Per Amundsagården. Foto: Eirik Dalseg.

Bak fasaden: Per Amundsagården

Gården, som eies og forvaltes av Fortidsminneforeningen, var blant de første som ble fredet på Røros. Fredningen klarte imidlertid ikke å forhindre at gården ble revet og erstattet med en bensinstasjon i 1925.

Dette er del av en serie i Rørosnytt hvor vi tar med leseren på innsiden av kjente bygg.

Per Amundsagården har vært i Fortidsminneforeningens eie siden 60-tallet, noen år før gården kom tilbake til Røros og ble satt opp igjen på sin opprinnelige plass i perioden 1969-72 etter å ha stått på Norsk Folkemuseum i mange år. 

I dag eies og forvaltes eiendommen av Fortidsminneforeningen, som driver utleie av gården til foreningens medlemmer. 

Ett av de mest komplette anleggene
Gårdsannlegget i Bergmannsgata er en typisk Rørosgård fra slutten av 1700-tallet, og viser det unike gruve- og bondesamfunnet på Røros der bergmannens hovedbeskjeftigelse ble supplert med husdyrhold. Anlegget består av fem bygninger rundt et tun i bakgården, hvor overstigeren hadde kyr, hester, sau og lam. Gården ble fredet i 1923.

I dag står Per Amundsagården slik den gjorde på slutten av 1700-tallet, og er et av de mest komplette anleggene i Bergstaden.

Blant annet på grunn av eierskiftet, har gården i løpet av årene hatt mange navn: Horstgården, Per Amundsagården, Prytzgården, Amund Andersagården og Schwartzgården. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Interiøret er bevart i gammel stil. Foto: Svend Agne Strømmevold.

Velutstyrt på 1700-tallet
Den første eieren av gården var overstiger(overformann for gruvene) Søfren Ibsen Aarøe, som døde i 1733. 

Dengang skal det velutstyrte gårdsanlegget ha sett slik ut: 

«Horstgården som består av en stue, deruti et bord, en schlaugskive og en kakkelovn av jern, et kjøkken, to kammers, en sal over stua, derpå et bord med benker og en kakkelovn og et sengested, et kammer med et sengested og et lite bord, et stabbur, borrestue, stall med lem over, alt taksert og vurdert til 320 riksdaler.» 

Artikkelen fortsetter under bildet.

I Per Amundsagården er det to soverom med til sammen fire sengeplasser. Foto: Svend Agne Strømmevold.

Artut å sjå at di
Per Amundsagården var borte fra Røros i 45 år før den kom tilbake til sin opprinnelige plass i bybildet. På kranselaget i 1971 ble gården ønsket velkommen av «en poet» i lokalavisa Fjell-Ljom med ordene:

«Det rektut va artut å sjå att di sju, så lik di du e der du står».

Per Amundsagården leies ut til Fortidsminneforeningens medlemmer og består av en leilighet med plass for inntil fem personer. Hovedbygningen er restaurert og har fått innredet et opprinnelig sengekammer. Det er to soverom med til sammen fire sengeplasser. Det er installert dusj og toalett i tillegg til et godt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin. Rommene er innredet etter tradisjonen på Røros.

Gura på kjøkkenet er utstyrt med gamle redskaper, men er ikke i bruk.
Bildet er tatt fra kjøkkenet, og vi ser gjennom stua mot døra til gangen. Foto: Svend Agne Strømmevold.


Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth.
Artikkel i Fortidsvern 4/2002
https://fortidsminneforeningen.no/booking/leie-per-amundsagarden-i-roros/ https:///www.bergstaden.org
https:/// www.roros.no