Stjålet bil gjenfunnet på Røros

Politiet mottok i ettermiddag en melding om en stjålet bil som var funnet igjen på Røros. Rørospatruljen rykket ut og pågrep to personer som mistenkes å stå bak tyveriet. De mistenkte er en mann og en kvinne i 30 årene. Begge to er kjent av politiet fra før.

Iskald skulder fra justisministeren

Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV) har fått svar fra Justisminister Emilie Mehl (Sp) om håndteringen av etiopiske flyktninger, som har vært lenge i Norge. På ordre fra UDI har politiets Utlendingsenhet begynt å pågripe etiopiske flyktninger for å sende dem ut av landet. Danielsen har spurt justisministeren om Regjeringen vil sende ut flyktninger mot UNCHR anbefalinger, og om statsråden vil gjennomføre tiltak som sikrer at deres tilknytning til riket og særlige menneskelige hensyn blir tillagt tilstrekkelig vekt? Nederst i saken kan du lese hele spørsmålet fra Hilde og hele svaret fra Mehl.

I begynnelsen av mars oppdaget en nabo at det hadde vært innbrudd i Nagga Hailemichaels hjem på Høsøien. Det viste seg etter hvert at det var Politiet utlendingsenhet, som hadde vært i huset for å pågripe ham for utsendelse. Rørosnytt har publisert en Podcastserie om Nagga Hailemichales liv som fredløs flyktning.

Flere tidligere ministere, og blant dem, to statsministere har skrevet ett støtteskriv for de etiopiske flyktningene som har vært lenge i Norge. Hverken spørsmålet fra Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV), eller skrivet fra tidligere ministere ser ut til å ha gjort særlig inntrykk på justisminister Emilie Mehl.

Skriftlig spørsmål fra Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1598 (2023-2024)
Innlevert: 20.03.2024
Sendt: 21.03.2024
Besvart: 02.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV)

Spørsmål

Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at i forbindelse med de pågående returene til Etiopia av lengeværende asylsøkere med endelig avslag ikke returneres i strid med UNHCR sine anbefalinger og våre internasjonale forpliktelser, og vil statsråden gjennomføre tiltak som sikrer at deres tilknytning til riket og særlige menneskelige hensyn blir tillagt tilstrekkelig vekt?

Begrunnelse

Flere medier og NOAS har meldt om at har blitt pågrepet etiopiske asylsøkere med endelig avslag for utsendelse til Etiopia. De fleste av dem har svært lang botid i Norge. Etter NOAS kjennskap alle over 10 år og enkelte 20 års botid i Norge. Og mange har etablert seg godt inn i samfunnet med arbeid, familie og blitt en del av samfunnet de bor og lever i. Norge er blitt deres hjemland.
På grunn av sikkerhetssituasjonen og borgerkrig i Etiopia så har utreiseplikten til Etiopia vært suspendert, senest fra november 2021 frem til mai 2022. Det har også kommet nye oppdaterte landspesifikke anbefalinger fra FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR). Uttalelser fra UNHCR skal veie tungt, dette er slått fast i forarbeidende til utlendingsloven i Ot. prp. nr. 75 (2006-2007) s.73 og 74 og senest gjentatt i Høyesterett sin avgjørelse av 12.12.2023 i HR-2023-2351-A avsnitt 47. 
UNHCR sine anbefalinger slår fast i avsnitt 31 at personer som kommer fra konfliktområder i Etiopia bør gis beskyttelse. Etiopia står på listen over de 5 verste humanitære krisene i verden, på fjerde plass hos Fns nødhjelpskontor (OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.) Det er 20 millioner menneske som trenger humanitær hjelp og 3,5 millioner internt fordrive på grunn av vald, konflikter og forfølgelse. Samtidig som 1 millioner flyktninger fra andre land har søkt vern i Etiopia, de kjem særlig fra Sør-Sudan og Somalia.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Som representanten vil være kjent med, er det Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som behandler og avgjør asylsøknader. Verken jeg eller departementet har myndighet etter utlendingsloven til å gripe inn i eller påvirke utfallet i enkeltsaker, med mindre de berører grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn. Det har Stortinget bestemt.

Alle asylsøknader vurderes på individuelt grunnlag og ut fra oppdatert landinformasjon om hvordan den enkelte søkers situasjon vil være ved en ev. retur til hjemlandet. Uttalelser fra UNHCR veier tungt, men utlendingsmyndighetene ser også hen til andre landinformasjonskilder. Norge kan ikke returnere noen tilbake til land hvor de kan risikere forfølgelse, dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Asylsøkerne du viser til skal ha fått endelig avslag på sine asylsøknader. Det betyr også at deres tilknytning til riket og hvorvidt det foreligger sterke menneskelige hensyn er blitt vurdert etter utlendingsloven § 38. Det er derfor ikke behov for ytterligere «tiltak» fra min side for å sikre at slike hensyn blir tillagt vekt.
Dersom det skulle oppstå nye forhold som ikke tidligere er vurdert, kan det bes om omgjøring av tidligere vedtak.

Stor opplevelse å vinne Sámi Grand Prix

Påskeaften ble en stor kveld for Cecilia Dyrøy, da hun gikk helt til topps i Sámi Grand Prix. Cecilia er student, hun bor på Frøya, men er oppvokst i Røros og Brändåsenområdet. Teksten beskriver savn og lengsel, og Cecilia håper at den kan føre henne inn i det samiske språket. På den måten kan hun utforske hvordan samisk er som språk i hennes låter.

Vinnersangen «Mannem åajaldahteme» er laget av Cecilia Dyrøy og Simen Løberg.

Cecilia Dyrøy ble intervjuet i TrønderRush på Radio Trøndelag i dag der hun ble gratulert som vinner av Sámi Grand Prix!

Her kan du høre Mannem åajaldahteme i ekstern lenke