Jeven Tuschke! mest populær

2017 var et rekord år for Storstuggu. For første gang var det over 10 000 besøkende i kulturhuset i løpet av et år. Mest populær var Bergstaden Teaterlag sin oppsetning av Jeven Tuschke! Teaterlaget hadde 7 forestillinger med Jeven Tuschke! i september i fjor. Også Krystallslottet som teaterlaget viste før jul var populært. Lokale forestillinger er godt besøkt på Storstuggu.

Mange store navn besøkte Storstuggu i fjor og var med på å gjøre 2017 til et rekord år. Storstuggu hadde bla. besøk av Hellbillis, Stage Dolls, Return, Terje Tysland, Åge Aleksandersen sammen med Gunnar Pedersen og Kjell Magne Robak. Riksteateret var også flere ganger på besøk med gode forestillinger og kjente skuespillere.

Foto: Tore Østby

Varmt møte med biskopen

Mens minusgradene var mange på utsiden fikk biskop Herborg Oline Finnset en varm opplevelse i Bergstadens Ziir i kveld. Harald pres hadde sydd sammen en allsidig kulturkveld.

Kvelden åpnet med Røros Soul Children før Arnfinn Strømmevold sang om vaskarryssen. Kvelden bød på flere musikalske høydepunkter som da Kirsti Sæter sang med sitt barn på armen, Stephen Hicks viste litt av sitt viritouse orgelspill og Vilde S. Johnsbråten fremførte en sterk versjon av «Summertime». Kulturkveldens mest spektakulære innslag kom da spellmann Inge Gotland monterte på igjen en streng som løsnet på felen og stemte den opp igjen midt under fremføringen.

Biskopen ble intervjuet av Rørosnytt´s redaktør Tore Østby. Hun var i intervjuet opptatt av å være raus mot alle meninger. Det ble snakk om bl.a. kirkens skilsmisse med Staten, historie og fremtidshåpet for Den Norske kirke.

Røros Soul children. Foto: Tore Østby
Arnfinn Strømmevold. Foto: Tore Østby

 

Kirsti Sæter og Vegar Dahl. Foto: Tore Østby
Inge Godtland og Helge Solsten. Foto: Tore Østby
Vilde S. Johnsbråten og Stig Johnsbråten. Foto: Tore Østby

 

 

Kulturkveld med bispebesøk

Førstkommende onsdag, 10.januar skal det være kulturkveld og bispebesøk i Røros kirke. Biskop Herborg Oline Finnset kommer på besøk, og lokale artister skal delta på kulturkvelden.

Herborg Oline Finnset ble vigslet til biskop, 10. september i fjor. Besøket er Finnset sitt første besøket på Røros som biskop.

– Kom og bli kjent med vår nye bisko, og hør lokale artister som speile musikklivet i Røros, sier leder for Røros Menighetsråd, Rutt-Karin Engzelius.

De som skal delta på kulturkvelden er: Røros Soul Children, Vilde S. Johnsbråten, Stig Johnsbråten, Jostein Løkken, Stephen Hicks, Vegar Dahl, Kirsti Sæter, Jo Ryen, Vanja Tørresdal, Inge Gotland, Helge Solsten, Ole Erik Feragen og Arnfinn Strømmevold.Biskop Herborg Oline Finnset blir intervjuet av Rørosnytt´s redaktør Tore Østby. Harald Hauge skal lede kulturkvelden som blir arrangert av Røros kirkelige fellesråd. Arrangementet starter kl. 18, og er gratis.

 

 

15 år med vern og bruk

Av Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet

I 2018 er det 15 år siden Kulturminnefondet ble opprettet. Det viktigste vi har lært i disse årene er hvor avgjørende det er å la vern og bruk gå hånd i hånd. Dette har de private eierne av kulturminnene fortalt oss lenge. Men det er først de siste årene at denne erkjennelsen har vokst frem og fått bred forankring i hele kulturminneforvaltningen.

Da styret i Kulturminnefondet i 2014 vedtok sin nye langsiktige strategiplan, ble samarbeidet med de private eierne løftet frem som en hovedstrategi. Uten et nært samarbeid med de som eier kulturminnene, ville det bli strevsomt å skape resultater når en kom til det praktiske kulturminnevernet. Den nye marsjordren fra styret ble forsterket av et skarpere fokus på prosjekter som utløser verdiskaping og utviklingen av Kulturminnefondet som et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning.

Har strategien lykkes?

