Nagga Hailemichael Foto: Tore Østby

Frykter brutal pågripelse

Nagga Hailemichael frykter en brutal pågripelse, etter at Politiets utlendingsenhet tilsynelatende har brutt seg inn i hjemmet hans. Dette skjedde mens han var bortreist på et arbeidsoppdrag. Nå frykter han at han står foran en brutal pågripelse, slik han opplevde i 2020. 

Det var nabo Ola Høsøien som oppdaget at døra var brutt opp. På gulvet i entreen lå det en lapp, og at det hadde vært politi i huset. Det kan se ut som Politiets utlendingsenhet hadde planer om å pågripe Nagga Hailemichael og sende ham ut av landet.

Nagga Hailemichael har lagt ut en bønn om hjelp i sosiale medier: https://www.facebook.com/100000006468868/videos/3402427446569883/

I 2020 våknet Nagga Hailemichael midt på natta av at noen hamret på døra. Livredd sprang han opp på loftet og gjemte seg mellom noen planker. Der ble han funnet og dratt fram, ned trappa og ut av huset, og inn i en ventende bil. Han ble så internert på Trandum for utsendelse.

Nagga Hailemichael var livredd, blant annet fordi han flere ganger ble torturert av politi mens han var på flukt. I 2020 ble han til slutt sluppet fri, og spørsmålet om han oppholder seg ulovlig i Norge kom opp for retten. Retten konkluderte med at Nagga Hailemichael ikke er ulovlig i Norge. Det er ikke kjent hva begrunnelsen er for at politiet nå igjen ønsker å pågripe Nagga Hailemichael.

Nagga Hailemichael har vært i Norge i 22 år. Han flyktet fra sitt hjem under et militærkupp i Etiopia da han var 14 år. Hans far ble pågrepet, og døde i fengsel. Hans mor døde også etter kort tid, og søsknene og øvrig familie har rømt landet. Hans søster bor i USA, som for lengst har gitt henne amerikansk statsborgerskap.

– Jeg forstår ikke hvorfor Norge opptrer så brutalt mot Nagga. Han har vært på flukt og følt seg utrygg hele livet. Han har skapt sin egen arbeidsplass, og betaler skatt og avgifter til Norge. Han er meget lovlydig og tvers igjennom snill, sier hans søster til Rørosnytt på telefon fra Colorado, USA.

– Jeg lever ikke i skjul. Dersom politiet mener jeg må forlate Norge, er det trist, men jeg kommer ikke til å flykte eller gjøre motstand. Det hadde vært fint om jeg fikk tid til å selge gården min og utstyret. Det kan da ikke være rett å rane meg for min eiendom. Jeg er redd og jeg er trist. Jeg vil gjerne være på Røros. Her har jeg mange venner, og veldig gode naboer, sier Nagga Hailemichael til Rørosnytt.

Nagga Hailemichael har bestilt smågriser, som skal leveres på gården i uke 20. I flere år har han foret opp griser. Ved siden av kjøttproduksjon, tar han på seg arbeidsoppdrag, gjennom eget firma. 

 (PU) er et særorgan i den norske Politi- og lensmannsetaten med ansvar for asyl- og utlendingssaker. Enheten, som ble opprettet i 2004, er underlagt Politidirektoratet og har rundt 520 ansatte.

Politiet Utlendingsenhet vil ikke svare på spørsmål om enkeltsaker med mindre de har mottatt samtykke fra den saken angår. Rørosnytt har fått dette generelle svaret fra Politiets utlendingsenhet:

Undersøkelse av bolig er regulert i utlendingsloven § 103. Etter bestemmelsens første ledd er det flere ulike grunnlag som åpner for undersøkelse av bolig, blant annet kan det gjøres når det foreligger konkrete holdepunkter for at en utlending oppgir uriktig identitet. Beslutning om undersøkelse tas av domstolen, eventuelt av politiet om det er et hastelement. I tillegg til dette har politiet anledning til å foreta en husundersøkelse når en utlending skal pågripes etter utlendingsloven § 106, og politiet må lete etter utlendingen for å få gjennomført pågripelsen. Dette følger av utlendingsloven § 103 tredje ledd fjerde punktum.

Det er da ikke nødvendig å innhente en særskilt beslutning om dette. Grunnlaget følger av loven og beslutningen om pågripelse. I begge sammenhenger har politiet anledning til å ta seg inn i boligen med makt, men som ved alle politiinngrep skal man gå frem så skånsomt som situasjonen tillater. Dersom politiet tar seg inn ved makt som nevnt, men verken utlendingen eller noen andre er tilstede, vil politiet naturlig nok gi beskjed om at det er dem som har vært der.

Da Nagga Hailemichael ble frikjent for anklagene om ulovlig opphold i tingretten i 2022, trodde han det gikk mot slutten på et 30 år langt mareritt som statsløs flyktning. I TV-intervjuet under kan du se hvor glad han var da.