Flere reiser og er fornøyde med kollektivtransporten

Pressemelding fra AtB:

Flere enn AtB noen gang har målt, reiser med buss, bestillingstransport, trikk, hurtigbåt
og ferge i Trøndelag. Samtidig skrives det også ut færre gebyrer.


– Vi har et viktig samfunnsoppdrag med å legge til rette for at så mange som mulig skal kunne
reise fra A til B med kollektivtilbudet. Og 2023 var derfor et svært gledelig år for AtB, både i
Trondheimsrområdet og i distriktet, sier Grethe Opsal, direktør for Marked og kommunikasjon i AtB.


Over 6 millioner flere påstigninger
I 2023 opplevde AtB en økning på 14,4 prosent i antall påstigninger sammenlignet med året før. Dette er ny rekord for Trøndelag med totalt 51,4 millioner påstigninger på buss,
bestillingstransport, trikk, hurtigbåt, og ferge. Trondheimsområdet har størst andel av reisene med nesten 40 millioner reiser og en økning på 5,5 milloner fra året før, men også i regionene er det en økning.


– Vi er glade for at det er så mange trøndere som velger å reise grønt, og vil jobbe videre med å legge til rette for et så forutsigbart og godt tilbud som mulig, sier Opsal.


Enda mer fornøyde kunder
AtB blir målt ut fra en Kundetilfredshetsindeks (KTI), og i 2023 scoret AtB høyt for alle
transportmidler. KTI måles på en skala fra 0-100 hvor 100 er best, KTI på over 70 og 75 regnes
som god og meget god.
Slik scorer transportmidlene:

Buss (Trondheimsområdet): 82

Trikk: 85

Buss (region): 85

Hurtigbåt: 86

Ferge: 86

AtB Bestill: 86
Tallene viser også en høy tillit til AtBs tjenester.


– Vi har tett dialog med ulike kundegrupper for å få god innsikt i befolkningens behov og
forventninger. Vi har blant annet opprettet et kundepanel som gir oss mange nyttige innspill, sier Opsal.


Færre gebyrer etter økte billettkontroller
Billettinntektene går direkte tilbake til drift av kollektivtilbudet, og er svært viktig for å kunne opprettholde tilbudet. AtB valgte å øke antall billettkontroller i 2023. Dette har gitt effekt og det har vært nedgang i andelen gebyrer for mangel på gyldig billett av de som er kontrollert.

Det er fremdeles for mange som reiser uten gyldig billett, men utviklingen er positiv med en nedgang fra om lag 7,5 prosent i 2022 til 6,5 prosent i 2023.


– Dette viser at flere av kundene har økt bevissthet og ansvar om viktigheten av å ha gyldig billett, som er positivt for alle som reiser kollektivt, sier Opsal.

Ledige utstillerplasser

20. februar starter de 169. Rørosmartnan, 170 år etter at markedet i den gamle gruvebyen ble arrangert for første gang. Grunnen til at nummeret i rekken ikke helt rimer med arrangementets alder, er avlysning som følge av pandemien.

Pandemien var en vanskelig tid, for de som reiser rundt på martna, og noen av de gamle traverne har valgt å gi seg. Dermed er det færre utstillere om beinet på markeder nå enn for noen få år siden. Det har gjort at det er ledige utstillerplasser også på Rørosmartnan. Det er ledige plasser både i gatene og i den store martnashallen i Verket.

Lillian Sandnes intervjuet av Tore Østby

Jonas Gahr Støre står for den offisielle åpningen av den 169. Rørosmartnan tirsdag 20. februar.  Vertskap for statsministerens Rørosbesøk vil være Røros kommune v/Isak V. Busch og Opplev Røros v/Lillian Sandnes, som arrangør av Rørosmartnan. Rørosmartnan er tidligere åpnet av Jens Stoltenberg, men det var før han ble statsminister.

I forbindelse med 170-årsjubileet har arrangøren ønsket å få til økt oppmerksomhet rundt Rørosmartnan, og har i lengre tid jobbet med å få statsministeren til å åpne arrangementet. Det har til slutt lyktes.

Åtte ønsker å jobbe som miljøterapeut

Åtte personer har søkt på stillingen som miljøterapeut innen psykisk helse i Røros kommune. Det er sju kvinner og en mann som har søkt på stillingen. Dette er en 100 % fast stilling. Her er søkerlisten:

Ronja Østby Lunden (21) fra Bodø Pleiemedarbeider
Iver Andreas Selboe (24) fra Holtålen Produksjonsoperatør
Monica Eggan Meskinyar (37) fra Røros
Charlotta Eriksson (54) fra Smedjebackens kommun
Line Rønning Bakås (27) fra Holtålen
Ronja Skogås (30) fra Røros Barnehagelærer
Gina Engebråten (22) fra Os Miljøterapeut med koordinator
Kjersti Dille (46) fra Melhus Ungdomskoordinator