Storstilt mønstring av trøndersk kunst kommer til Røros i høst

Pressemelding fra Kunst og kaos og K-U-K, Kjøpmannsgata Ung Kunst:

Onsdag 27. mai kunne Adresseavisen fortelle over en dobbeltside at når Håkon Bleken og Kjell Erik Killi-Olsen sammen med rundt 20 andre trønderske kunstnere inntar Vågå i sommer er det en av de største mønstringene av trøndersk kunst på mange år. Den observante leser kunne derimot også få med seg at denne storslåtte kunstutstillingen ikke bare skal til Vågå, men faktisk også til Røros! 

Utstillingen «Røros-høst 2020» er en fortsettelse av utstillingen «Vågå-sommer 2020» og kan oppleves i galleriet Kunst og kaos fra og med lørdag 5. september.

Stengte gallerier i korona-tider

Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) i Trondheim gir en solid håndsrekning til kunstnere, publikum og to lokale gallerier med utstillingen «Vågå-sommer 2020», som også skal vises på Røros i høst.

– Koronasituasjonen har gjort den visuelle kunsten nokså utilgjengelig denne våren, sier daglig leder ved Kjøpmannsgata Ung Kunst, Cathrine Hovdahl Vik. – da gallerier og museer over hele Norge stengte ned, mistet de utøvende kunstnerne muligheten til å formidle sin produksjon til publikum.

– Digital formidling av kunstobjekter blir aldri helt det samme som den fysiske opplevelsen. Vi er derfor utrolig glade og stolte over å nå kunne invitere til denne storstilte utstillingen med trøndersk kunst, først i Vågå fra 20. juni, og deretter på Røros fra 5. september.

En utstrakt hånd

Utstillingene «Vågå-sommer» og «Røros-høst» er et initiativ fra K-U-K, Kjøpmannsgata Ung Kunst i Trondheim. Utstillingen er kuratert av kunsthistoriker og daglig leder ved K-U-K, Cathrine Hovdahl Vik.

– Dette er en utstrakt hånd både til kunstnerne og de to lokale galleriene vi samarbeider med – og ikke minst til publikum, smiler Hovdahl Vik. – Koronasituasjonen er, som alle vet, særdeles krevende for kunst- og kulturfeltet. Dette er et bidrag til å igjen samle kunstnere, visningssteder og publikum.

Initiativtakerne håper utstillingene vil bli lagt merke til, at den blir opplevd, at den provoserer – og at den gleder og inspirerer. Målet er å få et større engasjement rundt kunsten, gi publikum en unik opplevelse og ikke minst la kunsten igjen få et liv i den fysiske verden. 

Når over 20 trønderske kunstnere, med nestoren Håkon Bleken i spissen, stiller ut sammen gir det en unik mulighet til å oppleve et bredt spekter av samtidens trønderske kunstnere. Det er galleriene Ullisvin i Vågå og Kunst og kaos på Røros som viser utstillingen, de garanterer for at også rammene rundt den storstilte mønstringen blir helt spesiell. 

Haakon Bleken Foto: Dag Asle Langø.jpg

Kunstnere:
Håkon Bleken

Kjell Erik Killi-Olsen

Anne-Karin Furunes

Egil Bauck-Larssen

Julie Ebbing

Sverre Koren Bjertnæs

Bella Da Silva Buxbom

Christer Glein

Therese Myran

Tore Eidebakk Reisch

Marius Amdam

Per Stian Monsaas

Mishi Foltyn Martin Palmer Andreas Fortes. Andreas Widerøe Hagen

Håvard Stamnes. Ingvar Wik Høgås. Turid Kvålsvoll. Håvard Homstvedt. Per Formo

Om K-U-K

Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K), Trondheims nyeste arena for kunst. Kunsthuset, som er under bygging, er initiert og finansiert av kunstneren Kjell Erik Killi-Olsen, og er en unik gave til Trondheim, kunsten og folket. Killi-Olsen kjøpte sommeren 2017 eiendommen Kjøpmannsgata 36/38 med tanke på at dette skal huse hans visjon om et nytt møtested for kunst og kultur i Trondheim. Det blir et særlig fokus på å løfte frem yngre kunstnerskap i kombinasjon med de etablerte.

