Nei til privatisering og nedleggelse av trafikkstasjoner

Jens Ivar Tronshart og Ivar Østby.

Leserinnlegg av Jens Ivar Tronshart og Ivar Østby.

Regjeringa har foreslått å legge ned 23 trafikkstasjoner, bla. trafikkstasjonen på Røros. I regjeringserklæringa til den nye flertallsregjeringa heter det at økt bruk av teknologi og samarbeid med private aktører skal sikre et desentralisert(!) tilbud innafor trafikant-og kjøretøyområdet i Statens veivesen.

Det lyder som et ekko av forsøket på å selge den nye politireformen som en «nærpolitireform» etter at 1/3 av lensmannskontorene ble bestemt lagt ned. Nå må folk i Røros til Tynset både for å skaffe seg pass og førerkort….

Nedlegging av 23 trafikkstasjoner berører mange arbeidsplasser rundt om i landet og skaper usikkerhet og frykt for framtida. Usikkerheten vil i særlig grad knytte seg til ny arbeidsgiver og hvor den nye arbeidsplassen vil bli plassert.

Tillitsvalgt Alf Edvard Masternes uttaler til Klassekampen 21. januar at ansatte opplever at Veivesenet blir revet i biter. «Ein lagar stor uvisse for kvar enkelt familie. Det uroar meg mest. Ein gløymer at det handlar om menneske», sier han til avisa.

I dag er det 72 trafikkstasjoner rundt omkring i landet, og mange av dem er plassert ute i distriktet med relativt få innbyggere. Det er lite trolig at private aktører vil være interessert i å etablere seg på små plasser der muligheten for å tjene nok er liten. Resultatet blir åpenbart et dårligere tilbud og lengre å kjøre for dem som skal f.eks. ta førerprøve, mengdetreningskurs for ungdom og følgepersoner som skal øvekjøre eller oppfriskingskurs for eldre over 65 år.

Det er dessuten grunn til å tro at det blir dyrere for folk dersom private aktører skal tilby disse tjenesten. Og dersom eldre som har kjørt hele livet erfarer at det blir dyrere å ta oppfriskingskurs, er det vel ikke usannsynlig at de lar være å ta slike kurs, noe som vil kunne øke risikoen for trafikkulykker.

Et bærende prinsipp i velferdsstaten er at staten skal levere gode tjenester til alle, uavhengig av hvor du bor i landet. Når statens så foreslår å sentralisere og legge ned viktige samfunnsinstitusjoner ute i distriktene, oppleves dette som et anslag mot selve ideen om velferdsstaten. Arbeiderpartiet er imot utstrakt privatisering fordi dette vil kunne føre til økte forskjeller og skape usikkerhet for den enkelte arbeidstaker.


Jens Ivar Tronshart , leder Røros AP
Ivar Østby. Leder Røros AUF