Et musikerliv mellom to permer (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Suksess med Kulturminnefondets støtte til veteranbiler

Pressemelding fra Kulturminnefondet:

Støtte til rullende og bevegelige kulturminner startet som et prøveprosjekt 1. januar 2021, og fra januar til oktober mottok Kulturminnefondet 120 søknader. Styret i Kulturminnefondet har derfor enstemmig besluttet å videreføre tilskuddsordningen. 

– Ordningen er svært godt mottatt og viser et tydelig behov og interesse for å ta vare på bevegelige kulturminner som en del av vår kulturarv, forteller styreleder Tine Sundtoft.  

De fleste søknadene er til personbiler, etterfulgt av lastebiler, busser og traktorer. Flest søknader har kommet fra fylkene Viken, Vestland, Agder og Innlandet. 

 Bakgrunnen for prøveordningen var et ønske om å sidestille rullende og bevegelige kulturminner med flytende kulturminner som båter og fartøy, som har en egen søknadsordning hos Kulturminnefondet. I tillegg har Kulturvernforbundet arbeidet i mange år for at bevegelige kulturminner skal inkluderes i tilskuddsordninger, på grunn av kulturminnenes betydning og de tusenvis av frivillige som jobber med å bevare, istandsette og tilgjengeliggjøre historiske kjøretøy og transportmidler. 

Tilskuddsordningen skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan brukes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Rullende og bevegelige kulturminner omfatter et bredt spekter når det gjelder type, alder og historikk, og i søknadsbehandlingen vurderer Kulturminnefondet følgende: 

·        Del av kulturmiljø 

·        Allmenn tilgjengelighet 

·        Alder, historikk og opprinnelig samt ny bruk 

·        Opprinnelighet og norsk brukshistorie 

Kulturminnefondet markerte videreføringen av ordningen hos Kjell Ivar Haltvik på Ekne i Trøndelag. Han er en av Norges fremste på å sette i stand eldre biler, og han har nylig satt i stand Freiabilen med støtte fra Riksantikvaren. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Ny driver på vei inn (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ber om innbyggernes mening (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ren Røros Digital selger i vest (+)

Ren Røros Digital har solgt selskapets virksomhet i Kinn kommune og Ytre Nordfjord til den lokale leverandøren Enivest. Ren Røros får en bokført gevinst avhengig av hvor mange av kundene som går til Enivest.

– Vi fikk et godt tilbud som vi valgte å akseptere. Vi har et godt samarbeid med de nye eierne, og tror det er en god løsning for våre kunder. Ren Røros Digital er opptatt av alltid å sikre at kundene får tjenester som er framtidsrettet. Med fiber fra Enivest er kundene sikret en regional og engasjert leverandør som er opptatt av å støtte nærmiljøet og bidra til lokal vekst. Ren Røros Digital er trygge på at kundene fremover har en god leverandør av de tjenestene Ren Røros har tilbudt til nå, sier administrerende direktør i Ren Røros Arnt Sollie.

Ren Røros Digital har hatt 390 kunder i Kinn kommune. På Helgeland har selskapet 750 kunder. I Røros-regionen har Ren Røros Digital rundt 4000 kunder.