Kråkebestanden må ned

Det står dårligere til med rypebestanden i Rørosområdet nå, enn noen gang tidligere. Dette førte til at all rypejakt ble avlyst i fjor, og nå er en eventuell jakt i høst avhengig av at det klekkes mange rypekyllinger, som vokser opp. Lokalpolitiker for Venstre på Røros Per Arne Gjelsvik mener tiden nå er inne for å redusere kråkebestanden, for å gi rype kyllingene større muligheter til å vokse opp. 

Per Arne Gjelsvik intervjuet av Tore Østby

Nye muligheter til NM-medaljer

Pressemelding fra Røros Styrkeløftklubb:

Ny helg, nye muligheter! Etter, bokstavelig talt, sterke prestasjoner under ungdoms- og junior-NM forrige helg er det veteranene sin tur denne helga. 19.-21. april arrangerer Bjørgvin SK NM styrkeløft utstyrsfritt for veteraner. 133 utøvere er påmeldt og blant de stiller Røros SK med 4 utøvere.

Hildegunn Djupdal aldersklasse 40-49, 84kg, løfter fredag i pulje 3, start ca. kl.14.
Geir Bedin aldersklasse 50-59, 83kg, løfter lørdag i pulje 7, start ca. kl.10.
Jon Anders Borgos aldersklasse 50-59, 105kg, løfter lørdag i pulje 8, start ca. kl.14:30.
Hilde Dretvik aldersklasse 50-59, 84kg, løfter lørdag i pulje 10, start ca. kl.15.

Samtlige har svært gode medaljesjanser så vi er meget spente på hva sluttresultatet blir. Har en mistanke om at vi kanskje får se en norgesrekord også denne helga. Vi ønsker våre utøvere lykke til på mesterskapet, skriver Røros Styrkeløftklubb i pressemeldingen.

Tror Bopliktsaken er tapt

Christian Elgåen tror det det blir flertal for å fortsette med boplikt med fritak ved arv i Røros. Saken kom opp til politisk behandling etter bestilling fra det forrige kommunestyret. Bestillingen var tydelig på at det da var ønske om boplikt også ved arv:

Nå ser det ut til at det nye kommunestyret vil sementere den ordningen det gamle kommunestyret ville ha slutt på. Med Henrik Grønn i spissen, er Arbeiderpartiet som ønsker å videreføre arvingenes privilegier. Høyre og Venstre kommer subsidiert til å støtte Arbeiderpartiets forslag, siden de heller vil ha fritak for arvinger, enn ingen fritak fra boplikten. Primærønske fra Høyre og Arbeiderpartiet er å oppheve boplikten.

Gjennom samarbeid med Arbeiderpartiet har SV varaordføreren, og siden Isak V Busch i et annet møte i dag, ledet Elgåen formannskapsmøtet i dag.

Christian Elgåen intervjuet av Tore Østby.

Stemte ned boplikt ved arv

Formannskapet i Røros kommune har for andre gang behandlet saken om boplikt i Røros kommune. I likhet med under forrige behandlig, gikk Formannskapet med fem mot to stemmer inn for å opprettholde boplikt i sentrum, med unntak for arv. Da saken kom opp i kommunestyret 1. februar, ble saken utsatt.

Da saken ble sendt tilbake, var spørsmål knyttet til boplikt og reguleringsplaner del av bildet. Det ble ikke i utsettelsesvedtaket bedt om ytterligere utredning fra administrasjonens side.

Dag Øyen gikk gjennom kartverket for å vise hvor boplikten gjelder i dag. Dette er ikke bare i Røros sentrum, men også boligfelt i Galåen, Glåmos og Brekken. Boplikten er knyttet opp mot reguleringsplaner. I grendene er bopliktregimet forskjellig mellom naboeiendommer. Det er laget forslag til bopliktsonekart. Avgrensningen av områdene boplikt skal gjelde for vil være en del av saken.

Det er to prinsippsaker som er oppe til behandling nå. Det ene er boplikt eller ikke i boliger, og det andre er om det skal videreføres privilegier gjennom arv. Det går et skille mellom høyresiden og venstresiden i spørsmålet om boplikt både i Røros og Norge. Når det gjelder privilegiene knyttet til arv, har Arbeiderpartiet vært tungen på vektskåla. Henrik Grønn er Arbeiderpartiets talsmann for å beholde unntaket for boplikt ved arv. Han sier dagens ordning har fungert godt.

Høyre er mot boplikt i alle sammenhenger. Eiendomsretten er det mest sentrale for Høyre, og boplikt begrenser eiernes muligheter. Høyre er også skeptisk på å bruke kommunale midler på å følge opp en boplikt. Høyre mener boplikt vil medføre kostnader for ett årsverk.

SV og Senterpartiet går inn for boplikt for alle, og ingen privilegier ved arv. I de partiene er det enighet om at det er nødvendig for å sikre et levende sentrum med folk i husene hele årene, og for at det skal være muilg for unge å komme inn på boligmarkedet.

Saken skal avgjøres i kommunestyret, og det er Arbeiderpartiet som sitter på nøkkelen. Dersom Arbeiderpartigruppa stemmer samlet for Henrik Grønns forslag, vil det fortsatt være fritak for boplikt ved arv på Røros. Dersom Arbeiderpartigruppa fristilles, og stemmer etter egen overbevisning, er det muligheter for at det innføres boplikt etter arv.