Foto: Røros kommune

Plan for et trygt og godt skolemiljø i rørosskolene til høring

Pressemelding fra Røros kommune

Alle elever har rett til et godt skolemiljø.

Rørosskolene skal være fri for alle former for krenkende atferd, og skolemiljøet skal virke positivt på elevenes helse, trivsel og læring. I tillegg skal rørosskolene lære barn og unge å mestre sitt eget liv og sin egen psykiske helse, ta sosialt ansvar og vise medborgerskap. Formålet med denne planen er å sikre elevens rettigheter til et trygt skolemiljø sett i lys av Opplæringsloven §9A. I revideringsarbeidet er det innhentet råd fra statsforvalter og andre juridiske organ.

Planen kan du lese her. Den legges ut til offentlig høring.

Fristen på innspill er 6 uker etter publiseringsdato, onsdag 7.april 2021

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn