Får tilbake sine originale farger (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Takk for den gode innsatsen de siste ukene!

Pressemelding fra Røros kommune:

Det har gått veldig bra i Røros de siste ukene mens utbruddet i nabokommunene pågikk for fullt. I Røros hadde vi mange nærkontakter til smittede i nabokommunene – men vi klarte å holde viruset tilbake.

– Igjen vil vi rette en stor takk til våre innbyggere og besøkende for innsatsen i disse ukene, sier ordfører Isak Veierud Busch og kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. – Igjen har dere tatt gode smittevernråd, og vært med på de tiltakene som var nødvendig for å holde utbruddet unna kommunen vår.

Takk for at dere holder ut og fortsetter å ta gode smittevernvalg i hverdagen!

Nå ser vi fram til en sommer, med vaksinering, og helst uten smitteutbrudd.

Vi følger nasjonale anbefalinger og gjenåpning trinn 2 i Røros fra mandag 31. mai

Pressemelding fra Røros kommune

Kriseledelsen i Røros har i dag besluttet å gå over til nasjonale anbefalinger fra og med i dag, mandag 31. mai, med fortsatt anbefaling om å bruke munnbind. Selv om smittesituasjon i Trøndelag fortsatt er ustabil, er det positivt å se at nabokommunene nå har kontroll på situasjonen i sine kommuner. Situasjonen nasjonalt er også stabil.

Bruk av munnbind er i tråd med den nasjonale gjenåpningsplanen. Vi anbefaler alle å bruke dette der mange samles og det er vanskelig å holde en meter avstand til andre. For eksempel i butikker, når du står i kø med andre, ved inngang og utgang fra arrangementer. Rådet gjelder både innbyggere og besøkende i Røros. Munnbind er et tiltak som gir effektiv beskyttelse mot viruset, og som det er fornuftig at vi fortsetter med så lenge det er smitteutbrudd i ulike deler av landet og regionen.

Arbeidsgivere kan fortsatt bruke hjemmekontor der det er hensiktsmessig. Det er viktig at arbeidsgiver legge til rette for ordinære smitteverntiltak på arbeidsplassen.

Skoler og barnehager i Røros driftes på gult nivå ut uken.

Siste dag på jobben (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Ville etter villreinjakt (+)

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Cannabis til en hel skoleklasse?

Leserinnlegg av Robin Kåss, Hedda Foss Five, Robert C. Nordli, Ragnhild Bergheim , Jon-Ivar Nygård, Eva Vinje Aurdal, Rita Ottervik, Ida Maria Pinnerød, Gunnar Wilhelmsen, Monica Nielsen og Tore O. Sandvik.

I disse dager stemmes Høyreregjeringens forslag til avkriminalisering av
narkotika ned i Stortinget. Vi er lettet over at det som kunne blitt den mest
liberale narkotikapolitikken i Europa, blir avvist av stortingsflertallet. Som
ordførere/fylkesordfører i flere av landets største kommuner, er vi ikke rustet
til å følge opp ungdom med rusproblemer uten støtte fra politiet. I Norge har vi
få skoleelever som havner i rus, sammenlignet med andre land. Det ønsker vi
skal fortsette. Barn og unge trenger beskyttelse mot tilgang til rusmidler. 
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/kay7Xv/styrk-kunnskapen-i-
narkotikapolitikken-anne-line-bretteville-jensen

Høyres Erna Solberg hevder hun kun vil avkriminalisere små brukerdoser. Det
er en sannhet med modifikasjoner. Det som Høyre regner som “små
brukerdoser” er 2 gram heroin, kokain, amfetamin, 10 gram cannabis, eller 15
rusdoser legemidler. For en ungdom, som ikke er tilvendt bruker, ville dette
vært nok til mange ukers forbruk på fest og fritid. Hvis du skulle bli tatt med 10
gram cannabis, ville du hatt brukerdoser for en hel skoleklasse, selv om du bare
skulle kunne ha cannabis til eget bruk, ifølge regjeringens forslag.

Dette er illustrerende for hvor mye regjeringen mente det skulle bli lovlig å ha på seg.
Blir du som 15-åring tatt med dette, skulle du altså ikke lenger møte hos
politiet, men henvises til en kort samtale med en av våre kommunalt ansatte.
Vi har mange gode hjelpere i våre kommuner, men dersom ungdom havner i
rus må også politiet spille en rolle, etter vår erfaring og oppfatning. Mange
unge inngår en såkalt ruskontrakt hvor de avtaler å holde seg borte fra rus mot
at de ikke får noe på rullebladet. Dette er et godt virkemiddel som ikke ville
blitt mulig å gjennomføre, hvis det ikke lenger skulle vært straffbart å ha på seg
mindre mengder narkotika.

I våre kommuner har vi et godt samarbeid mellom
politi, skole, barnevern og utekontaktene. Blir så store doser narkotika
avkriminalisert, står vi igjen med færre virkemidler overfor barn og unge. Vi er
enig i at tungt rusavhengige ikke skal møtes med straff, men med hjelp. Vi
ønsker ikke at politiet skal gå etter tungt rusavhengige som har på seg
brukerdoser. Derfor vil vi endre straffereaksjonene for bruk og besittelse av
narkotika for disse gruppene. Å gjøre narkotika straffefritt for alle dagens
ungdommer, er derimot en feilslått ruspolitikk.

De som er rusavhengige trenger bedre behandlingstilbud. I tillegg trenger vi et mye bedre tilbud til foreldre som har ungdom som begynner med rus, og pårørende til de tungt rusavhengige. Dette lå ikke inne i forslaget til rusreform fra regjeringen. Men vi burde
begynne der, i stedet for å åpne for at dagens ungdom straffefritt kan ta med seg cannabis til hele klassen uten andre konsekvenser enn en samtale på et kommunalt kontor. 

Høyre går til valg på å liberalisere narkotika for alle. Arbeiderpartiet ønsker en
rusreform som virker for de som er blitt avhengige, men hindrer flere unge å
starte en ruskarriere. Det må bli lettere å komme seg ut av rus, og være
vanskelig å havne inn i rus.

Robin Kåss Ordfører Porsgrunn
Hedda Foss Five Ordfører Skien
Robert C. Nordli Ordfører Arendal
Ragnhild Bergheim Ordfører Lørenskog
Jon-Ivar Nygård Ordfører Fredrikstad
Eva Vinje Aurdal Ordfører Ålesund
Rita Ottervik Ordfører Trondheim
Ida Maria Pinnerød Ordfører Bodø
Gunnar Wilhelmsen Ordfører Tromsø
Monica Nielsen Ordfører Alta
Tore O. Sandvik Fylkesordfører Trøndelag