Ny E-verkssjef ansatt

Styret i Røros E-verk har ansatt Arnt Sollie som ny administrerende direktør i Røros E-verk. Sollie ble valgt mellom en rekke godt kvalifiserte søkere.

Påtroppende administrerende direktør i Røros E-verk.
Foto: Tore Østby

Sollie vil tiltre stillingen i mai i år. Det var en rekke meget kvalifiserte søkere til stillingen og det var svært gledelig sier styreleder Per Morten Hoff, all den tid det er store sko som skal fylles etter nåværende administrerende direktør Anders Rønning. Rønning vil gå av med pensjon ved utgangen av juni måned, etter å ha ledet Røros E-verk i over 25 år.

Arnt Sollie er født i 1969 og oppvokst i Tennfjord på Sunnmøre. Han bor i dag på Ranheim. Sollie har bred erfaring fra energibransjen og vi ser det som en stor fordel. Han kommer fra stiling som Executive Vice President/Konserndirektør i Powel AS.

Sollie er ansvarlig for forretningsområdet Smart Energy i Powel. Han er sentral i konsernledelsen i Powel og har jobbet aktivt med forretningsutvikling av området som har vokst fra å ha en norsk posisjon, til å bli ledende i Europa innen sitt område og utgjør i dag kjernen av den internasjonale virksomheten i Powel. Powel ble etablert i 1996 som et spin-off fra Sintef Energi.

Sollie er også styremedlem i Markedskraft AS og har sittet i styret i INTPOW før de ble fusjonert med INSTSOK. Sollie har i dag hytte på Røros og vil i den første perioden pendle. På sikt vurderer familien å flytte til Røros.

Stillingen som administrerende direktør i Røros E-verk er svært spennende og jeg ønsker sammen med styret, eierne og de ansatte å bidra til videre utvikling av Røros E-verk og dermed Rørosregionen, sier Arnt Sollie.

Han og familien er begeistret for Røros og merkevaren Røros og hvordan dette kan benyttes aktivt i videreutviklingen av Røros E-Verk. Det ligger også et verdivalg i det å tiltre en jobb på Røros da Sollie i dag primært jobber internasjonalt med hovedvekt på store europeiske kraftselskap. Sollie vil bruke kunnskapen om utviklingen i energisektoren i Europa og sitt nordiske og globale nettverk for å se på muligheter for videreutvikling av Røros E-verk.

Styret er meget tilfreds over at Sollie har takket ja til jobben og ser frem til videre utvikling av Røros E-verk. Samtidig er det viktig og svært bra at vi får en fin overgangsperiode hvor Anders Rønning og Arnt Sollie kan jobbe sammen for å bidra med kunnskapsoverføring.

Starten på noe stort

Den nye ladestasjonen, som ble åpnet ved Rema i dag, kan bli starten på et lite industrieventyr på Røros. Ladestasjonen er designet på oppdrag fra Røros produkter, og produsert i fabrikken på Røros.

Grønn kontakt skal bygge 80 ladestasjoner i løpet av kort tid. Det er allerede avgjort at Røros Produkter skal produsere en stasjon, som settes opp i Skien. Dersom alt klaffer kan Røros Produkter ha skutt gullfuglen, for nå kommer El-bilrevolusjonen i Norge. Åpningen av ladestasjonen ved Rema i dag, kan vise seg å være starten på noe stort.

Fra ingen til mange

På kort tid har det kommet mange ladestasjoner på Røros. I dag åpnet ladestasjonen på Rema, som er et samarbeid mellom Røros produkter, Røros E-verk og Grønn kontakt. I går åpnet Fortum ladestasjon ved Domus.

– Vi har stilt grunn til rådighet, men ellers er dette et prosjekt som strømleverandøren Fortum står bak 100%. Vi er glade for at el-bilførerne får et tilbud på parkeringsplassen ved våre butikker, sier Tore Hermo i Coop Røros til Rørosnytt.

Ved Røros hotell er det fire Tesla ladestasjoner.
Foto: Tore Østby

På Røros hotell er det fire ladestasjoner levert av Tesla. Der finnes det to ladestasjoner på nedsiden av hotellet, og to ladestasjoner ovenfor fylkesveien ved innkjørselen til hotellet. Bergstadens Hotel har to ladestasjoner i bakgården til hotellet.

Utbyggingen av ladestasjoner vil etter hvert få stor betydning for bilturismen på Røros. Statistikk for nybilsalget viser at behovet vil vokse enormt i tiden fremover. Nå er halvparten av alle nybiler som selges i Norge ladbare. 12 ladepunkter er vesentlig flere enn null, men ikke særlig mange når el-bilturistene kommer for alvor.

Bergstadens hotell har to ladepunkter for el-biler på parkeringsplassen i bakgården.
Foto: Tore Østby

Slipper publikum til bak hundespann

Under Femundløpet 2018 vil det for første gang skal være mulig å kjøpe seg en kort hundespannopplevelse i tilknytning til løpet. På Gjettjønna, fem minutters gange fra startportalen, vil det bli hundekjøring i samarbeid med Husky Point Røros AS. Bedriften som har tilhold i Narjordet i Os kommune, 30 minutters kjøring fra Røros, er profesjonelle aktører innen kommersiell hundekjøring. Det skal også utvikles flere andre reiselivsprodukter

– Hundekjøring er en stor attraksjon, både nasjonalt og internasjonalt, og Femundløpet er et utstillingsvindu for hele regionen. Reiselivet må gripe muligheten når vi har den, sier Erik Sandnes Høsøien som jobber med marked og produkter i Destinasjon Røros.

