, sier bestyrer Jonathan Flatmo på Coop Brekken. Foto: Ren Røros
Fiberflott: Fungerende varaordfører Hanne Hauge, prosjektleder Øyvind Grytbak, leder i Ren Røros Digital Linn Irén Humlekjær og salgsansvarlig Kristin Jamtvoll gleder seg over at det blir flere som får fiber på Brekken. Foto: Ren Røros

– Situasjonen i reindrifta er meget alvorlig

Pressemelding fra Sametinget:

En voldsom økning i prisen både på fôr og drivstoff fører til svært presset økonomi i reindriftsnæringen. Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er bekymret for reineiere og ber om hastemøte med regjeringen.

Flere og flere reineiere tar kontakt med sametingspresident Silje Karine Muotka for å fortelle om den alvorlige situasjonen som de opplever i reindriftsnæringen. 

– Vi får inn dramatiske meldinger om at reineiere opplever at de er snart er på konkursens rand fordi det er en dobbelbelastning med låste beiter og høye driftsutgifter. Jeg tar bekymringsmeldingene fra reindrifta på stort alvor og forstår at situasjonen er både alvorlig og prekær, og vil sammen med sametingsråd Hans Ole Eira og øvrige ansvarlige myndigheter prøve å finne løsninger som avhjelper situasjonen med både akutte og langsiktige løsninger, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Reindriftsnæringen opplever nå voldsomme merkostnader på drivstoff etter kraftige prisstigninger på grunn av krigen Ukraina. I tillegg har energikrisen i høst bidratt til økte kraftforpriser. Kombinasjon med merarbeid på grunn av klimaendringer og finansiell forskjellsbehandling tvinger reindrifta i kne. I mange områder har tilgangen til vinterbeitene låst seg fullstendig og reineiere jobber døgnet rundt for å både gjete og å fore flokkene. 

– Reineiere opplever en maktesløshet, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).   

Sametingspresidenten ber nå om hastemøte med landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Familiene som driver med reindrift, har en tung og arbeidskrevende hverdag. Når økte kostnader på både drivstoff og fôr kommer i tillegg til det daglige arbeidet, så skaper dette en meget stor belastning. Avhengig av hvor lenge de vanskelige beiteforholdene varer, så kan dette påvirke kalveproduksjonen til høsten. En slik situasjon vil påvirke slakteuttaket og dermed den økonomiske inntjeningen negativt. Dette kombinert med økte uforutsette kostnader i løpet av vinteren og våren, vil være en enorm byrde for reindriftsfamiliene, sier presidenten. 

Sametinget ber om at ansvarlige myndigheter setter i verk ekstraordinære tiltak for å unngå menneskelige tragedier. 

– Vi anser situasjonen såpass dramatisk at Sametinget i fellesskap med Landbruks- og matdepartementet, statsforvalterne i Troms og Finnmark og Nordland, samt NRL, snarest bør komme sammen for å finne løsninger som bidrar til å lette på byrden som mange reineiere opplever nå, sier Muotka og Eira.

Utsatt flytting av Røros legesenter

Pressemelding fra Røros kommune:

Flytting av Røros legesenter til Øverhagaen, bo-, helse- og velferdssenter er utsatt. Legesenteret skulle opprinnelig ha vært på plass i nye, midlertidige lokaler på Øverhagaen 20. mars. På grunn av problemer med levering av nødvendig utstyr ser vi oss nødt til å utsette flyttingen av legesenteret. Dermed vil Røros legesenter fortsatt være å finne i gamle lokaler i Henrik Grønnsvei inntil videre. Vi kommer tilbake til ny flyttedato senere.