+ Klart for Beserkdager

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Utdeling av frivillighetsprisen 2020 til Lorns Skjemstad

Pressemelding fra Røros kommune:

Røros kommunes frivillighetspris for 2020 ble tildelt Lorns Skjemstad for hans mangeårige engasjement for trim, skigåing og skileik på Røros. Ordfører Isak Veierud Busch overrakte Skjemstad frivillighetsprisen i et arrangement på Storstuggu onsdag 21. april.  

Med hjerte for tur- og skiglede

Lorns flyttet til Røros sammen med familien sin i 1982. Han tok umiddelbart fatt på arbeidet med å etablere Røros tur- og løypeforening, en forening han både har ledet og hatt styreverv i. Røros tur- og løypeforening kjører ca 10 mil med skispor i perioden før jul til etter påske. Selve løypekjøringen utføres av ansatte, men alt av organisering rundt dette utføres som frivillig arbeid. I dette arbeidet har Lorns vært sentral. Han har skrevet søknader, fått inn kontingenter, lagt til rette for løypenettet i kommunen ved å kontakte og inngå avtaler med grunneiere og andre bruksberettigede, samt organisere arbeidet i foreningen. Utallige Rørosinger, hyttebeboere og turister har hatt stor glede og nytte av det arbeidet som Lorns og tur- og løypeforeningen har nedlagt.

Aktiv i både foreninger og utvalg

Innenfor tur- og løypeforeningen har Lorns vært aktiv og sentral i både Aasgjerdeutvalget og turutvalget. Aasgjerdeutvalget legger til rette for skileik og skiaktiviteter i Aasgjerdet, mens turutvalget har ansvar for trimposter langs løypenettet både sommer og vinter. I tillegg har Lorns både vært leder og trener for skigruppa i Røros idrettslag.

Lorns Skjemstad har gjennom sitt frivillige arbeid lagt til rette for at utallige Rørosinger, hyttebeboere og turister har hatt glede av ski- og turaktiviteter gjennom mange år. Han har brukt tusenvis av timer både som organisator og praktisk tilrettelegger til befolkningens beste.

Kommunens frivillighetspris består av et diplom utarbeidet av Røroskunstneren Eli Wintervold, samt 15 000,- kroner. Røros kommune gratulerer Lorns Skjemstad med velfortjent pris!

+ Tilbyr omlegg av dekk og felg

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Sterkt behov for barn- og ungdomsarbeiderfaget!

Leserinnlegg fra VG2 Barn- og ungdomsarbeider på NØVGS:

Tilbudet VG2 Barn- og ungdomsarbeider ved Nord-Østerdal VGS er foreslått lagt ned. Dette synes vi som nå går denne linjen at er ekstremt trist og skuffende. Vi skulle gjerne sett at denne linjen opprettholdes, med tanke på hvor viktig denne utdanningen er. Et tilbud som dette er viktig for fremtiden til Nord Østerdal, fordi at utdanningsmuligheter i distriktene også vil sikre fremtidige arbeidsplasser i distriktene. 

Vi synes det er synd at utdanningsmulighetene i distriktene blir fjernet med tanke på viktigheten av å kunne til å utdanne seg i nærområdet. Barn- og ungdomsarbeider på NØVGS er den eneste muligheten til å ta denne utdanningen i Nord-Østerdal hvis vi ser bort fra Røros. Her kan vi se et eksempel på at de som bor i Folldal nå har 119 kilometer reisevei til Røros, noe som tilsvarer ca. 3 timer med kollektivtransport. Velger de å dra til Elverum vil dette være en distanse på 202 kilometer, og også her ca. 3 timer reisevei. Det sier seg selv at disse elevene er nødt til å flytte på hybel for å gå på den linjen de ønsker. Det å flytte hjemmefra og å flytte så langt, ser mange ungdommer på som vanskelig i en så ung alder. 

Flere av elevene på VG1 Helse- og oppvekstfag vil nå bli fratatt muligheten til å gå det de aller helst ønsker til neste år, VG2 Barn- og ungdomsarbeider. Vi har snakket med elevene på VG1 Helse- og oppvekstfag som har søkt VG2 Barn- og ungdomsarbeiderfag til neste år. De synes alle at det er ekstremt trist at denne linjen nå blir tatt vekk. De kan ikke se for seg å gå en annen linje, og flere av dem vil heller ikke flytte hjemmefra enda. Mulighetene de har nå, er å gå noe de ikke vil, eller å flytte hjemmefra. Ingen av disse mulighetene er optimale for disse elevene, og flere av dem angrer nå på at de valgte Helse- og oppvekstfag til å begynne med, med tanke på hva som skjer. 

