Nytt skoleår – nye muligheter?

Det er en skremmende negativ utvikling i psykisk helse hos barn i alderen 12-16 år og viktigheten av tidlig innsats er stor. Vi i Røros Arbeiderparti ønsker derfor å ha helsesykepleier tilgjengelig i skolen hver dag, skriver varaordførerkandidat for Røros Arbeiderpari, Sadmira Buljubasic i dette leserinnlegget. 

Sommeren har gått fort, vi er allerede inne i uke 2 av et nytt skoleår.

Et nytt skoleår er like viktig for oss foresatte som for barna våre. Vi voksne har fått nye muligheter, «blanke ark» og prøver å henge med i dagens utfordringer. Vi bekymrer oss for om barna har nok venner, hvordan skolehverdagen blir. Klarer barna henge med i skolearbeidet? Klarer vi foresatte henge med i skolearbeidet? Og ikke minst klarer vi å fange opp utfordringene som eventuelt kommer i tide?

Når barna starter i første trinn, har vi et foreldremøte hvor vi blir enige om ulike temaer. Det kan være planer for hvordan invitasjoner til bursdager skal foregå, hvordan skal vi som foresatte skal jobbe for at alle skal ha like gode forutsetninger på skolegården uansett utseende, funksjonsevne eller taleevne. Vi er enige: Ingen skal utelates!

Vi følger barna på fritidsaktiviteter og vi leverer og henter i skolegården. Vi snakker med andre foresatte, ser og hører. Så vokser barna, og allerede på mellomtrinnet glipper litt av oversikten vi som foresatte har hatt. 

Vi henter ikke lengre i skolegården. Ikke alle er til stede på fotballbanen eller i skisporet og det er ikke lengre planer for hvem som inviteres hvor. Noe som kanskje er naturlig når barna vokser til. Som mamma prøver jeg å påvirke mine barn ved å snakke om viktigheten med å få med alle. Så krysser vel de fleste av oss fingrene og håper at tenåringen har hørt på noe av det som er blitt sagt. At de klarer å ta riktige valg. 

Lengre opp i skoleårene oppleves det at det er vanskeligere å kommunisere oss foresatte imellom. En ønsker ikke å virke nysgjerrig, og spør heller ikke for mye, selv om vi kanskje bekymrer oss. Og det er på dette tidspunktet de mest sårbare faller gjennom. I denne alderen er fritidsaktiviteter blitt dyrere, flere faller av. Det er ikke bare avgifter som koster, men også barnas forventninger til hvilket utstyr de ønsker. Å leve opp til forventninger som samfunnet har, kan være veldig krevende for de fleste av oss. 

Vi i Røros Arbeiderparti ønsker å hjelpe til med å lette noe av denne byrden noe ved å jobbe for å tilby gratis halleie til barn opp til 17 år. Dette vil minske treningsavgiften, og forhåpentligvis vil flere ha mulighet til å være med lengre. 

Et annet viktig virkemiddel for å fange opp om noen sliter, er en helsesykepleier i skolen. Helsesykepleieren er viktig i for å ha noen man kan stole på og snakke fritt med. Jeg har selv barn på skolen, og vet av erfaring hvor viktig det er å ha helsesykepleier tilgjengelig hver dag. Det er en skremmende negativ utvikling i psykisk helse hos barn i alderen 12-16 år og viktigheten av tidlig innsats er stor. Vi i Røros Arbeiderparti ønsker derfor å ha helsesykepleier tilgjengelig i skolen hver dag.   Gi en stemme til Arbeiderpartiet ved valget – din stemme teller. Godt valg!

Sadmira Buljubasic, varaordførerkandidat Røros Arbeiderparti.

Dette må vi ordne opp!

Det dreier seg ikke om de aller største problemene, men de er temmelig påtrengende. I tillegg burde de være relativt enkelt å ordne opp i: Først tenker jeg på alle hull og ujevnheter i gater og veger på Røros, skriver John Helge Andersen i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Om sommeren når vi alle spaserer litt mer enn vanlig, møter vi mange hindre. Det er store hull i vegen nær sagt over alt, og er man litt ustø på beina er det fort gjort å snuble og falle. Enda verre er det for de som kanskje er synshemmet, for ikke å snakke om rullestolbrukere og personer med barnevogn. Teknisk etat burde ta seg en runde nå når de forhåpentligvis får bedre tid etter en hektisk byggeperiode. Full asfaltering er avhengig av store bevilgninger, men det skulle være mulig å fylle de verste hullene fortløpende uten for store kostnader.

