I dag åpner Røros Bad & Velvære

I september 2014 kunne Rørosnytt bringe nyheten om at Røros Hotell skulle bygge et badeanlegg, et lekeanlegg og flere leiligheter. Hele prosjektet var kostnadsberegnet til 100 millioner kroner. Lekeanlegget ble åpnet 9. januar. I dag åpner Røros Bad & Velvære.

Datoen for offisiell åpning er ikke tilfeldig. I dag er det nemlig 65 år siden hotellet hadde sin offisielle åpning. De siste dagene har det vært hektisk aktivitet for å ferdigstille anlegget til planlagt dato. 23. mai kom det vann i bassengene. 1. juni var det en aldri så liten førpremiere med svømmekonkurranse mellom Mikael Forselius, Paul Otta Haga og Arnfinn Strømmevold. I dag åpner badeanlegget åpent for alle.

Det er et innholdsrikt anlegg som åpner i dag. I tillegg til det store innendørsbassenget, åpner Røros’ første utendørsbasseng, med +38 grader året rundt. Ellers er det blant annet klatrevegg, dryppende gruvegang, stor bar og spabehandlingsrom, der Euforia skal holde til.

Badeanlegget ved Røros hotell kommer til å bli berømt for fiskene i taket, som er kreert og montert av Per Lysgaard.

 

 

Nyetablert tilbud i avgangshallen

Nyetablert tilbud i avgangshallen ved lufthavna på Røros er gratis vann. Vi vet at det er populært med gratis drikkevann nå i sommervarmen, og har derfor etablert en drikkefontene i avgangshallen i terminalen som vi håper passasjerene setter pris på. Man kan fint ta med seg tomme vannflasker gjennom sikkerhetskontrollen slik at man får fylt på vann når man har kommet gjennom.

I avgangshallen er det også gratis Wi-Fi. Vi vet hva dette betyr for de reisende, og minner dem derfor på ordningen med gratis internett, skriver Lufthavnsjef  Gudbrand Rognes i en pressemelding.

Gratis vann I

 

 

 

Pilot som digital destinasjon

Destinasjon Røros har engasjert Aispot til å skape en digital destinasjon Røros. Aispot vil gjøre Røros og Rjukan til de to første digitale destinasjonene med Aispot-appen. Aispot har store ambisjoner, om å selge inn sitt opplegg til store destinasjoner i hele verden.

Det dreier seg om utvikling av en universal app. Det skal plasseres ut Bluetooth sendere på en rekke steder, som kommuniserer med folks mobiltelefoner. Når dette er oppe skal folk kunne gå foran en severdighet, og få informasjon opp på telefonen.

Som hale på dette kommer mer informasjon om stedet. Appen gir også informasjon om alle produkter i butikkene. I appen legges også kundefordeler på linje med det som plastkort gjør i dag.

I appen ligger også Virtual Realty-opplevelser. Dermed kan folk sitte hjemme i sin egen sofa i Tyskland og vandre i gruvene på Røros. Det kan lages vandringer, der du virtuelt er kledd som Peder Hiort og opplever historien gjennom hans øyne.

Appen er i en samling av en rekke funksjoner, som er utviklet og i bruk allerede i dag. Det nye er at alle funksjonene er samlet i en app. Prosjektet ble presentert for Formannskapet av de to gründerne i Aispot, Morten Trygve Rynning og Harald Jellum.

Aispot ble stiftet 07.09.2015, og har tilhold i Sandvika. Selskapet er etablert av Morten Trygve Rynning og Harald Jellum. De to er engasjert i flere selskaper.

Morten Trygve Rynning er daglig leder i fem andre selskaper. Harald Jellum er daglig leder i tre andre selskaper, deriblant  Vivare AS. I Proff går det fram at Vivare hadde et overskudd på 1,955 millioner kroner i overskudd på en omsetning på 2,4 millioner kroner.

Aispots egen nettside hadde ferie i dag.
Aispots egen nettside hadde ferie i dag.

 

Underskudd i Røros tomteselskap

Regnskapet for Røros tomteselskap for 2015 viser et underskudd på 193.001 kroner før skatt. Det er en resultatforbedring i forhold til året før, da underskuddet var på 436.814 kroner. Selskapet omsatte for 1,86 millioner kroner i 2015, mot 2,04 i 2014.

Kostnadene i selskapet er hovedsakelig kjøp av tomteareal, og resultatforbedringen skyldes at det er kjøpt mindre i fjor enn året før. Selskapet her rentekostnader på i overkant av en kvart million. Selskapet sitter med et varelager av tomter verdisatt til 6,77 millioner kroner.

Røros kommune eier 60% av aksjene i Røros tomteselskap. Rørosbanken sitter med resten. Kommunen har styrelederen, som er Anne Grete Beck Andersen.

Overskudd i Røros parkering

Røros Parkering AS kom ut med et overskudd på oppunder 91.000,- kroner. Det er en resultatforbedring på nesten 200.000,- kroner i forhold til 2014, da selskapet gikk med 107.000,- kroner i underskudd.

Resultatforbedringen skyldes både økte inntekter, og reduserte utgifter. Selskapet fikk inn 1,86 millioner kroner i parkeringsavgifter og gebyrer i 2015. I 2014 var inntektene 1,74 millioner kroner. Selskapet reduserte sine lønnsutgifter med nesten 100.000,- kroner i forhold til året før.

Verd å merke seg er også at inntekter fra gebyrer gikk ned med nesten 30% fra 290.000,- kroner i 2014 til 204.000,- i 2015. Inntektene på automater økte derimot med 200.000,- kroner.

Røros kommune eier alle aksjene i Røros Parkering AS. Generalforsamling i selskapet avholdes i forbindelse med Formannskapsmøtet på torsdag.

Fem skjenkesteder prikkbelastes

Rådmannen innstiller på at fem skjenkesteder på Røros prikk-belastes på grunn av forskjellige brudd på alkoholloven. Bakgrunnen er to salgs- og skjenkekontroller utført 19. februar og første april i år.  I rapportene fra kontrollørene er det beskrevet brudd på medbrakt alkohol ut fra skjenkeområdet, brudd på Reklameforbudet og person åpenbart påvirket av rusmidler i lokalene og ett tilfelle av manglende innlevering av omsetningsoppgave.

Prikkbelastningen skal behandles av formannskapet torsdag. Her er Rådmannens forslag til prikkbelastning:

Bergstaden hotel, Barny : 1 prikk, Bergstaden hotel, Gamle Nilsen: 2 prikker, Bergstaden hotel, Nye Nilsen: 3 prikker, Vertshuset Røros: 1 prikk og Milano Ristorante AS: 2 prikker.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på 2 år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke. Dersom antall prikker i toårsperioden er færre enn 12, får prikkene ingen konsekvenser.

Etter forskriftene § 10-3 vil overtredelsene føre til tildeling av prikkbelastningen helt fra åtte prikker og ned til en prikk avhengig av overtredelsen karakter. Prikkbelastningen ble innført i den nye alkoholloven, som trådte i kraft 1. januar i år.