Om Kunst og kaos

Kunst og kaos er et lite galleri i Finborudgården i Mørkstugata på Røros. Galleriet selger malerier, grafikk og skulpturer av norske nålevende kunstnere. I tillegg finnes en galleributikk inspirert av museumsbutikker i store internasjonale kunstmuseum med design- og interiørartikler fra skandinaviske designere og håndverkere. Her er det også et godt utvalg faglitteratur innen kunst, foto, design og arkitektur, samt spill og bøker for og om kreativitet, kunst og aktiviteter for barn. Årets sommerutstilling hos Kunst og kaos er med røroskunstneren Eli Wintervold og åpner lørdag 18. juli.

Nesten normal skolehverdag

Pressemelding fra Fylkesmannen

Snart er det slutt på enmetersregelen og fra 2. juni kan hele skoleklasser igjen være samlet på skolen.

Lav smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort.

Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Det opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på onsdagens pressekonferanse.

I dag praktiserer barnehagene og skolene «røde tiltak». Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på «gult nivå». De nye smittevernveilederne legges frem i sin helhet fredag 29. mai. De nye smittevernveilederne skal hjelpe skolene å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. Veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

+ Filmpremiere for sommersesongen 2020

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Klage på standpunktkarakterer i grunnskolen

Pressemelding fra Fylkesmannene

Det nærmer seg tiden for å sette standpunktkarakter i grunnskolen. Fylkesmannen har fått flere spørsmål og problemstillinger knyttet til årets arbeid med standpunktvurdering, men i all hovedsak gjelder ordinære regler for fastsetting av standpunkt.

Det som er annerledes i år er at elevene har fått deler av opplæringen via fjernundervisning, og at eksamen i grunnskolen er avlyst. Det kan ha betydning for vurderingsgrunnlaget.

Klage på standpunktkarakterer er regulert i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven § 5-12. Det er også utarbeidet en veileder om behandling av klager på standpunktkarakterer.

Fylkesmannen understreker at grunnlaget for standpunktvurdering i fag er kompetansemålene i læreplanen. Det betyr at elevens samarbeidsevne, faglige interesse, selvstendighet, initiativ og innsats ikke skal være en del av vurderingsgrunnlaget i fag (unntatt i kroppsøving). Det er heller ikke anledning til å trekke inn forhold som orden og oppførsel i vurderingen av kompetansen. I forskriften § 3-3 står det eksplisitt at disse forholdene skal holdes utenfor den faglige vurderingen. Unntaket er fag der slike elementer er eksplisitt nevnt i kompetansemålene. Dette er presisert flere steder på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Hva kan eleven eller foreldrene klage på?

Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer (i fag og orden/oppførsel) dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av umyndige elever. Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.

Hvordan skal skolen behandle klagen?

Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen så raskt som mulig. Det beste og sikreste er å benytte elektronisk skjema (pålogging via ID-porten) og vi anbefaler sterkt at skolene benytter dette. Du finner skjemaet her!

Dokumentasjonskrav:

  • klagen
  • faglærers uttalelse (begrunnelse for karakteren)
  • rektors uttalelse

I dokumentene må følgende informasjon fremgå:

  • korrekt navn og postadresse til klager
  • kontaktinformasjon – skolen (hvem Fylkesmannen kan kontakte ved eventuelle spørsmål i juli)

Hva ser Fylkesmannen på i klagebehandlingen?

I klagebehandlingen vurderer Fylkesmannen hvorvidt gjeldende forskrift om karakterfastsetting er fulgt. Fylkesmannen kan altså ikke overprøve faglærerens vurderinger, såfremt disse er forankret i formål for faget og kompetansemålene. Faglærer skal dokumentere at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetansen eleven har i faget.

Det er den enkelte elevs karakter som blir vurdert i en klagebehandlingsprosess. Hvilke karakterer medelever har fått er slik sett uvesentlig for klageinstansen.

Mulige utfall av en klage

Dersom et vedtak om standpunktkarakter oppheves, skal rektor og faglærer foreta ny vurdering. Fylkesmannen kan altså ikke heve karakteren i fag. Etter at rektor og faglærer har foretatt ny vurdering, kan rektor opprettholde opprinnelig karakter eller fastsette ny karakter. Den nye vurderingen sendes i kopi til Fylkesmannen.

