Rasmusgården. Foto: Eirik Dalseg

Bak fasaden: Rasmusgården

Ikke bare er Rasmusgården hjem til fjøsnissen fra musikkteateret “Nissen som mista trua på seg selv”, men er også et av de eldste gårdsanleggene på Røros. Den er en typisk bergverks-arbeidergård som viser hvordan livet som verksarbeider og bonde var før i tiden. 

Dette er del av en serie i Rørosnytt hvor vi tar med leseren på innsiden av kjente bygg.

I likhet med Per Amundsagården, eies det autentiske gårdsanlegget av Fortidsminneforeningen, som driver utleie av gården til sine medlemmer.

En gammel færdagård
Anlegget består av et våningshus av laftet tømmer fra 1680-årene, eldhus, sammenhengende stall, utedo, fjøsskjul og fjøs. Alle i to etasjer. Taket er salformet og tekket med torv. Vinduene og panelet ble fornyet i 1961, men ellers er huset stort sett uforandret siden 1800-tallet.

Gården ble drevet som gårdsbruk helt fram til 1970, og ble kjøpt av Fortidsminneforeningen i 1998.

Anlegget var en gammel færdagård, og kan ha tjent som overnattingssted for forbøndene. Det var flere slike ferdagårder i distriktet, og som betaling for husværet fikk gårdsfolket som regel beholde møkka etter hestene, som ga viktig nitrogen til gjødslinga.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bakgråden. Foto: Eirik Dalseg.

Verksarbeid og gårdsdrift
I våningshuset skriver deler av tømmerkonstruksjonen seg fra slutten av 1600-tallet, og siden tidlig på 1800-tallet har det ikke blitt store forandringer. Gården hadde også en tilhørende seter, som var en typisk del av dobbeltøkonomien med verksarbeid og gårdsdrift på Røros. 

Panelet mot gata er okergult med rødbrune dør- og vindusgerikter, hvite rammer og sprosser. Dørene er gråblå. Mot gårdsrommet står tømmerveggene brunsvarte med gule vindskier, rødbrune vindusgerikter, hvite rammer og sprosser.

Annen etasje har to sengekammer med til sammen fem senger, og det er innredet med bad, toalett og dusj i fjøset, hvor det også er et godt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin.

Stallen er laftet i nedre del og har bordkledd høyloft med tømret gavl. 

En romslig stue. Gjennom døra ser man kjøkkenet. Foto: Svend Agne Strømmevold
Det er to soverom med til sammen fem senger. Foto: Svend Agne Strømmevold

Kilder:
Bergstaden i 400 år : historisk guide
https:///www.bergstaden.org
https:/// www.roros.no
https://fortidsminneforeningen.no/museum/rasmusgarden/