I jubileumsåret kan vi notere oss at interessen for å pusse opp kulturminner er historisk stor. Vi har aldri behandlet flere søknader fra eiere som vil sette i stand sine kulturminner. Aldri tidligere har vi fått så mange søknader med god kvalitet. Dette har skjedd fordi langt flere eiere har blitt klar over at de eier et kulturminne, og dermed kan søke Kulturminnefondet om økonomiske støtte til å sette det i stand. Flere eiere ser på selve arbeidet med søknaden som en overkommelig oppgave, siden Kulturminnefondet har hatt stort fokus på å forenkle søknadsprosedyrene de siste årene. Dette har gitt gode resultater. NIBR gjennomførte i 2016 en uavhengig evaluering av Kulturminnefondet som levner liten tvil om at organisasjonen lykkes i å nå målene som er satt både i vedtekter og tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Organisasjonen som styret leder, fremstår stadig mer effektiv og profesjonell.

Styret har også gått i bresjen for å utvikle Kulturminnefondet til en dynamisk og moderne organisasjon, som evner å engasjere folk flest over hele landet i kulturminnevernet. Takket være en liten men svært dyktig fagadministrasjon på Røros, med en rekke gode samarbeidspartnere både lokalt, regional og nasjonalt, står vi i dag nærmere dette strategiske målet enn noensinne.

4000 suksesshistorier

Siden Kulturminnefondet ble opprettet i 2003, er det nå gjennomført godt over 4000 tiltak på landsbasis. Det har utløst aktivitet i stort sett alle kommuner. Menon Economics dokumenterer i sin samfunnsøkonomiske analyse at pengene som deles ut i gjennomsnitt utløser en innsats verdt tre og en halv gang så mye, på grunn av dugnadsinnsats og private midler som kommer til underveis. I tillegg kommer den store verdien av bruken av kulturminnet etter at det er pusset opp. Hvert år blir flere hundre forfalne kulturminner forvandlet til moderne kontorer, overnattingssteder, serveringssteder, forretningslokaler, kulturlokaler, oppgraderte turstier, flytende båter, malende møller.

Det er også spennende å se at de aller fleste kulturminner som bli satt i stand, endrer tilstand fra å stå ubrukt å forfalle, til å få helt nytt liv. På denne måten sikres også kulturminnet for fremtiden.

Flere kroner å fordele

I takt med at søknadsmengden til Kulturminnefondet har vokst, har også bevilgningene fra Regjeringen over Statsbudsjettet økt betydelig. I 2018 har vi dobbelt så mye penger til fordeling som i 2013. Det er særlig de siste årene politikerne har løftet Kulturminnefondet opp til det som i dag er et historisk nivå. Dette betyr at dobbelt så mange søkere som kan forvente et positivt svar på sin søknad i år som i 2013. Dobbelt så mange kulturminner blir dermed satt i stand, siden eierne hevder den økonomiske støtten er helt avgjørende, med alle de positive ringvirkningene det representerer for lokalsamfunnet. Jeg tror en viktig grunn til det politiske løftet vi har sett, er at resultatene som oppnås gjennom Kulturminnefondets virkemiddelordning er gode, synlige og når bredt ut. Det er derfor på sin plass å rette en stor takk til de politikere som ser verdien i privateide kulturminner som settes i stand av engasjerte eiere over hele landet.

«Vern gjennom vern»

En eier sa en gang at «vern gjennom vern» er like nytteløst på gamle hus som i naturen. Det var riktignok en spissformulering, men praktisk erfaring, etter å ha møtt tusenvis av private eiere av kulturminner over hele landet, sier meg at det også var noe riktig i dette rådet. Det kan i mange sammenhenger være klokt å lytte mer enn en snakker. Til og med for oss i kulturminneforvaltningen. Det er alltid den som har skoen på som vet best hvor det trykker. De fleste kulturminner settes tross alt i stand av private eiere som har konkrete planer for fornuftig bruk og verdiskaping. Det skulle bare mangle at vi ikke skulle lytte til dem.

De private eierne av kulturminnene og de frivillige ildsjelene er sammen med kulturvernorganisasjonene selve limet i det nasjonale kulturminnevernet. Derfor håper vi at disse viktige drivkreftene vil få utviklingsmuligheter også i fremtiden. Det er avgjørende for å utløse den kraften som det nasjonale kulturminnevernet representerer.

 

Elvis hylles i Røros kirke

Paal Flaata, Stephen Ackles, Vidar Busk med band og kor kommer til Røros kirke lørdag 17.februar.

