Tyvegods fra Viken funnet i Bymarka

Tyvegods som skriver seg fra to hytter i Viken er gjenfunnet av turgåere i Sørem i Bymarka vest for Kolstad/Flatåsen i Trondheim. Bilder av tyvegodset er vist til hytteeierne, som bekrefter at det kommer derfra.

Innbruddene ble begått for omlag 10 dager siden. I forbindelse med etterforskningen ble det også oppdaget innbrudd i ei hytte på Rugldalen. Politiet er spesielt interessert i opplysninger om en hvit Caravelle med en hvit skaptilhenger, som sto parkert på Rugldalen i det aktuelle tidsrommet.
Tyvegodset ble funnet ved 16-tiden i går ettermiddag. Vi håper på å oppklare disse sakene, og kommer gradvis nærmere. Vi er fortsatt interessert i tips fra publikum, sier politiførstebetjent Øyvind Unsgård til Rørosnytt.

800 reflekser delt ut

I løpet av halvtimen før skolestart i dag ble det delt ut i overkant av 800 reflekser til skoleelver på vei til skolen. I dag er årets refleksdag ved Røros skole, og ansatte fra blandt annet skolen, helsestasjonen, fysio- og ergoterapitjenesten og FAU stod ved kryss og overganger og delte ut reflekser. Nå håper skolen at elevene bruker refleksen utover høsten og vinteren.

Rørosnytt møtte Aurora Reppe fra 3.trinn og Magnus Bekkos fra 5.trinn i dag tidlig. Aurora hadde vært med å dele ut reflekser og Magnus hadde fått utdelt refleks.

– Det er bra med refleksdag. Vi bruker refleks for at bilene skal se oss, og for at man ikke skal bli påkjørt når det er mørkt, sier Aurora og Magnus.

Det er litt over 500 elever ved Røros skole, i tillegg til elever ved skolen ble det delt ut reflekser til elever fra Røros Videregående skole og voksne som passerte.

– Jeg håper elevene bruker refleksen fremover. Vi tenker å ha en reflekskampanje der elevrådet er involvert, sier rektor ved Røros skole, Martin Løvø.

Barnehagene kan bli stengt om sommeren

Ei arbeidsgruppe som ser på nye vedtekter for kommunale barnehager i Røros, foreslår å innføre stengte barnehager i tre uker om sommeren. 

Slik det fungerer nå, betaler ikke foreldrene for juli måned, og barna skal ha fire ukers ferie i løpet av barnehageåret. Det er full fleksibilitet på når barna tar ut ferieukene.

Forslaget nå, er at barnehagene er stengt 3 uker hver sommer – de to siste ukene i juli og den første i august, slik det gjøre i SFO.  Dermed blir det fleksibilitet på bare den ene ferieuka.

Det har også vært foreslått tidligere. Da har det kommet reaksjoner blant annet fra folk i reiselivsbransjen. Dersom sommerstenging blir innført, blir de som arbeider i den bransjen nødt til å ta ut barna i ferie i den mest travle perioden på jobb.

Utvalget foreslår videre å full-digitalisere søknadsprosessen. Dette innebærer felles søknadsskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket. Søknad leveres elektronisk via Røros kommunes nettside.

Et nytt forslag er også at før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. Dette er i samsvar med barnehageloven. 

Arbeidsgruppas forslag skal ut på høring, før det behandles politisk. Prosessen med å informere foreldrene om forslaget, er i gang,

 

 

Samisk språk på Røros

Nå er utredningen om Røros kommune – en del av forvaltningsområdet for samisk språk, lagt ut på høring. Kommunestyret ba om en utredning om av hva som skal til for at Røros skal bli en del av samisk forvaltningsområde. Utredningsarbeidet er gjort i oppvekstkomiteen.

Dette var tema for utredningen:
1.Kan deler av kommunen innlemmes eller må hele kommunen inn.

2.Hvilke følger får det å være et samisk forvltningsomårde for ulike sektorer i offentlig administrasjon i kommunen (oppvekst, kultur, teknisk, helse og omsorg, administrasjon).

3.Hvilketiltak må iverksettes på kort – lengre sikt.

4.Behov for tolketjeneste

5.Samiske saksfremlegg.

6.Økonomiske forhold – pluss / minus.

Utredningsarbeidet skal gi kommunestyret et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å fatte vedtak

Målsetting med innlemming i forvaltningsområdet for samiske språk er å synliggjøre det samiske språket i det offentlige rom. Uavhengig av om kommunen er utenfor eller innenfor forvaltnings-området, forplikter kommunen å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, selv om forpliktelsene er sterkere innenfor forvaltningsområdet enn utenfor.

I løpet av dette komitearbeidet har komiteen fått innsyn i hvilke andre lovkrav som også gjelder i forhold til dette, slik som sameloven, opplæringslova, barnehageloven, pasient- og brukerrettighetsloven og stadnamnlova.

