Ingen Covid-19smitte påvist på Røros

Den daglige rapporten fra kommunelegen, kommer også i dag med gode nyheter. Kommuneoverlege Anne Lajla Westerfjell Kalstad.melder at det fortsatt ikke er noe tilfelle av Covid-19smitte påvist på Røros.

Det er heller ikke påvist nye tilfeller i de nærmeste nabokommunene. Det er så langt registrert ett tilfelle i hver av kommunene Holtålen, Ebgerdal og Alvdal.

Telefonhjelp for god psykisk helse

Pressemelding fra Røros kommune

Er du ensom? Sliter du med negative tanker eller er du redd? Trenger du støtte i en krevende familiesituasjon?

Røros kommune har mange med spisskompetanse som kan hjelpe akkurat deg. Det kan være godt å få hjelp til å sortere tanker og dagene dine, så ikke nøl med å ta kontakt. Vi er her for å hjelpe.

 • Psykisk helse- og rustjenesten telefon: 72 41 98 60
 • Kommunepsykolog telefon: 480 93 700
 • Helsestasjonen for ungdom telefon: 928 27 464
 • SANKS telefon: 91 51 28 92 og 90 56 72 17

SANKS står for Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rusTjenesten er for den sørsamiske befolkningen i Fjellregionen.

Norske kvinners sanitetsforening veilednings-senter tilbyr også samtaler på telefon 451 42 144 og 922 50 132.

Alle har åpningstid mandag til fredag mellom kl 09.00 og 15.00.

Ikke ta på hverandre, men vi skal ta vare på hverandre sa statsministeren i sin pressekonferanse. Det er mange tanker og spørsmål som kan melde seg i en annerledes hverdag. Ta kontakt på en av våre hjelpelinjer om du har behov for støtte, veiledning til hvordan snakke med barn og ved krisehåndtering.

I forbindelse med koronautbruddet er det opprettet et eget tverrfaglig team for psykisk helse i Røros kommune.

Har du generelle spørsmål om korona?
Da skal du ringe 815 55 015 – Helsedirektoratets informasjonstelefon.

Du finner også oppdatert informasjon på FHI’s nettsider.

Informasjon om korona på mange språk

Eksamen avlyst

Pressemelding fra Regjeringen

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlystI stedet for å bruke tid og ressurser på skriftlig eksamen denne våren, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter. – Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren. Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om.

– Det er viktig for meg at denne situasjonen ikke skal ødelegge for fremtiden til elevene. Jeg vet at mange elever har vært stresset og usikre på om de må ta eksamen eller ikke. Som lærer vet jeg at det er viktig at elever og lærere får avklaring så tidlig som mulig. Ved å avlyse skriftlige eksamener, får lærerne bedre tid til å drive undervisning og å gjøre en god sluttvurdering, sier Melby.

Standpunktkarakterene utgjør rundt 80 prosent av elevenes vitnemål, og er et uttrykk for elevenes kompetanse sett over en lengre periode. Kunnskapsdepartementet vil gi en generell dispensasjon fra kravene om skriftlige eksamenskarakterer på vitnemålet for årets avgangselever i Vg3 og 10. trinn i grunnskolen. 

– Når det gjelder muntlig eksamen i videregående, så har vi ikke tatt en endelig avgjørelse ennå. Muntlig eksamen er en lokalt gitt eksamen, så her er det viktig for meg å ha en grundig dialog med fylkeskommunene før vi tar en endelig avgjørelse. Vi vil komme tilbake med en beslutning om dette etter påske, sier Melby.

– Imponert over lærere og elever

For å få vitnemål må alle ha fullført opplæringen og bestått fagene. Det er en forutsetning at alle elever skal få et opplæringstilbud mens de er hjemme, slik at lærerne får et godt grunnlag for å vurdere elevenes innsats.

