Rørosmuseet avlyser omvisninger i påsken

Pressemelding fra Rørosmuseet:

Med bakgrunn i de nye nasjonale tiltakene har Rørosmuseet i samråd med kommuneoverlegen besluttet at alle omvisninger avlyses. Dette vil i første omgang gjelde til 12. april. Smelthytta museum og verdensarvsenter vil holde åpent og følger det nye regelverket.

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, har regjeringen innført strengere nasjonale tiltak. Påskeferien fører til økt risiko for smittespredning fordi mange kan komme til å reise mer og treffe flere enn de pleier. «Røros er en turistdestinasjon som tiltrekker seg tilreisende fra mange deler av landet i påsken. Dette må vi ta på alvor, og vi innfører derfor egne tiltak på Rørosmuseet for å ivareta et godt smittevern», sier musemsdirektør Odd Sletten. Avlysningen av alle omvisninger er et av disse tiltakene. «Vi har hatt en god dialog med kommuneoverlegen og har sammen besluttet at det ikke er forsvarlig å gjennomføre omvisninger i perioden fram mot 12. april.»

Smelthytta holder åpent

Smelthytta museum og verdensarvsenter kommer til å holde åpent hver dag gjennom påsken. «På Smelthytta har vi store og oversiktlige rom hvor publikum kan holde avstand. Vi vil jobbe for å sikre et godt smittevern og oppfordrer våre gjester til å bruke munnbind, holde 2 meter avstand til andre og sprite hendene», sier Sletten.

For spørsmål om besøkstilbud eller smittevern oppfordres publikum til å se på Rørosmuseets nettside eller ringe 72 40 61 70.

Høysesong for farlig kryssing  av jernbanen

Pressemelding fra Bane Nor

En familie krysser sporet rett foran et tog i 100 km/t. En pulk blir påkjørt og knust. En togfører tror han har kjørt ned to skiløpere. Nå advarer Bane NOR mot ulovlig kryssing av jernbanen i påsken.

Midt under pandemien er det færre som reiser med tog, men det går like mange avganger. Samtidig vet vi at mange nyter høytiden på tur i naturskjønne omgivelser.

– Husk at sporene fra ski og jernbane aldri skal krysses. Det er en god huskeregel, råder prosjektleder Pål Buset i Bane NOR. 

Togsporet virker kanskje uskyldig der det deler vidda eller dalføret i to, men her er det både livsfarlig og ulovlig å krysse. Skal du passere togskinnene må det skje på en planovergang, eller der det finnes vei over eller under jernbanen. 

Toget kommer stille og fort

«Skiløper med pulk krysser sporet, mellom Ustaoset og Haugastøl. Skiløperen klarer så vidt å komme seg i sikkerhet, men pulken blir tatt av toget. Pulken inneholder heldigvis bare proviant.» (Utdrag fra Bane NORs interne synergirapporter)

Brøytemannskaper og ansatte som driver med kontroller og vedlikehold av infrastruktur melder stadig om det samme: skiløpere glemmer at det ikke er greit å krysse jernbanen. Selv om det er tilsynelatende oversiktlig og veien rundt er lang, kan toget komme før du aner det. 

– I gamle dager tøffet og tutet toget og du hørte det på lang vei. Dagens moderne tog lager knapt nok lyd, og innkapslet i snøfonner er det enda stillere, forklarer Buset.  

Tradisjonsrik påskeutfart

«Tog 601 var svært nær å kjøre på et par som gikk på ski i sporet, med ryggen mot toget. (…) Lokfører ga signal «tog kommer» en rekke ganger før skiløperne ble oppmerksom på toget, og kom seg ut av sporet. Toget var da så nært skiløperne at lokfører var sikker på at han ville kjøre på dem. Da toget hadde stoppet var skiløperne forsvunnet. Forholdet gikk sterkt inn på lokfører.» (Utdrag synergirapport fra strekningen mellom Ål og Haugastøl) 

Bergensbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen, Raumabanen, Ofotbanen – alle disse strekningene er vanligvis tungt trafikkert av folk som skal feire påske i billedskjønne omgivelser.

Derfor er Bane NOR opptatt av å gi en sunn påminnelse om farene knyttet til ferdsel langs jernbanen. Tradisjonsrike utfartssteder som Haugastøl, Finse, Hjerkinn eller Lønsdal er både start- og sluttpunkt for mange skiturer. 

Gods- og arbeidstog følger ikke rutetabellen

«Fører i tog 472 melder at en familie på ski med pulk og små barn krysset sporet like foran toget mellom Lønsdal og Bolna. Toget kom ut av en kurve i 100 km/t, og avstanden til familien var svært liten.» (Utdrag synergirapport fra strekning på Nordlandsbanen) 

– Vi er stolt av jernbanens rolle i norsk friluftsliv. Samtidig er vi opptatt av å ivareta sikkerheten til både reisende og folk som ferdes nær sporet, holdeplasser og stasjoner. Går du på ski, til fots eller aker: husk at toget kommer fort og stille og at det er både farlig og ulovlig å krysse eller bevege seg i sporet, sier Buset.

Enkelte steder rapporteres det at fastboende krysser sporet og føler seg trygge, fordi de kan rutetabellen og «vet» når toget skal komme. 

– Det er en dårlig idé. Folk må huske at det tidvis går godstog og arbeidsmaskiner på linja. Disse følger ikke samme tidsskjema som vanlige persontog, advarer Buset.