Utredningsarbeidet har også framskaffet hvilke institusjoner som allerede er på plass i Røros kommune, i forhold til kompetanse hos den samiske befolkningen innen språk og samisk kultur – innenfor blant annet helsepersonell, lærere, barnehagepersonell og i administrasjonen.

Komiteen har arbeidet med problemstillingen siden januar 2016 og hatt møter med

 – Politikere og fagpersoner i Sametinget og administrasjonen

– Politikere og fagpersoner i to forvaltningskommuner, Snåsa og Røyrvik

– Virksomhetsleder Brekken skole og lokalsenter

– Leder Aajege

– Rådgivende utvalg Samisk spørsmål i Sør-Trøndelag 

Samisk forvaltningsområde har ved siden av dette vært tema i kommunens strategiske ledergruppe og i rådmannens ledergruppe. De kommunale virksomhetene er invitert til å gi innspill til nåsituasjonen (status).postmottak@roros.kommune.no

Komiteen skal legge opp til nødvendig innbyggerinvolvering i prosessen. Dokumentet sendes derfor nå på åpen høring.

Etter høringsrunden vil komiteen behandle innspillene, og skriver sin innstilling etter dette. Saken legges deretter fram for kommunestyret til behandling og vedtak i spørsmålet om Røros kommune skal sende søknad om å bli en del av forvaltningsområdet eller ikke.

Høringsdokument

Innspill til utredningsdokumentet «Røros en del av samisk forvaltningsområde» sendes til:

Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros eller epost
postmottak@roros.kommune.no

Høringsfrist 31.10.2016.

Fordi livet forandrer seg

I dag blir verdensdagen for psykisk helse markert på Røros. Dagen markeres med et arrangement på Lysstrålesenteret kl. 12. Det skal være et foredrag av psykolog Sigvor  Ljone og musikalskinnslag ved Arnt Erik Bukkvoll. I tillegg blir det en orientering om Mental helse sine aktiviteter utover høsten. Arrangementet er et samarbeid mellom Mental helse Os, Røros og Holtålen, Lysstrålesenteret og psykisk helse- og rustjenesten i Røros kommune. 

Årets markering av verdensdagen for psykisk helse har fått navnet «Fordi livet forandrer seg».

– Dette er et aktuelt tema for alle fordi livet endrer seg rundt oss, og også personlig hele tiden. For noen er endringene i livet skremmende, for andre er det utfordrende, sier Ann-Eliz Helld ved Lysstrålesenteret og Anne Åssveen i Mental helse Os, Røros og Holtålen til Rørosnytt.

Verdensdagen for psykisk helse var 10.oktober, den dagen hadde Mental helse stand på Domus og på biblioteket.

Mental helse Os, Røros og Holtålen har 26 medlemmer. I løpet av et år gjør foreningen flere hyggelige ting sammen, bl.a. busstur til Funäsdalen før jul og påske, sponset julebord på alle medlemmene hvert år og småtreff innimellom. De siste årene har de også hatt temasamlinger sammen med Lysstrålesenteret. Mental helse er glad for at Lysstrålesenteret har kommet, det er blitt den nye samlings- og møteplassen deres. Tidligere var det i Kvennhuset. Det er trygt og godt å være på Lysstrålesenteret. Det er også planer om et større samarbeidsprosjekt.

– Vi vil gjerne ha flere medlemmer i Mental helse, avslutter Anne Åssveen.

 

Glimt fra håndballfesten

Kveldens eliteseriekamp i håndball mellom Byåsen og Storhamar ble en stor opplevelse for de 769 på tribunen. Her er noen glimt fra håndballfesten.

Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tore Østby
Foto: Tore Østby
Foto: Tore Østby
Foto: Tore Østby
Foto: Tore Østby
Foto: Tore Østby
Foto: Tore Østby
Foto: Tore Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby
Foto: Tove Østby

 

 

 

Byåsen med oppvisning i Verket

Byåsen mot Storhamar sin eliteseriekamp i Verket i kveld, ble en meget severdig forestilling. Storhamar yppet seg i starten, og kampen var helt jevn helt til på slutten av første omgang. Da dro Byåsen ifra med tre mål. Resten av kampen ble en oppvisning fra Byåsens side foran et meget entusiastisk hjemmepublikum i Verket. Resultatet ble 31 – 24 til Byåsen.

Viktig å gjøre noe

Røros skole ønsker å få ned tallet på elever som ikke har det bra på skolen. Ungdata undersøkelsen viste at i vår gjaldt dette 7 – 14% av elevene på skolen. I høst skal det bl.a. være et foredrag på Storstuggu om temaet mobbing. 

I løpet av skoledagen 21.november skal elevene på 7. – 10.trinn se foredraget «Lær å mobbe!», i tillegg holdes foredraget for alle foreldre på kvelden. Det er Røros skole og FAU som inviterer til foredaget som er ved foredragsholder  Tor Arne som på barneskolen var et mobbeoffer. Som voksen komiker bruker han erfaringene fra den gang til å arbeide mot mobbing – og han bruker humor som våpen.