– Femundløpet er et alt for flott arrangement til at det skal gå til spille. Det er kjempesynd hvis vi ikke skal klare å utnytte det potensialet som løpet har for publikum bedre enn det gjøres i dag”, sier reiselivssjef i Destinasjon Røros Tove R. Martens.

Det bygges nå opp et lokalt samarbeid rundt Femundløpet. Femundløpet AS og Destinasjon Røros er navet i samarbeidet, men flere lokale aktører er allerede involvert, og det er håp om at mange flere kommer til. Det som er spesielt med løpet som arrangement er at det krysser kommunegrensene og går gjennom et veldig stort område. I tillegg til Røros går løpet gjennom Os, Engerdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal kommuner. Alle disse kommunene har sjekkpunkter, og potensialet for å bygge opp produkter som kan selges i reiselivet, er stort.

– Vi jobber med potensielle produktpakker som skal være salgbare til løpet i 2019. Vi ønsker å samarbeide med aktører i hele regionen, sier Martens.

– Vi må ta en del grep for å sikre framtida til Femundløpet. Samarbeidet med reiselivet er en del av dette, mener daglig leder i Femundløpet AS Jon Anders Kokkvold.

 

Snart klar for lading

Elektrikerne er i gang med å montere de fire hurtigladerstasjonene som kommer ved Rema. I løpet av uka skal arbeidet være unnagjort, og de første El-bilene kan hente nye krefter. De nye ladestasjonene er tilknyttet Grønn kontakt.

Grønn Kontakt er en nasjonal operatør av ladestasjoner som tilbyr lading langs veien, på arbeidsplasser, parkeringsplasser og i sameier. Selskapet ble etablert i 2009 og eies i dag av 23 kraft- og nettselskaper fra hele Norge. Ladestasjonen ved Rema bygges av Røros e-verk i samarbeid med Rema 1000 og Røros Produkter.

Å lade opp el-bilen tar omlag 15 minutter.

Rørosnytt var også til stede da byggingen starter 14. desember.

 

Profet i egen Bergstad

Anders Indset fra Røros er en av Europas ledende «business-filosofer» for tiden. Han har blitt en etterspurt foredragsholder i flere europeiske land.Med utgangspunkt i Frankfurt i Tyskland reiser han verden rundt og holder forelesninger.

I juni kom Anders Indset med boka «Wild knowledge: Outthink the revolution». Boka har blitt svært godt mottatt, og har satt skikkelig fart i karrieren hans som buisness-filosof.

Boka beskriver hvordan mennesker og bedrifter kan overleve inn i en verden i stor forandring. Han mener verden er fokusert på innhenting av kunnskap, men glemmer å utvikle visdom.

Om kort tid kommer boka også ut på norsk.

Indset er blitt en europeisk størrelse kjent for sine inspirerende foredrag, ukonvensjonelle tanker og rockestjerne-holdninger. I dag presenterte han for førsteg gang sine tanker for mange av lederne innen nærlingslivet på Røros.

Inntektene fra arrangementet i dag går uavkortet til organisasjonen Care sitt arbeid for utdanning av unge kvinner i den tredje verden som et ledd i å bekjempe fattigdom.
Gjennomføringen av arrangementet er et spleiselag mellom Anders Indset, RørosBanken, og næringshagen.

 

Halverer prisen

FIAS halverer prisen for levering av restavfall og grovavfall på gjenvinningsstasjonene i forhold til 2016. Prisen blir nå 20 kroner pr. sekk, eller 200,- for 1 m3. Også i fjor ble prisen redusert, så i løpet av to år er prisen på denne type avfall halvert.

Prisene du betaler på FIAS sine gjenvinningsstasjoner er todelt. Kildesortert avfall kan leveres gratis, mens levering av restavfall koster penger.

– Dette gjør vi for å motivere til kildesortering og avfallsreduksjon, til beste for både miljøet og lommeboka. For bedrifter og virksomheter gjelder egne priser, ettersom de ikke betaler renovasjonsgebyr. De kan selv velge hvem de vil levere avfallet sitt til, så lenge det er til et godkjent mottak, sier Kommunikasjonssjef Hanne Maageng Olsen til Rørosnytt.

FIAS viderefører tilbudet om Avfallstaxi. Dermed kan de som ikke alle har mulighet til å dra til gjenvinningsstasjonen selv, få søppel hentet hjemme. Avfallstaxi koster 300 kroner for oppmøte, og ellers samme pris for avfallet som ved levering til gjenvinningsstasjonen.

Ved henting av farlig avfall, elektriske gjenstander, bøker, tekstiler, papp, kartong, glass- og metallemballasje, er oppmøteprisen hele kostnaden. Møbler og madrasser prises som grovavfall. Avfallstaxi har faste ruter, og betjener hver kommune to ganger i måneden.