– Jeg er imponert over hvordan både lærerne og elever har kastet seg rundt for å holde skolehverdagen i gang selv om skolebyggene er stengt. Jeg er blitt kontaktet av flere lærere som forteller om hvor godt og selvstendig elevene jobber, selv om skoledagen er veldig annerledes. Nå er det viktig for meg å gjøre det enklest mulig for lærerne og elevene, derfor flytter vi fokuset fra eksamen over på undervisningen og opplæringen for elevene, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Å sikre vitnemål for alle er avgjørende for å få hele utdanningssystemet til å fungere normalt igjen fra høsten. Det betyr at de elevene som nå går siste året på videregående får en mulighet til å søke seg inn i høyere utdanning, og at elevene på tiende får et vitnemål de kan bruke til å søke seg inn på videregående.

Umulig med store gymsaleksamener

Fylkeskommuner, kommuner og skolene er ikke rigget for å kunne gi sentrale eksamener digitalt eller hjemme på kort varsel.

Skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående opplæring er mange steder store arrangementer hvor mange personer møtes fysisk i samme lokaler. Dette er ikke forenlig med helsemyndighetenes råd.

Koronautbruddet gjør det også vanskelig å bemanne eksamen på samme måte som tidligere. Mange av eksamensvaktene er i pensjonsalder og dermed i risikogruppen for smitte, og det er fare for at mange av sensorene kan være syke eller i karantene i sensurperioden etter eksamen.

Jobber med egne løsninger for privatister og lærlinger

Av de nesten 500 000 eksamenspåmeldingene i grunn- og videregående opplæring, er ca. 100 000 påmeldinger til privatisteksamen For mange av dem som har meldt seg opp til privatisteksamen, er konsekvensene av å avlyse mye større enn for vanlige elever. De risikerer å bli forsinket i utdanningsløpet sitt.

– Vi forsøker nå å finne gode løsninger for privatistene, slik at heller ikke de skal havne bakpå i utdanningen.  Mitt soleklare mål er at privatisteksamen skal gjennomføres, dersom det er mulig innenfor helsemyndighetenes råd, sier Melby.

Departementet arbeider også videre for å finne løsninger for mulig gjennomføring av muntlige og muntlig-praktiske, praktiske eksamener. Det samme gjelder fag- og svenneprøver og andre avsluttende prøver.              

Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset videreføres

Pressemelding fra Røros kommune

Regjeringen informerte tirsdag 24. mars at alle tiltakene for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge videreføres foreløpig til og med 13. april. De samme reglene gjelder også i Røros kommune.

Tiltakene videreføres for å bremse smitten

Strategien som regjeringen har fastsatt er for å begrense smittespredningen. Det betyr at hver enkelt som er smittet maksimalt skal smitte én annen person. Da vil helsevesenet ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det.

– At regjeringen nå har besluttet å videreføre tiltakene til over påske innebærer at vi også i tiden som kommer må leve livene våre annerledes enn det vi er vant med. Mange av oss savner hverdagen, og håper dette snart skal være over. Tiltakene som er satt inn i Norge vil forhåpentligvis hjelpe oss tilbake til en normalsituasjon så raskt som mulig, sier ordfører Isak Veierud Busch.

Ordføreren legger til at mange opplever roligere hverdager nå. – «Tidsklemma» føles ikke like sterkt, og det er en god anledning til kvalitetstid med sine nærmeste. Bruk det for alt det er verdt! Påsken kommer til å bli veldig annerledes enn vi er vant med på Røros, men jeg håper folk får litt av den gode påskefølelsen likevel. Ha det hyggelig sammen med dine nærmeste, ta deg en tur ut og prøv å senke skuldrene, selv om bekymringene er mange og usikkerheten er stor. Vit at det er mange som jobber for å løse de problemene folk opplever og at vi ser dere, og gjør det vi kan for å hjelpe dere.

– Regjeringen har annonsert at de i løpet av uka vil komme en ny tiltakspakke for næringslivet og dette følger vi tett. Ordføreren mottar jevnlig henvendelser fra lokale bedrifter som orienterer om sin situasjon og hva de strever med nå. Dette løftes videre oppover i det politiske systemet så det kan bli fanget opp nasjonalt. Vi oppfordrer også bedrifter lokalt til å bruke kommunes dedikerte e-post som er opprettet for å kunne fange opp spørsmål og innspill vi kan jobbe med lokalt, avslutter Isak Veierud Busch.