Ved klage på standpunkt i orden/oppførsel fastsetter fylkesmannen endelig karakter.

Fortløpende klagebehandling

Fylkesmannen vil behandle klagene fortløpende etter hvert som de kommer inn. Det er viktig at skoler som har sendt klager til Fylkesmannen kan kontaktes i perioden uke 26 til uke 28.

Stolt Eventyrlig lørdag

Pressemelding fra Røros bibliotek:

Stolt Eventyrlig lørdag fra biblioteket – hjemme i stua di . 

Vet du hva det fineste med huldrer og havfruer er? Det er at de alle er helt forskjellige.
Akkurat sånn som det er med oss mennesker. Bli med på vårens siste eventyrlige lørdag i anledning Pride Røros. Vi leser Jenny Jordahls nydelige bok, «Hannemone og Hulda», tegnet og skrevet i alle regnbuens farger.

Lørdag 30. mai kan du bli med på digital eventyrlige lørdag, #stolthjemme i stua di.  Streamen finner du på Røros folkebiblioteks facebookside. Passer for barn fra 3 år.  Lesestunden blir liggende ute i 24 timer. 

Statskog åpner hyttene

Pressemelding fra Statskog

Nå kan du legge en bit av sommerferien på Statskogs hytter. Etter måneder med stengte dører åpnes hyttetilbudet fra og med juni.

– Smittepresset i Norge er sterkt redusert og svært mange leter etter gode feriealternativer i landet vårt. Derfor har vi besluttet å åpne hyttetilbudet igjen, samtidig som vi skjerper informasjon og varslingsrutiner for å styrke smittevernet, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Statskog har 86 utleiehytter og 130 åpne buer spredt rundt i Norge. Utleiehyttene er rimelige leiealternativ, mens de åpne buene kan brukes uten å betale noe.

Skjerper informasjonen

Statskogs hyttetilbud har vært stengt fra i midten av mars for å understøtte myndighetenes håndtering av korona-situasjonen. Nå skal hyttene åpnes igjen etter at Statskog har konferert med smittevernekspertise og etablert et skjerpet informasjonsopplegg.

– Risikoen for smitte på disse hyttene er nå lav. Likevel oppfordrer vi leietakerne til å ta ekstra hensyn gjennom konkrete råd og varslinger, sier Lien.

Beskjed ved mistanke

Leietakere som mistenker at de er smittet av korona-viruset skal ikke oppsøke Statskogs hytter. Dersom man mistenker korona-smitte under eller rett etter oppholdet, skal Statskog varsles slik at den aktuelle hytta kan tas ut av utleiesystemet i en periode.

– Smittespredningen i Norge har sunket betydelig gjennom våren, mye på grunn av at folk har tatt forholdsregler. Med de rammene vi nå har etablert vil våre hytter være trygge og kjærkomne turalternativ for mange i tiden som kommer, sier Lien.

Omsetningsrekord for Ren Røros

Pressemelding fra Ren Røros

Konsernet Ren Røros leverte i 2019 en rekordomsetning på 202 millioner kroner, som ga et driftsoverskudd på 34 millioner kroner. Ordinært resultat før skatt var på 13,4 MNOK, 24 % over budsjett.

  • Et driftsoverskudd på 34 millioner gjør at konsernet har stor finansieringskapasitet over drift, og investeringene blir derfor finansiert med en kombinasjon av lån og drift. Ambisjonen er å styrke egenkapitalen fra 2021, og vår vekststrategi skal sikre at selskapet raskest mulig kommer over i en normal utbytteposisjon, sier Arnt Sollie, administrerende direktør i Ren Røros. 

Nye tilskudd til konsernet

I 2019 etablerte selskapet Ren Røros Intelligent Automation, som jobber med digitale roboter. Intelligent Automation har på kort tid vokst til å bli det største miljøet innen sitt fagområde i Midt-Norge, og er godt posisjonert for den digitale utviklingen Norge og verden ser nå etter utbruddet av korona. 

I tillegg har Ren Røros investert i Elekt, et innovativt selskap som utvikler en ny plattform og økosystem for salg av strøm til sluttbruker.