Ungdomsskoleelevene Maria Brattås og Helene Møller Moe sier mobbing er et vikitg og alvorlig tema som må tas opp og jobbes med.

 

Digitalisering og masseprodusert skreddersøm

Fire inspirerende og dyktige foredragsholdere innleder på Røros når Sintef Teknologi og samfunn og Rørosregionen Næringshage inviterer til konferanse om digitalisering torsdag 17. november.

Under overskriften Digitalisering og masseprodusert skreddersøm settes det fokus på hvilke muligheter digitalisering gir for kundetilpasning og verdiskaping for næringslivet. Næringslivet og andre inviteres nå til høstens kanskje mest spennende konferanse på Røros, skriver Rørosregionen Næringshage i en pressemelding.

Joseph Pine tilbake på Røros

Joseph Pine er verdens fremste talsmann for masseprodusert skreddersøm / «mass customization». Pine er gjesteforeleser på en rekke universiteter verden over. Han har snakket til World Economic

Joseph Pine
Joseph Pine

Forum og står bak boken «The Experience Economy» som er kåret til en av de 100 beste businessbøkene gjennom tidene.

Pine er blitt en kjær venn av Røros, og har tidligere uttalt at noen av de bedriftene han har sett her er blant de beste på masseprodusert skreddersøm uansett land! Nå gjester han bergstaden med sin siste tenking omkring digitalisering av vare- og tjenesteproduksjonen. Også denne gangen vil Joseph Pine benytte anledningen til å besøke industribedrifter på Røros. Han har tidligere vært på møter hos Røros Metall og sett på produksjonen til Røros Vinduer og Dører og SB-Seating. Under dette besøket vil han få et innblikk i produksjonen til RørosProdukter.

Europas ledende på kundeopplevelser

Fra CyLEDGE Media i Wien kommer Paul Blazek. Paul Blazek er grunnlegger og administrerende direktør for cyLEDGE Media, et av Europas ledende byrå for skreddersøm av kundeopplevelser.

Gjennom cyLEDGE har Dr. Blazek hjulpet mer enn 100 selskaper i å utvikle sine online produktkonfiguratorer, og har gjennomført en rekke forskningsprosjekter. Han underviser i masseprodusert skreddersøm ved universiteter i Sveits og Østerrike. Nå kommer han til Røros for å undervise næringslivet i Midt-Norge.

OS ID deler av sin kompetanse

Marie Bakås
Marie Bakås

Markedskommunikasjonen til selskapet OS ID på Os i Hedmark er i dag fullstendig digitalisert gjennom nettsider, blogg, nyhetsbrev, Instagram og Facebook. På samme måte er bedriftens prosesser også digitalt baserte, fra bestilling og ordremottak til produksjon og distribusjon. Digitale merkeløsninger gjør det mulig å samle inn og behandle data om hvert enkelt husdyr og følge dyret gjennom hele verdikjeden.

Marie Bakås deler av selskapets erfaringer og kompetanse. Marie er leder for HR og kommunikasjon i OS ID as.

SB-Seating digitaliserer

Eirik Kristensen fra Scandinavian Business Seating AS vil gi de frammøtte et innblikk i hvordan de nå tar digitaliseringen i bruk for fullt. Eirik Kristensen er Vice President Digital i SB-Seating, og leder den globale digitale satsningen til SB-Seating i Europa.

Eirik Kristensen.
Eirik Kristensen.

Scandinavian Business Seating er en av Europas mest lønnsomme stolprodusenter og i verdensklasse innen masseprodusert skreddersøm. Selskapet utvikler og produserer ergonomiske kontorstoler med skandinavisk design gjennom alt fra forskning og utvikling via produksjon til markedsføring, salg og distribusjon. Den største av SB-Seatings fabrikker ligger på Røros

Påmeldingen er godt i gang

Konferansen den 17. november foregår delvis på engelsk og delvis på norsk, og holdes på Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros. Arrangementet er et samarbeid mellom Sintef Teknologi og samfunn og Rørosregionen Næringshage, og finansierer bl.a. gjennom prosjektene Custom-R og Scandinavian Heartland. Påmeldingen skjer selvfølgelig digitalt, og via nettsidene til Rørosregionen Næringshage

 

 

 

 

 

Kamp mot mobbing

I Ungdata undersøkelsen som ble gjennomført ved Røros skole i vår svarte 7 – 14% av elevene at de ble mobbet eller ikke hadde det så bra ved Røros skole, på ungdomstrinnet. 

Nå har rektor Martin Løvø tatt opp kampen for å få ned tallet fra Ungdata undersøkelsen. Han samarbeider bl.a. med elevene i elevrådet. Det skal bl.a. være et foredrag på Storstuggu 21.november som heter » Lær å mobbe». Dette er et foredrag som skal vises for elever på 7. – 10.trinn på dagtid, og foreldre på kveldstid. Foredragsholderen var et mobbeoffer på barneskolen. Som voksen komiker bruker han erfaringene fra den gang til å arbeide mot mobbing.