+ Innstilt som avdelingsleder

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Kan komme flere attraktive tomter

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

+ Har rett på dekning av kostnader

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Plan for et trygt og godt skolemiljø i rørosskolene til høring

Pressemelding fra Røros kommune

Alle elever har rett til et godt skolemiljø.

Rørosskolene skal være fri for alle former for krenkende atferd, og skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring. I tillegg skal rørosskolene lære barn og unge å mestre sitt eget liv og sin egen psykiske helse, ta sosialt ansvar og vise medborgerskap. Formålet med denne planen er å sikre elevens rettigheter til et trygt skolemiljø sett i lys av Opplæringsloven §9A. I revideringsarbeidet er det innhentet råd fra statsforvalter og andre juridiske organ.

Planen kan du lese her. Den legges ut til offentlig høring.

Fristen på innspill er 6 uker etter publiseringsdato, onsdag 7.april 2021

Plan for trygt og godt barnehagemiljø til høring

Pressemelding fra Røros kommune

Alle barn har rett til å trives i barnehagen, og oppleve et trygt miljø for lek og læring.

Barns trivsel er voksnes ansvar. Barnehagen skal i samarbeid med foresatte aktivt jobbe for en barnehage fri for mobbing. Personalet i barnehagen er rollemodeller og skal legge til rette for inkludering og vennskap. Barnehagen har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Mobbing i barnehagen kan skje på mange måter. Det kan være handlinger fra voksne eller andre barn som gjør at barnet ikke føler at det hører til eller er viktig for fellesskapet.
Det kan være at barnet blir holdt utenfor leken og samtalen, aldri får være med eller sitte ved siden av noen.
Små barn kan dytte, bite og slå. Dette er en del av barns utvikling, og er ikke nødvendigvis mobbing. Men dersom barnet ditt gang på gang blir plaget eller ertet, bør du ta opp dette med barnehagen.

Planen kan du lese her. Den legges ut til offentlig høring.

Fristen på innspill er 6 uker etter publiseringsdato, onsdag 7. april 2021

+ Ber om at kommunen dekker kostnadene rundt ekspropriering

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.