Christian Elgaaen. Foto: Svend Agne Strømmevold

Tror Bopliktsaken er tapt

Christian Elgåen tror det det blir flertal for å fortsette med boplikt med fritak ved arv i Røros. Saken kom opp til politisk behandling etter bestilling fra det forrige kommunestyret. Bestillingen var tydelig på at det da var ønske om boplikt også ved arv:

Nå ser det ut til at det nye kommunestyret vil sementere den ordningen det gamle kommunestyret ville ha slutt på. Med Henrik Grønn i spissen, er Arbeiderpartiet som ønsker å videreføre arvingenes privilegier. Høyre og Venstre kommer subsidiert til å støtte Arbeiderpartiets forslag, siden de heller vil ha fritak for arvinger, enn ingen fritak fra boplikten. Primærønske fra Høyre og Arbeiderpartiet er å oppheve boplikten.

Gjennom samarbeid med Arbeiderpartiet har SV varaordføreren, og siden Isak V Busch i et annet møte i dag, ledet Elgåen formannskapsmøtet i dag.

Christian Elgåen intervjuet av Tore Østby.