Foto: Tore Østby

Flere reiser og er fornøyde med kollektivtransporten

Pressemelding fra AtB:

Flere enn AtB noen gang har målt, reiser med buss, bestillingstransport, trikk, hurtigbåt
og ferge i Trøndelag. Samtidig skrives det også ut færre gebyrer.


– Vi har et viktig samfunnsoppdrag med å legge til rette for at så mange som mulig skal kunne
reise fra A til B med kollektivtilbudet. Og 2023 var derfor et svært gledelig år for AtB, både i
Trondheimsrområdet og i distriktet, sier Grethe Opsal, direktør for Marked og kommunikasjon i AtB.


Over 6 millioner flere påstigninger
I 2023 opplevde AtB en økning på 14,4 prosent i antall påstigninger sammenlignet med året før. Dette er ny rekord for Trøndelag med totalt 51,4 millioner påstigninger på buss,
bestillingstransport, trikk, hurtigbåt, og ferge. Trondheimsområdet har størst andel av reisene med nesten 40 millioner reiser og en økning på 5,5 milloner fra året før, men også i regionene er det en økning.


– Vi er glade for at det er så mange trøndere som velger å reise grønt, og vil jobbe videre med å legge til rette for et så forutsigbart og godt tilbud som mulig, sier Opsal.


Enda mer fornøyde kunder
AtB blir målt ut fra en Kundetilfredshetsindeks (KTI), og i 2023 scoret AtB høyt for alle
transportmidler. KTI måles på en skala fra 0-100 hvor 100 er best, KTI på over 70 og 75 regnes
som god og meget god.
Slik scorer transportmidlene:

Buss (Trondheimsområdet): 82

Trikk: 85

Buss (region): 85

Hurtigbåt: 86

Ferge: 86

AtB Bestill: 86
Tallene viser også en høy tillit til AtBs tjenester.


– Vi har tett dialog med ulike kundegrupper for å få god innsikt i befolkningens behov og
forventninger. Vi har blant annet opprettet et kundepanel som gir oss mange nyttige innspill, sier Opsal.


Færre gebyrer etter økte billettkontroller
Billettinntektene går direkte tilbake til drift av kollektivtilbudet, og er svært viktig for å kunne opprettholde tilbudet. AtB valgte å øke antall billettkontroller i 2023. Dette har gitt effekt og det har vært nedgang i andelen gebyrer for mangel på gyldig billett av de som er kontrollert.

Det er fremdeles for mange som reiser uten gyldig billett, men utviklingen er positiv med en nedgang fra om lag 7,5 prosent i 2022 til 6,5 prosent i 2023.


– Dette viser at flere av kundene har økt bevissthet og ansvar om viktigheten av å ha gyldig billett, som er positivt for alle som reiser kollektivt, sier Opsal.