Hvis VG2 Barn- og ungdomsarbeider består, blir elevene værende her, og flere av dem vil da ta fagbrevet i en bedrift i Nord-Østerdal. En ungdom med fagbrev vil være svært attraktiv på arbeidsmarkedet, og vil ha stor sannsynlighet for å få seg jobb. Dette fører til at de blir værende i regionen, ettersom de ser at muligheten til å etablere seg her er der. 

Arbeidsplassene, slik som barnehagene, ønsker 50/50 med pedagoger og fagarbeidere. Det vil derfor være viktig å ha dette utdanningstilbudet i regionen, slik at dette behovet blir dekket. Uten dette utdanningstilbudet i Nord Østerdal, vil arbeidsplassene i regionen stå i fare for å bli underbemannet. 

Et argument for å legge ned Barn- og ungdomsarbeider er at det ikke er nok lærlingplasser til de som går linjen. Dette argumentet kommer fra en administrasjon som sitter lengre sør i fylket og uttaler seg om dette uten å ha sjekket om dette faktisk stemmer her Nord Østerdalen. Sannheten er at dette ikke stemmer, her er det mange lærlingplasser, og alle som i år har ønsket seg lærlingplass, har fått det der de ønsket. Vi har vært i kontakt med Fagopplæringen i Fjellregionen angående tilbudene i forhold til lærlingeplass i regionen. Det de sier er at det hvert år utlyses mellom 10 og 12 lærlingplasser i Nord Østerdal. Når vi ser dette tallet reagerer vi på argumentasjonen som administrasjonen kommer med om at det er vanskelig å få lærlingeplass. 

Det er også argumentert med at elevene som har søkt VG2 Barn- og ungdomsarbeider likeså godt kunne gått VG2 Helsefagarbeider ettersom de fleste har satt dette som 2. valg. Elevene sier selv at de ikke har et ønske om å gå helsefagarbeider. Vi som elever blir oppfordret på det sterkeste til å sette noe på 2. valg, slik at vi har en sikkerhet. Mange ender da med å sette opp Helsefag her på NØVGS fordi de ikke vil flytte hjemmefra. Opp igjennom har det vært en stor garanti for å komme inn på VG2 Barn- og ungdomsarbeider her på NØVGS, og flere av de som nå går VG1 Helse- og oppvekstfag ser derfor på det som en garanti for å komme inn på sitt 1. ønske. 

Vi oppfordrer dere på det sterkeste til å se på alle fordelene som kommer ved at vi har denne linjen her på NØVGS. Vi håper dere ser på konsekvensene en nedleggelse vil kunne få, for både Nord Østerdal og elevene. 

+ Innstilt som renholder ved Røros skole

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Lettelser på tiltak for fritidsaktiviteter

Pressemelding fra Røros kommune:

Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan er i gang. Et ledd i gjenåpningen er lettelser i tiltak for fritidsaktiviteter for både voksne, barn og ungdom. 

Hva gjelder for voksne?

  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer.
  • Voksne må fremdeles passe på å holde minst én meters avstand.

Hva gjelder for barn og ungdom?

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.
  • Barn og unge unntas fra anbefalingen om en meters avstand.
  • Hvis barn og unge trener eller øver med et lag eller organisasjon i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget eller organisasjonen så lenge smittesituasjonen tillater det.

Les mer her:

Rasmus og verdens beste band til Røros

Pressemelding fra Bjuda på:

Barnas favoritt-band kommer til Storstuggu og Tynset Kulturhus søndag 9. mai og med seg i kofferten har de super-hitene «Puppan te pappa» og «Fiskebolla i sjokoladesaus»!

De underfundige, morsomme, viktige og knakende gode låtene til Rasmus og Verdens Beste Band er det perfekte utgangspunktet for en herlig konsert både for barn og voksne.

Gruppen som har blitt sammenlignet med Knutsen & Ludvigsen har solgt over 20.000 plater, turnert Norge rundt, laget egen musikal på Trøndelag Teater og mengder av musikk for NRK Super.

De har vært fylkeskunstere, vunnet 2 spellemannspriser og fått Alf Prøysens «Teskjekjerringpris» for sitt arbeid med barnekultur hvor sangene ofte har et skråblikk på tema som sjelden tas opp i barnemusikk.

Gruppen består av Rasmus Rhode (gitar og sang), Kriss Stemland (Piano og sang) og Morten B. Stai (Kontrabass og sang)

+ Innstilt som kulturskolelærer

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.