+ Coop ber om utsettelse

For snart tre år siden fikk Coop Røros tillatelse til å rive det blå huset ved sykehusveien, for midleridig å gi plass til parkering på tomta. Kravet var da at konkrete planer for en parkeringsløsning skulle komme på bordet. Det har ikke skjedd, og nå søker den nye eieren Coop Midt-Norge om to års forlengelse av midlertidig tillatelse til bruk av eiendommen til parkering. Bygging av et større parkeringsanlegg ved Domussenteret, ser ikke ut til å være aktuelt.

I stedet legger Coop Midt-Norge press bak sin søknad nå. Om søknaden blir avslått, vil bruken av området til parkering bli avsluttet i tråd med vedtaket fra 2016. I såfall vil Coop Midt-Norge innføre parkeringsrestriksjoner, slik at parperingsplassene rundt senteret blir forbeholdt senterets kunder.

– Selv om det ikke er regulert offentlig parkering på Domus-senteret, blir parkeringsplasser på området brukt til parkering for blant annet arbeidsreisende som ikke er knyttet til senteret og besøkende til Røros generelt. Dette har fått et stort omfang og har medført parkeringsproblemer for senterets kunder, skriver Coop Midt-Norge i søknaden om utsettelse.

Når det gjelder parkering i sentrum, ber Coop Midt-Norge Røros kommune se på andre løsninger enn å legge press på Coop.

– Coop Midt-Norge som handelsaktøre kan ikke påta seg ansvar for det generelle parkeringsbehovet i Røros. Vi ønsker imidlertid å presisere at Coop Midt-Norge stiller seg positiv til å bidra til en utvikling av området på Sørsiden av jernbanen, skriver Coop.

Nylig viste folk stor kreativitet for å finne parkeringsplass ved Domus. Trippelparkering er nok ikke den beste løsningen for de som parkerer på midtrekka. Foto: Hans Bernt Træet

+ Krisemøte i lufthavnrådet

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Nominert til gjev pris

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Sammen for en grønnere framtid

Rørosmeieriet as og Røros container og miljø as har inngått en langsiktig avtale om avfallshåndtering, gjenvinning og bedre ressursutnyttelse.

– En viktig avtale for oss, men aller viktigst for miljøet og framtiden, sier Eskil Løkken og Bjørn Tore Hindklev.

De to signerte tirsdag en samarbeidsavtale som strekker seg opp mot fem år, med fokus på økt materialgjenvinning, korte henteavstander fra RCM sitt anlegg og god gjenvinningsgrad på så mange avfallsfraksjoner som mulig, står det i en felles pressemelding fra Rørosmeieriet as og Røros container og miljø as.

– Bare det at vi har en kjøretid på få minutter gjør oss til en suveren samarbeidspartner for bedrifter i Rørosområdet, sier Bjørn Tore Hindklev i Røros container og miljø as.

– For oss er det naturlig å bruke en lokal aktør, som vi også de siste årene har samarbeidet godt med, sier Eskil Løkken.

De forteller videre at det nå blir fokus internt hos begge bedriftene for å bedre gjenvinningsgraden og bidra til grønnere drift.

– Våre nye eiere sitter på sterk kompetanse, på enkeltområder helt i Europatoppen, når det gjelder sirkulærøkonomi, resirkulering og gjenvinning. Det skal vi ta med oss inn til lokalmiljøet i Røros og Rørosregionen, og bidra til at lokalsamfunnet bidrar til det grønne skiftet på best mulig vis, sier Hindklev.

– Bærekraft er viktig for oss som miljøfokusert bedrift, og sammen med god leveransedyktig og kjapp respons, samt god kompetanse på avfall og resirkulering , gjorde at valget falt på RCM som en utviklingsorientert samarbeidspartner de neste årene. Samarbeidet skal styrke vår posisjon som en lokal miljø- og økologisk framtidsrettet bedrift, sier Løkken.

+ Ny modell avduket

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Statssekretær skal åpne Inkluderingsdagen

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Forlater Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Stenger etter martnan

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Tradisjonelt håndverk kombineres med digital produksjonsstyring

Stensaas Reinsdyrslakteri vil kombinere håndverkstradisjoner med effektiv og digitalisert styring av produksjon.

Siden 1890 har det foregått slakting, skjæring og foredling av reinsdyrkjøtt på Stensåsen i Røros kommune. I dag drives Stensaas Reinsdyrslakteri av fjerde generasjon Stensaas og er et av landets største og mest moderne reinsdyrslakteri. Gjennom generasjoner er det bygd sterke tillitsforhold mellom familien Stensaas og reineierne, noe som er avgjørende for stabilitet og sikkerhet for både forbrukerne, leverandører og bedriften. Reindriftas ulike oppgaver følger tett samenes åtte årstider og naturens variasjoner i vær og vekstforhold. Det er uforutsigbart og spennende, står det i en pressemelding fra Stensaas Reinsdyrslakteri.

Å drive effektivt og rasjonelt samtidig som sesongvariasjoner skaper uforutsigbarhet og er krevende. Så krevende at ledelsen ønsket å se på hvordan en kan planlegge, styre og drifte anlegget på en mer effektiv og rasjonell måte. Sammen med logistikkmiljøet ved SINTEF Digital har bedriften nå gjennomført et forprosjekt med finansiering fra DistriktForsk.

Hovedhensikten i prosjektet var å avdekke muligheter for mer digital produksjonsstyring av prosessene i bedriften. Forprosjektet skulle gi bedriften muligheter til å legge grunnlaget for framtidas produksjon gjennom å se på forskjellige IT-støttede løsninger. Ved å visualisere og synliggjøre driftsstatus ved hjelp av IT-verktøy kan en også ta bedre beslutninger. Når en får bedre oversikt over hvordan situasjonen er akkurat nå vil en også kunne ha muligheter til å se hvordan en kan utnytte eksisterende kapasitet i anlegget på best mulig måte.

 «Forprosjektet har hjulpet oss til å se hvilke muligheter vi har for å produsere produkter av høy kvalitet på en mest mulig effektiv måte. Vi mener det er viktig å involvere alle ansatte slik at vi klarer å skape gode idéer sammen. Dette bidrar til å gjøre arbeidshverdagen vår lettere og mer effektiv, og det vil bidra til å sikre og styrke grunnlaget for å fortsette å vokse» sier Johanne Stensaas, fjerde generasjon driver i selskapet.

+ Innstilt for 12. gang

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.