Innbyggere, hyttefolk og andre har bidratt for å begrense smitte

– Jeg er glad for at tiltakene i sin helhet er videreført, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. Så omfattende restriksjoner krever lenger tid for at de skal virke på formålet med å begrense smittespredning. Videreføringen betyr også at innbyggere, hyttefolk og andre i Røros kommune virkelig har tatt grep for å bidra i dette arbeidet, og at vi kan se tegn på at det virker. Det gir oss i felleskap motivasjon for å gå videre. Vi skal i Røros kommune fortsette arbeidet med å forberede oss på en annen situasjon. At vi per nå ikke har noen som har fått påvist smitte, gir organisasjonen tid til å rigge seg for dette på best mulig måte. Vi er fortsatt godt forberedt på ulike områder, ikke minst innenfor helsevesenet. Samtidig har vi også stort fokus på å drive tjenestene og utviklingsarbeidet vårt parallelt med dette. Vi takker også for alle positive henvendelser fra alle som ønsker å bidra, det setter vi utrolig stor pris på, avslutter Kjersti Forbord Jensås.

Hold avstand, vask hendene og host i albuen

Det viktigste vi alle kan bidra med nå er å fortsette å følge tiltakene for hygiene; holde fysisk avstand til hverandre, vasker hendene godt og hoster og nyser i albuen. Ute i det offentlige rom bør vi ha minst en meter avstand til hverandre, og ikke være mer enn fem personer sammen i en gruppe.

Tiltak som foreløpig videreføres til og med 13. april

I Røros kommune gjelder dette blant annet:

 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede videreføres. De samme reglene gjelder dersom du har vært på utenlandsreise.
 • Grensen mot Sverige er fortsatt stengt.
 • Oppfordringen mot å unngå fritidsreiser og andre reiser som ikke er nødvendig gjelder fortsatt.
 • Forbudet mot overnatting på hytter og i fritidsboliger i annen kommune enn din bostedskommune opprettholdes.
 • Legesenteret har lagt til rette med en egen avdeling for ordinære pasienter, og en adskilt avdeling for pasienter med mistenkt koronasmitte. Tiltakene med konsultasjon på telefon eller videomøte videreføres også. Det er viktig at alle fortsatt ringer først, for å avtale time før de kommer. Alle skal få den helsehjelpen de har behov for.
 • Tiltakene på helsestasjonen og helsestasjonen for ungdom videreføres.
 • Forbudet mot besøkende på sykehjemmene og dagsenteret gjelder fortsatt.
 • Barnehagene, skolene og sfo er stengt for ordinær virksomhet. Elever og barnehagebarn der begge forelder er i samfunnskritisk arbeid, og enslige forsørgere i samfunnskritiske yrker, skal ha et tilbud.
 • Rådhuset og servicetorget er fortsatt stengt for besøkende, men vi er tilgjengelig på telefon og e-post. Det samme gjelder øvrige virksomheter som er helt eller delvis stengt for besøkende.
 • Forbudet mot arrangementer, kultur- og idrettsaktiviteter gjelder fortsatt. Det samme gjelder tiltakene for virksomheter i serveringsbransje, treningssentre, svømmehaller, frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, og lignende.
 • Dagligvare- og detaljvarehandel skal innføre tiltak for å begrense smittespredning.

+ Forsvaret trener på Røros denne uken

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement, Grasrotabonnement or Månedsabonnement.

Senker kravene til smittevernutstyr

Pressemelding fra Regjeringen

EU har åpnet for at helsearbeidere kan benytte smittevernutstyr som ikke fullt ut oppfyller gjeldende krav. De nye tilpasningene i kravene vil gjøre det enklere for Norge å kunne dekke behovet for smittevernutstyr.