Her er en pressemelding som Good Rockin AS har sendt ut om konserten: 

Mer enn 40 år etter sin bortgang, bare 42 år gammel, er interessen for Elvis Presley veldig stor. Ingen artist har solgt flere plater enn Elvis, som var så mye mer enn en Rock’n Roll artist.

Allerede fire år etter sitt gjennombrudd kom Elvis med sitt første gospel album. Det ble etterhvert mange plateinnspillinger hvor han tolket velkjente sanger og noen helt nye komposisjoner som senere har blitt allemannseie.
I løpet av hele sin karriere mottok Elvis (bare) tre Grammy – og de var alle for utgivelse av gospel album!

I januar 2015 var det premiere på «En storslått hyllest til ELVIS». Tre av Norges mest populære artister; Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk -FAB 3 – presenterte en konsert som skulle hylle Elvis i anledning 80 års dagen for hans fødsel. Sammen med et ensemble på 10 musikere og korister innledet de en turné som skulle gi 12 til 15 konserter over tre måneders periode….

Mottakelsen ble imidlertid så eventyrlig – både blant publikum og presse, at de nå har gjort mer enn 110 konserter!

Når de begynte å se på en oppfølger til ovennevnte suksess, ønsket alle vi som er involvert i dette samarbeidet, at vi ville gjenskape den musikk som for Elvis var den viktigste i hans liv. Det var ikke gjennom gospel innspillingene han tjente de store pengene, men det var disse som ga ham inspirasjon til å fortsette sin karriere som artist og filmstjerne!

I januar 2018 innledes en landsdekkende turné hvor det planlegges mer enn 80 konserter! Dette kommer til å bli en av de mest omfattende turneene i Norge! 17. februar er det klart for et besøk på Røros og Røros kirke.

Koret Vingel Singers fra Tynset skal medvirke på flere av sangene.

OM SOLISTENE :

Paal Flaata var/er frontpersonen i bandet Midnight Choir, som i perioden 1994 til 2005 ga ut syv album. Som soloartist har han gitt ut seks album, det siste kom høsten 2017. I 2012 var Paal nominert til Spellemannprisen for sitt femte album. Midnight Choir gjorde «comeback» i 2016 – til stor suksess!

Stephen Ackles kan se tilbake på hele 15 albumutgivelser etter debuten i 1988. Han har gjennom hele sin karriere penset mellom å være en eminent Rock´n roll- og countryartist. Vinteren/våren 2017 var han på en større turné med Jerry Lee Lewis søster Linda i produksjonen «Great Balls of Fire».

 Vidar Busk startet sin musikalske karriere i USA som 15-åring! Etter at han vendte tilbake til Norge har han gitt ut ni album, han har vunnet Spellemannprisen to ganger og vært nominert flere ganger. Han har i en årrekke blitt omtalt som Norges beste gitarist!

 

 

 

 

Gave til nye prosjekter

I disse dager starter kunstgruppene ved Røros Kulturskole opp igjen etter juleferien. Under Vinterfestspill i Bergstaden 2017 deltok unge kunstnere ved kulturskolen i et kunstprosjekt med festspillkunstner Bodil Friele. De produserte 12 bilder som nå skal være dekorasjoner på Røros Hotell og i RørosBanken.

Elevenes kunstverk ble kjøpt av RørosBanken og Røros hotell for til sammen kr. 30 000 og går uavkortet til Røros kulturskole, kunstavdelingen. Pengene skal øremerkes til spesielle prosjekter for kunstavdelingen. Før jul fikk kulturskolen overrakt en gave fra RørosBanken, Røros Hotell og Vinterfestspill i Bergstaden på kr 30.000,-.

Kunstelevene skapte sammen med og etter inspirasjon fra Bodil Friele kunstverk som ble stilt ut i konsertlokalene under Vinterfestspillene. Kyle Hanslien, kunstlærer ved kulturskolen var sterkt delaktig både i den kunstneriske prosessen og som tilrettelegger.

Elever som deltok på prosjektet:

Inga Løseth Brynhildsvold, Ingeborg Elise Græsli, Julia Veldhuis, Julie Felgenhauer, Lauritz Klemmetvold Sperle, Mali Sirnes, Malin Østby, Mathea Håkonsund, Maya Selbo-Coote, Sigrid Prøsch Moen, Tomas Moseng Høsøien, Torjus Moseng Høsøien, Vida Sjøkvist Buvarp og Vilde Grøtli Bækos.

Foto: Privat