Dommen blir stående

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra Knut-Tore Kappfjell i saken mot Merika Kroik Jonassen. Ankeutvalget har enstemmig kommet til at hverken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett. Dermed blir dommen fra Lagmannsretten stående. 22. april 2015 ble Merika Kroik Jonassen dømt i Nord-Østerdal tingrett til å betale 406.000,- kroner i erstatning og 170.000 kroner i saksomkostninger til Knut-Tore Kappfjell etter heving av en kontrakt. Deretter kom lagmannsretten til motsatt konklusjon, og Merika frifunnet i Lagmannsretten, og Kappfjell dømt til å betale nesten 520.000,- kroner i sakskostnader for tingretten og lagmannsretten til henne.

Saken dreier seg om oppgjøret etter en reinhandel som var todelt. Den ene delen handlet om kjøp av livdyr, den andre om overtakelse av siidaandel. En siidaandel er en driftsenhet innen reindrifta.

Livdyrhandelen ble ikke hevet av noen av partene. Kappfjell saksøkte Jonassen, og krevde opprinnelig mer enn 2 millioner kroner. I behandlingen i tingretten, ble kravet redusert til 1,5 millioner kroner. Tingretten reduserte ytterligere til 364ooo, tillagt 14 dyr, sum 42000,- tillagt saksomkostninger.

Saken har sitt opphav i en avtale som ble inngått mellom de to 30. mars 2011. Avtalen gikk ut på at Kappfjell skulle kjøpe Jonassens reinsflokk, og han også skulle ta over hennes siidaandel. Retten til å drive med reindrift er organisert i siidaandeler. En siidaandel er benevnelsen på en driftsenehet innen reindrifta. Innen hver siidaandel kan det være flere merker, til hørende flere reineiere.

Det er knyttet krav til å inneha en siidaandel, som Jonassen mente at Kappfjell etter hvert ikke oppfylte. De to avtalepartnerne kom i konflikt om disse spørsmålene, og saken kom til retten. Kappfjell krevde erstatning på bakgrunn av flere forhold, og Jonassen kom også opprinnelig med et motkrav.

Kappfjell krevde avslag i prisen etter kjøpet av reinflokken. Også tingretten avviste dette kravet blankt. Retten legger til grunn at det ikke foreligger noe avvik mellom det avtalt og det leverte.

Tingretten ga Kappfjell medhold i at det ikke var grunnlag for å heve kjøpet av selve siidaandelen. Jonasens påstand om mislighold av kjøpers plikter, ble ikke tatt til følge i tingretten. Tingretten begrunnet dette med at det ikke forelå noen reklamasjon før heving, slik loven forutsetter. Tingretten konkluderte dermed med at Jonassen var erstatningsansvarlig ovenfor Kappfjell, og satte erstatningsbeløpet til 300.000,- kroner. Nå har lagmannsretten konkludert motsatt. Lagretten legger til grunn at det var Kappfjell sine handlinger som ledet til kontraktsbruddet, og at Merika Kroik Jonassen ikke skal betale noen erstatning.

Kappfjell hadde også krevd erstatning for tapt rovdyrerstatning, samt kalveslakttilskudd og produksjonstilskudd. Dette avviste både Tingretten og Lagmannsretten blankt. Rovdyrerstatning gjelder for faktisk tap av dyr, hvilket ikke skjedde.

Erstatning for tapt kalveslakttilskudd og produksjonstilskudd ble avvist, fordi Kappfjell ikke hadde gjort noe for å få dette. Det ble aldri sendt noen søknad. Nå ender Kappfjell rein i Elgå, uten erstatningsutbetaling, og i stedet måtte han betale over en halv million kroner i saksomkostninger. Nå påløper det ytterligere saksomkosninger etter ankeutvalgets behandling av saken.

 

Åpning på rett tid

Konferansemarkedet er i nedgang. Det er en overetablering av konferansehoteller. Røros Hotell har med tyngde gått inn i ferie og fritid. Hotelldirektør Mikael Forselius mener Røros hotell har tatt steget helt i rett tid.

Historisk sett  ble det også på rett tidspunkt. Datoen 6. juni og klokkeslettet 20.00 er tidspunkt for store begivenheter ved Røros hotell. Her er direktørens tale under åpningen.

 

Sjøsatt for 112. gang

I dag ble Fæmund II sjøsatt av kaptein Odd Kjøsnes med god hjelp fra Dag Fristad, Erling Kjellmark og Gunnar Kjellmark. Forberedelsene for sjøsettingen har pågått i en måneds tid og har bl.a bestått av maling, fjerning av rust, samt å holde skinnene på slippen vedlike før sjøsettingen.