– Vi ser at det er et stort behov for smittevernutstyr i denne krevende situasjonen vi er i nå. Det er utrolig viktig at disse tilpasningene har kommet på plass, slik at Norge får tilgang på det utstyret vi trenger for å beskytte de som står fremst i kampen mot korona-viruset, sier næringsminister Iselin Nybø.

Tirsdag ble en tilsvarende anbefaling vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Norge støttet at dette også skulle gjelde for de tre EØS/EFTA-landene. Anbefalingene som ble vedtatt er ikke bindende, men vil fungere som en veileder til hvordan gjeldende regelverk for slikt utstyr skal praktiseres i den situasjonen som nå har oppstått.Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere gjort nasjonale regelverksendringer med grunnlag i smittevernloven, som gjør at det kan unntas fra krav til smittevernutstyr i gjeldende regelverk.

– Det viktigste vi gjør nå er å sikre at de som står i førstelinjen i kampen mot viruset har det de trenger, slik at de kan gå trygt på jobb. Selv om det kan gjøres et unntak, må smittevernutstyret oppfylle nødvendige krav til sikkerhet som CE-merkingen vanligvis ivaretar slik at pasientsikkerheten og brukerne ivaretas, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Sametingets håndtering av Korona-viruset

Pressemelding fra sametinget

Det er uvirkelig å gå mot påskehøytiden sterkt preget av en smittsom sykdom som vi forsøker å stagge og å bekjempe. En utfordring der vi må stå sammen, og hvor hele vårt samfunn settes på prøve. Først og fremst må vi tenke på våre eldre og andre medborgere i risikogruppen. Vi må alle gjøre det vi kan for å hindre videre spredning av viruset. Dette er vårt hovedfokus.

Det tok tid før det kom informasjon på samisk fra beredskapsmyndighetene, og Sametinget gjør det vi kan for å sikre at livsviktig informasjon om sykdommen og viktige samfunnstiltak kommer frem til den samiske befolkningen på samisk. Særlig de samiske eldre og de helt yngste har stort behov for informasjon på samisk. 

Sametinget deltar på dugnaden for å hindre videre smittespredning av Koronaviruset og har også gjort en rekke tiltak, med ansatte i hjemmekontor og reisestopp. Enkelte av de ansatte deltar selvsagt i svært viktig arbeid i regi av Sivilforsvaret eller Heimevernet. Sametingets kontorsteder er stengt for besøkende. 

Ut over dette er Sametinget i drift som normalt. 

Krisen rammer også samiske barn og unge. Skolegang og utdanning må nå skje ved bruk av digitale løsninger og læremidler. Vi skulle hatt flere digitale bøker og læremidler, og det er noe vi jobber hardt med. Samiske lærere og elever har i mange tilfeller sterk digital kompetanse fordi en betydelig andel av undervisningen i faget samisk skjer med bruk av digitale løsninger. Det kan bidra til å lette denne utfordringen for mange. 

Tiltakene som er iverksatt fører til at mange i næringslivet er spesielt utsatt. Store deler av reindrifta er inne i et dobbelt kriseår som følge av ekstreme snømengder. Samisk reiseliv, kulturnæringer og de fleste andre næringer har fått merke at tiltakene har rammet dem hardt. Sametingsrådet har iverksatt full gjennomgang av Sametingets portefølje for å kartlegge situasjonen for det samiske samfunnet og våre tilskuddsmottakere. 

Sametinget vil være fleksibel for å møte de endrede forutsetningene på best mulig måte. Vi ønsker å være en partner for de virksomheter som har lagt planer for videre utvikling, men som nå står oppe i en uoversiktlig krisesituasjon hvor fremtiden er meget usikker. Sametinget vil derfor gi aktørene utvidede muligheter til å reorganisere prosjekter. Sametinget vil være serviceinnstilt hvis næringsaktører ønsker å bruke litt lengere tid på prosjektene de har søkt om finansiering av Sametinget for. 

Sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, NHO, LO, NAV og Innovasjon Norge koordinerer vi oss når det gjelder informasjonsutveksling, koordinering og samordning av innsats på litt lengre sikt. Sametinget kommer til å ha jevnlige møter framover om Koronakrisen. Vi vil arbeide for å skape allianser sammen med andre fylker, fylkesmennene og sentrale myndigheter for å sikre tiltak som kan virke både på kort og lang sikt for alle som er rammet av konsekvensene ved de tiltak som er iverksatt for vår alles trygghet.

Vi er i dialog med regjeringen om utfordringene det samiske samfunnet står ovenfor, og spesielt de institusjonene og formål som ligger under Sametingets budsjett. Sametingsrådet mener det bør avsettes en betydelig pott som sikrer at det samiske samfunnet også får tilgang til de statlige krisemidlene.

Sametinget arbeider nå med å utarbeide forslag til omprioriteringer i eget budsjett. Noen slike tiltak kan være å øke tilskuddssatsene til næringsutvikling og omstilling for virksomheter som er rammet av samfunnstiltak i sammenheng med Korona. Ett annet tiltak kan være å redusere kravet til egenkapital i slike prosjekter for de bedrifter som er rammet. Samisk reiseliv, serveringssteder og overnattingstilbud er blant de bransjene som umiddelbart er aller hardest rammet. Næringshagene gjør en formidabel innsats med veiledning overfor og oppfølging av bedriftene. Vi vil derfor øke bevilgningene til Sápmi Næringshage for å øke kapasiteten deres.

En annen sektor som er hardt rammet er våre kunstnere. Vi vil derfor øke rammene til Samisk Kunstnerråd for at de skal kunne støtte kunstnere med stipend, faglig utvikling og liknede. Under vår egen søkerbaserte ordning for kulturtiltak vil vi prioritere faglig og kunstnerisk utvikling og produksjoner i perioden hvor kunstnere har mindre å gjøre som følge av Koronakrisen.

Vi vil også følge opp våre institusjoner ved å øke rammene for den søkerbaserte ordningen for institusjonsutvikling. Vi ønsker å stimulere deres ledige kapasitet til faglig utvikling.

Det samiske samfunnet også må få ta del i de statlige krisepakkene, og det jobber vi med å få til. I Sametingets eget budsjett har sametingsrådet fullmakt til å omdisponere inntil 20 % av tilskuddsvirkemidlene, og denne fullmakten vil vi benytte. Sametingsrådet kan imidlertid ikke omdisponere til formål som ikke fremgår av inneværende budsjettet eller opprette nye støtteordninger. Sametingsrådet kan heller ikke omdisponere driftskostnader på administrativt og politisk nivå.

På grunn av de begrensede fullmaktene til sametingsrådet, og at vi ser behov for omprioriteringer, har vi innkalt Sametingets gruppeledere til et møte førstkommende mandag. Noen av tiltakene som sametingsrådet vurderer kan ikke løses av sametingsrådet alene, men må løses i revidert budsjett gjennom plenumsvedtak. Slik situasjonen er nå er det svært usikkert om det vil være mulig å avholde møter i Sametingets plenum før sommeren, og vi diskuterer derfor alternative løsninger for gjennomføring av plenumsmøter med plenumslederen.

Jeg håper at vi kan stå sammen gjennom krisen. Vi må ta vare på hverandre. Vi ser hvor utsatt beredskaps- og helsetjenestene er i distriktskommuner og hvor langt det er til kritiske sykehusfunksjoner. Dette er en sak som gjelder svært mange. Vi har dyktige og dedikerte folk i helsesektoren, i butikkene, blant renholderne og de som holder i gang samferdsel med kontinuerlig brøyting, post og å hente avfall. Små kommuner som gjør viktig koordineringsinnsats for at vi skal komme så godt som vi kan ut av dette. Jeg er takknemlig for deres innsats. 

Vi vet at mange sliter nå og at det er mange som har store utfordringer gjennom krisen. Fra Sametingets side skal vi gjøre det vi kan. Vi kan kontaktes på e-postadressen samediggi@samediggi.no.