Store investeringer

I 2019 har Røros E-verk Nett hatt stor aktivitet på Tolga-prosjektet, der oppgradering og nybygging handler om forsyningssikkerhet til Røros, og om å sikre nok energi til videre vekst på Røros for både næringsliv og private. Dette er konsernets største investering noensinne, og har en kostnadsramme på ca. 80 millioner kroner.

Ren Røros Digital har hatt stor aktivitet i 2019 med fiberutbygging på Røros, en investering som er kostnadsberegnet til ca. 30 millioner kroner. Med koronapandemien som kom i mars 2020, ble viktigheten av en sikker og god bredbåndstilgang tydeliggjort ytterligere. 

Fra e-verk til Ren Røros

2019 ble det første hele driftsåret for Ren Røros etter gjennomføring av de lovpålagte 

selskaps- og merkevaremessige skillene vedtatt av NVE. Røros E-Verk Nett AS måtte skilles fra annen konkurranseutsatt virksomhet.

  • Ren Røros har vært tidlig ute i denne omstillingen, og kan nå sette fart i å gripe markedsmulighetene som endringene i energibransjen byr på, avslutter Sollie.

Årsrapporten for Ren Røros for 2019 kan lastes ned i sin helhet fra våre nettsider:
https://renroros.no/om-oss/dokumenter/

Fremskynder utbetaling av støtte til frivillige organisasjoner

Pressemelding fra Regjeringen

Helsemyndighetenes pålegg og råd i forbindelse med Covid-19-utbruddet har fått betydelige konsekvenser for de frivillige organisasjonene. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har i dag forskuddsutbetalt 20 millioner kroner til frivillige organisasjoner som mottar midler over Landbruks- og matdepartementets budsjett.

– En rekke planlagte aktiviteter er avlyst, utsatt eller nedskalert. For mange organisasjoner vil denne situasjonen få følger for den videre driften. Derfor utbetaler vi organisasjonsstøtten nå i mai, og ikke i august slik planen var opprinnelig, sier landbruks- og matminister Bollestad. 

Organisasjoner som mottar støtte i 2020:

Støtte til organisasjonerBudsjettUtbetalt i marsGjenstår til utbet.
Ramme, budsjett    39 302 000   
    
1.       Bondens marked Norge500 000250 000250 000
2.       Det norske Skogselskap1 190 000595 000595 000
3.       Det norske Hageselskap1 090 000545 000545 000
4.       Dyrebeskyttelesen400 000200 000200 000
5.       Dyrevernalliansen740 000370 000370 000
6.       Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk1 600 000800 000800 000
7.        Geirmyra matkultursenter for barn2 380 0001 190 0001 190 000
8.       Hanen2 150 0001 075 0001 075 000
9.       Hest og helse230 000230 0000
10.    Kvinner i skogbruket170 000170 0000
11.    Matsentralen Norge7 800 0003 900 0003 900 000
12.    Matvett410 000205 000205 000
13.    Nettverk for GMO fri mat og for1 490 000745 000745 000
14.    NOAH – for dyrs rettigheter730 000365 000365 000
15.    Norges Birøkterlag250 000125 000125 000
16.    Norges Bygdekvinnelag400 000200 000200 000
17.     Norges Bygdeungdomslag130 0000130 000
18.    Norges Vel1 900 000950 000950 000
19.    Slipp oss til – ungdom inn i landbruket250 000125 000125 000
20.    Norsk Gardsost370 000185 000185 000
21.    Norsk Seterkultur180 000180 0000
22.    Norske lakselver540 000270 000270 000
23.    Spire100 000100 0000
24.    Norsk kulturarv350 000175 000175 000
25.    Tresenteret300 000150 000150 000
26.    Vitenparken Campus Ås3 200 0001 600 0001 600 000
27.    4H Norge7 100 0003 550 0003 550 000
28.    Økologisk Norge3 002 0001 501 0001 501 000
29.    Ungt entreprenørskap350 000175 000175 000
Sum (kontroll)39 302 00019 926 00019 376 000

Midlene som bevilges over tilskuddsordningen Støtte til organisasjoner betales vanligvis ut to ganger i året, tidlig i mars og i midten av august. Det er august utbetalingen som nå er fremskyndet.