Nytt av året er at ruten til Buvika er blitt gjenopptatt etter at den ble lagt ned for en tid tilbake på grunn av lite turisttrafikk.
– Det ble den gang lagt ned mye arbeid i å få til Buvika som en attraksjon. Håpet nå er derfor å få opp trafikken der siden Buvika også vil tilby folk flere turmuligheter. Man kan blant annet ta med sykkelen sin og bruke Buvika som utgangspunkt for sykkelturer, for eksempel til Jonasvollen og ta båten igjen derfra. På den måten har man muligheten å ta båten samtidig som man kan få en riktig fin sykkeltur, forteller Gunnar Kjellmark.

De fire karene er alle enige om at femundsbåten er viktig for de som bor i Femundsmarka, ikke minst som kulturbærer.
– Folk må slutte å sitte i sofaen og taste på Facebook og komme seg ut i Femundsmarka i stedet, avslutter Gunnar Kjellmark.

 

Foto: Trine L. Hagan
F.v Erling Kjellmark, Odd Kjøsnes og Gunnar Kjellmark. Foto: Trine L. Hagan

 

 

 

Widerøe kutter – Rørosruta er trygg

Widerøe kutter flere flyavganger, etter at det nylig ble innført en flyseteavgift. I følge selskapet slår avgiften veldig negativt ut for de små rutene i distriktene. Det kommer flere kutt om kort tid.

Begge de to flyavgangene som er kuttet, er kommersielle ruter. De to neste som blir borte er også det, men det er ikke avgjort enda hvilke ruter det dreier seg om. Widerøe flyr ruten Oslo – Røros etter å ha vunnet et statlig anbud. Widerøe flyr åtte slike anbudsruter. Røros – Oslo, Førde – Oslo, Sogndal – Oslo, Sandane – Oslo, Sogndal – Bergen, Sandane – Bergen, Førde – Bergen, Ørsta-Volda – Bergen. Det var stor glede i Widerøe da selskapet vant anbudet på Rorosruta.

– Vi kommer til å opprettholde anbudsrutene, og Rørosruta er ikke under vurdering nå. Muligheten for utvidelse av flytilbudet ut over det som ligger i anbudet, er redusert på grunn av flyseteavgiften, sier  informasjonsdirektør i Widerøe, Catharina Solli, til Rørosnytt.

I dag åpner Røros Bad & Velvære

I september 2014 kunne Rørosnytt bringe nyheten om at Røros Hotell skulle bygge et badeanlegg, et lekeanlegg og flere leiligheter. Hele prosjektet var kostnadsberegnet til 100 millioner kroner. Lekeanlegget ble åpnet 9. januar. I dag åpner Røros Bad & Velvære.

Datoen for offisiell åpning er ikke tilfeldig. I dag er det nemlig 65 år siden hotellet hadde sin offisielle åpning. De siste dagene har det vært hektisk aktivitet for å ferdigstille anlegget til planlagt dato. 23. mai kom det vann i bassengene. 1. juni var det en aldri så liten førpremiere med svømmekonkurranse mellom Mikael Forselius, Paul Otta Haga og Arnfinn Strømmevold. I dag åpner badeanlegget åpent for alle.

Det er et innholdsrikt anlegg som åpner i dag. I tillegg til det store innendørsbassenget, åpner Røros’ første utendørsbasseng, med +38 grader året rundt. Ellers er det blant annet klatrevegg, dryppende gruvegang, stor bar og spabehandlingsrom, der Euforia skal holde til.

Badeanlegget ved Røros hotell kommer til å bli berømt for fiskene i taket, som er kreert og montert av Per Lysgaard.

 

 

Nyetablert tilbud i avgangshallen

Nyetablert tilbud i avgangshallen ved lufthavna på Røros er gratis vann. Vi vet at det er populært med gratis drikkevann nå i sommervarmen, og har derfor etablert en drikkefontene i avgangshallen i terminalen som vi håper passasjerene setter pris på. Man kan fint ta med seg tomme vannflasker gjennom sikkerhetskontrollen slik at man får fylt på vann når man har kommet gjennom.

I avgangshallen er det også gratis Wi-Fi. Vi vet hva dette betyr for de reisende, og minner dem derfor på ordningen med gratis internett, skriver Lufthavnsjef  Gudbrand Rognes i en pressemelding.

Gratis vann I