– Situasjonen i reindrifta er meget alvorlig

Pressemelding fra Sametinget:

En voldsom økning i prisen både på fôr og drivstoff fører til svært presset økonomi i reindriftsnæringen. Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er bekymret for reineiere og ber om hastemøte med regjeringen.

Flere og flere reineiere tar kontakt med sametingspresident Silje Karine Muotka for å fortelle om den alvorlige situasjonen som de opplever i reindriftsnæringen. 

– Vi får inn dramatiske meldinger om at reineiere opplever at de er snart er på konkursens rand fordi det er en dobbelbelastning med låste beiter og høye driftsutgifter. Jeg tar bekymringsmeldingene fra reindrifta på stort alvor og forstår at situasjonen er både alvorlig og prekær, og vil sammen med sametingsråd Hans Ole Eira og øvrige ansvarlige myndigheter prøve å finne løsninger som avhjelper situasjonen med både akutte og langsiktige løsninger, sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Reindriftsnæringen opplever nå voldsomme merkostnader på drivstoff etter kraftige prisstigninger på grunn av krigen Ukraina. I tillegg har energikrisen i høst bidratt til økte kraftforpriser. Kombinasjon med merarbeid på grunn av klimaendringer og finansiell forskjellsbehandling tvinger reindrifta i kne. I mange områder har tilgangen til vinterbeitene låst seg fullstendig og reineiere jobber døgnet rundt for å både gjete og å fore flokkene. 

– Reineiere opplever en maktesløshet, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp).   

Sametingspresidenten ber nå om hastemøte med landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Familiene som driver med reindrift, har en tung og arbeidskrevende hverdag. Når økte kostnader på både drivstoff og fôr kommer i tillegg til det daglige arbeidet, så skaper dette en meget stor belastning. Avhengig av hvor lenge de vanskelige beiteforholdene varer, så kan dette påvirke kalveproduksjonen til høsten. En slik situasjon vil påvirke slakteuttaket og dermed den økonomiske inntjeningen negativt. Dette kombinert med økte uforutsette kostnader i løpet av vinteren og våren, vil være en enorm byrde for reindriftsfamiliene, sier presidenten. 

Sametinget ber om at ansvarlige myndigheter setter i verk ekstraordinære tiltak for å unngå menneskelige tragedier. 

– Vi anser situasjonen såpass dramatisk at Sametinget i fellesskap med Landbruks- og matdepartementet, statsforvalterne i Troms og Finnmark og Nordland, samt NRL, snarest bør komme sammen for å finne løsninger som bidrar til å lette på byrden som mange reineiere opplever nå, sier Muotka og Eira.

Facebook
Twitter
LinkedIn