Feirer mangfoldet digitalt

Pressemelding fra Røros Pride:

Regionens aller første pridearrangement måtte utsettes på grunn av den pågående koronasituasjonen. Røros Pride er både stolte og glade for at vi nå likevel kan presentere et spennende program som feirer mangfoldet. Røros Pride inviterer til fellesskap til tross for at vi ikke kan være sammen – og det gjør vi selvsagt med en digital vri!

Fra mandag 25. til søndag 31. mai varmer vi opp til neste års store begivenhet med forskjellige aktiviteter i våre digitale kanaler. Den digitale oppvarmingen har fått navnet#stolthjemme​ og vil i all hovedsak foregå på sosiale medier.

Hva skal skje?

Røros Pride har satt sammen et spennende program for den kommende uken. Vi får både tips til skeive filmer og aktuelle serier, glamquiz ledet av et flunkende nytt radarpar, tips til skeiv litteratur, hilsener fra fjern og nær, eventyrlig lørdag for barn fra biblioteket og ikke minst Stuggustream som for anledningen er viet Røros Pride. Det blir med andre ord både humor og alvor, lek og læring, fargerikt og mangfoldig!

Hvor finner jeg alt som skal skje?

Alt som skjer denne uken, kan du følge på Røros Pride sin ​facebookside​ og ​nettside.

Bli med på markeringen!

Vi oppfordrer alle til å bli med på den digitale markeringen. Del bilder med emneknaggen #stolthjemme.

Har du spørsmål til Røros Pride kan du sende e-post til post@rorospride.no.

Sommerlab kommer til Røros

Pressemelding fra Forskerfabrikken, RørosBanken og Ren Røros:

For 5. gang skal Forskerfabrikken holde sommerskole i Røros og spre realfagsglede til barna i lokalsamfunnet. Målet er å vise at naturvitenskap kan være skikkelig gøy. Deltakerne på Sommerlab får derfor utføre eksperimenter med helt ekte forskerutstyr.

Nytt år – nytt innhold

I år har Sommerlab nytt innhold som fokuserer på miljø, bærekraft og teknologi. Barna skal få teste teori ut i praksis ved å bygge sin egen solcellebil, teste ut ulike metoder for å rense vann og bygge elektriske maskiner av resirkulert emballasje. Alle aktiviteter er bygget rundt målene i fagfornyelsen og FNs bærekraftmål om rent vann, ren
energi og ansvarlig forbruk og produksjon.

Med på laget er lokale krefter, RørosBanken og Ren Røros.

– RørosBanken støtter forskerfabrikkens sommerskole for barn på Røros. Dette gir et positivt tilskudd til barnas tilbud i sommerferien, forteller Ingrid B. Svendsen, Markedsleder i RørosBanken.

– Forskerfabrikkens sommerskole er et aldeles supert tilbud til barn på Røros, og kanskje særlig denne sommeren hvor mange skal feriere hjemme, sier Sigrid M. Jansen markedsansvarlig i Ren Røros. – Vi trenger realfagskompetanse hos barn og unge for å løse klimautfordringene, og vi er takknemlige for å bidra til det arbeidet Forskerfabrikken gjør her.

Gode opplevelser som varer livet ut

Sommerlab er et forskerkurs som går over fem dager i sommerferien. I løpet av en uke skal barn i alderen 9 til 12 år utforske naturvitenskapens spennende verden. Målet er å gi barna dypere forståelse for realfagene, noe de vil ha glede av resten av livet.page1image12543168

– Å oppleve morsomme og spennende eksperimenter og andre aktiviteter som barn, har en langvarig effekt som kan påvirke barns valg av yrke senere. Erfaringene vil de kunne ha glede av hele livet – både i klasserommet, når de skal forstå hva forskning er og for å avsløre «falske nyheter», forklarer grunnlegger Hanne S. Finstad.

Forskerfabrikken har satt seg grundig inn i alle retningslinjer for smittevern i forbindelse med Covid-19 epidemien. Barna skal blant annet deles inn i mindre grupper og deltakerne får utdelt eget utstyr. Det viktigste for Forskerfabrikken er å gi barna en morsom og lærerik opplevelse, samtidig som barna kommer friske og sunne hjem igjen. Hvis det ikke blir mulig å holde fysiske kurs, kan de som ønsker det heller møtes i et virtuelt klasserom sammen med kurslederne og gjøre eksperimenter hjemmefra.

Kurset arrangeres på Røros skole og starter 22. juni.