De som graver av en eller annen anledning burde være ansvarlig for å rydde opp: Nilsenhjørnet er nesten uframkommelig, og trafikken er stor. De ansvarlige for gravingen må sørge for at gata gruses og planeres under byggeperioden. Kanskje noen kan fortelle dem det?

Hva med en liten dugnad med opprydding?

Om sommeren har vi miljøpatruljen som gjør en god jobb når det gjelder å plukke søppel, men vi blir kanskje litt blinde for andre forhold som kan gjøre det utrivelig i sentrum. Tar vi oss en tur til andre steder som baserer seg på mye turisme, er det fort gjort å se hva vi mangler. Vi mangler respekt for skiltvedtektene, kreativiteten når det gjelder å tiltrekke seg oppmerksomhet er for noens del litt vel stor. 

Langt gras og avblomstrede geitrams er ikke særlig vakkert. Huseierne kan relativt enkelt fjerne dette graset, og de som ikke får det til kan muligens få hjelp. I alle fall kan vel kommunen rydde opp rundt sine eiendommer og der det ikke er en naturlig annen part.

Vi kan med enkle grep framstå mye mer attraktivt både for oss som bor her og de som vil besøke oss.

Røros 23.08.23                     John Helge Andersen

Hvorfor er det så vanskelig å prioritere oppvekst i budsjettet?

– Barn og unge er vår framtid. Røros Høyre ønsker derfor at vi prioriterer det viktigste først Oppvekst, eldreomsorg og folks privatøkonomi, skriver andrekandidat for Røros Høyre, Anette Trønnes i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

«Å prioritere er å ta bevisste valg om hva som skal gjøres først og hva som må vente, om hvem som skal få og hvem som skal få mindre eller hvem som ikke skal få»

Vi har nå i flere år hatt for lav lærertetthet og ikke nok barnehageplasser når forelder trenger det. 

Ja da jeg vet at samla sett i kommunen så har vi nok barnehageplasser og høy nok lærertetthet etter lærernormen, men om vi ser Røros skole alene, så blir lærernormen brutt.

Og ikke alle barn er født i juli som passer med barnehagestart ved endt foreldrepermisjon. Barn fødes hele året og dermed er behovet for barnehageplass like stort for de barna som fyller året i februar som de som fyller et år på sommeren. Foreldre må ta ulønnet permisjon og taper inntekt. Dette må vi få gjort noe med!

Vi har nå den siste fire års perioden hatt dialogkonferanse 1 hvor vi har vært veldig enige om at skole og oppvekst må prioriteres. Men det er tydeligvis bare frem til budsjettbehandlingen starter. Da er viljen til prioritering borte.

De tre siste år har Røros Høyre levert et alternativt budsjett til behandling, ikke en eneste gang har det blitt debatt rundt det alternative forslaget. Det blir bare nedstemt, gjerne med en kommentar om at det er bra Høyre har tatt seg bryet å komme med eget forslag.

Jeg påstår ikke at Høyre sitt alternative forslag er det eneste riktige, men hadde det ikke vært bra å debattere flere mulige løsninger på de utfordringer vi har i Røros Kommune?

Er det ikke vi politikere som skal gjøre prioriteringene?

Har det ikke vært bedre å budsjettere med nok midler til å oppfylle lærernormen og oppdatert læremateriell, i stedet for å komme med populistiske forslag til ekstrabevilgninger ved behandling av fjorårets regnskap eller tertialrapporter hvor midlene tas fra disposisjonsfond?

Hadde det ikke vært mer forutsigbart og langtidsrettet og ikke minst enklere å drive god skole om dette ble prioritert i budsjettet?

Hadde det ikke vært god familiepolitikk å legge til rette for barnehageplass når foreldre trenger det?

Barn og unge er vår framtid. Røros Høyre ønsker derfor at vi prioriterer det viktigste først Oppvekst, eldreomsorg og folks privatøkonomi.

Anette Trønnes

2.kandidat

Røros Høyre