Anette Trønnes. Foto: Svend Agne Strømmevold.

Hvorfor er det så vanskelig å prioritere oppvekst i budsjettet?

– Barn og unge er vår framtid. Røros Høyre ønsker derfor at vi prioriterer det viktigste først Oppvekst, eldreomsorg og folks privatøkonomi, skriver andrekandidat for Røros Høyre, Anette Trønnes i dette leserinnlegget.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

«Å prioritere er å ta bevisste valg om hva som skal gjøres først og hva som må vente, om hvem som skal få og hvem som skal få mindre eller hvem som ikke skal få»

Vi har nå i flere år hatt for lav lærertetthet og ikke nok barnehageplasser når forelder trenger det. 

Ja da jeg vet at samla sett i kommunen så har vi nok barnehageplasser og høy nok lærertetthet etter lærernormen, men om vi ser Røros skole alene, så blir lærernormen brutt.

Og ikke alle barn er født i juli som passer med barnehagestart ved endt foreldrepermisjon. Barn fødes hele året og dermed er behovet for barnehageplass like stort for de barna som fyller året i februar som de som fyller et år på sommeren. Foreldre må ta ulønnet permisjon og taper inntekt. Dette må vi få gjort noe med!

Vi har nå den siste fire års perioden hatt dialogkonferanse 1 hvor vi har vært veldig enige om at skole og oppvekst må prioriteres. Men det er tydeligvis bare frem til budsjettbehandlingen starter. Da er viljen til prioritering borte.

De tre siste år har Røros Høyre levert et alternativt budsjett til behandling, ikke en eneste gang har det blitt debatt rundt det alternative forslaget. Det blir bare nedstemt, gjerne med en kommentar om at det er bra Høyre har tatt seg bryet å komme med eget forslag.

Jeg påstår ikke at Høyre sitt alternative forslag er det eneste riktige, men hadde det ikke vært bra å debattere flere mulige løsninger på de utfordringer vi har i Røros Kommune?

Er det ikke vi politikere som skal gjøre prioriteringene?

Har det ikke vært bedre å budsjettere med nok midler til å oppfylle lærernormen og oppdatert læremateriell, i stedet for å komme med populistiske forslag til ekstrabevilgninger ved behandling av fjorårets regnskap eller tertialrapporter hvor midlene tas fra disposisjonsfond?

Hadde det ikke vært mer forutsigbart og langtidsrettet og ikke minst enklere å drive god skole om dette ble prioritert i budsjettet?

Hadde det ikke vært god familiepolitikk å legge til rette for barnehageplass når foreldre trenger det?

Barn og unge er vår framtid. Røros Høyre ønsker derfor at vi prioriterer det viktigste først Oppvekst, eldreomsorg og folks privatøkonomi.

Anette Trønnes

2.kandidat

Røros Høyre