Ble servert musikalsk innslag til lunsj 

Årets Vinterfestspill i Bergstaden er i gang og torsdag fikk tre heldige bedrifter servert musikalsk besøk til lunsj. På Øverhagaen bo-, helse og velferdssenter spilte pianist Tor Espen Aspaas og oboistene Christoph Hartmann og Thomas Hjertaker for et begeistret publikum.

Torsdag fikk Rørosmeieriet, Røros Produkter og Øverhagaen bo,- helse- og velferdssenter musikalsk besøk fra Vinterfestspill i Bergstaden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tor Espen Aspaas var glad for at det gamle flygelet hadde blitt tatt fram og tørket støv av for anledningen. Foto: Svend Agne Strømmevold.

Tor Espen Aspaas innledet seansen på Øverhagaen med å skryte av bygget og at flygelet i salen hadde blitt oppstemt og flyttet dit for anledningen. Videre fortalte han en anekdote før han begynte å spille en vals av Johannes Brahms på det nystemte flygelet. 

– Jeg var på turne med Rikskonsertene, og da vi kom en plass oppi dalen så ble vi møtt av en gledestrålende vaktmester som sa velkommen velkommen, vi mener det skal være god akustikk her for vi har luftet hele dagen. Så nå håper jeg at dere er fornøyd med akustikken her, spøkte Aspaas.

Etterpå spilte han en blanding mellom en Rørospols og en mazurka av Chopin.

– Jeg håper at dere ikke klarer å høre hva som er hva, for litt av poenget mitt er nemlig at det ikke er så stor forskjell, sa Tor Espen. 

I tillegg spilte han en melodi som han sa var en av de fineste melodiene som har blitt komponert på Røros, og for den saks skyld utenfor Røros også, nemlig “Blomstersangen” av K.E.S Lund og Håkan Solli.

Etter Aspaas, spilte Oboistene Christoph Hartmann og Thomas Hjertaker tre duetter av den franske komponisten Gilles Silvestrini.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Christoph Hartmann og Thomas Hjertaker. Foto: Svend Agne Strømmevold

Aktivitetskoordinator ved institusjonsbaserte tjenester, Bård Sandtrø, er svært fornøyd med at Vinterfestspill inntar Øverhagaen.

– Det er fint å få kulturen inn hit, sånn at dem som bor på institusjonen kan opprettholde kontakten med samfunnet utenfor. De vi har fått høre nå er utrolig dyktige musikere, så det er jo en fantastisk flott gave vi har fått fra Vinterfestspill i Bergstaden. 

Sandtrø forteller at for anledningen har de fått fraktet et flygel til senteret, et instrument som etter sigende har “stått og støvet bort”, og som de i forkant av konserten har fått stemt.

– Det har blitt litt for lite brukt, så nå var det godt å få brukt det igjen, sier Bård.

Fikk endelig kjørt Finnmarksløpet

Magnus Bekkos (16) kom inn på sjetteplass i Finnmarksløpet Junior – Det har vært en drøm lenge.

Magnus er fornøyd med innsatsen og sier at det var stort å være med på Finnmarksløpet. 

– Det har vært en drøm å gjennomføre Finnmarksløpet lenge, sier Magnus, som har trent og forberedt seg på løpet siden august.

På det 20 mil lange løpet brukte Bekkos 26 timer. Den unge hundekjøreren har drevet med hundekjøring i snart fire år, og forklarer at han har vært oppslukt i interessen siden han begynte.

– Jeg pleide å være med broren min i hundegården noen ganger når jeg var mindre, og det var nok der interessen begynte, sier Bekkos.

Magnus sier at opplevelsen ga mersmak, og at planen framover er å kjøre mer hund og delta i flere løp. 

– Det var en gøy opplevelse som det er fint å ha fått med seg, sier Bekkos, – men det var litt slitsomt også, for det er et langt løp, og du må jobbe litt for å få det til.

LO: Kaffeaksjon for strømpriskrisen

I dag arrangerer LO samtidige demontrasjoner og streiker omkring i landet, og på Røros gjennomføres det kaffeaksjon på Kiwi, Rema og Extra.

Markeringen er en del av den nasjonal aksjon som arrangeres i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over strømprisene og krafta.

Leder for LO på Røros og Holtålen, Astrid Reistad, forteller at de på Røros skal dele ut kaffe og brosjyrer med informasjon og strømpriskrisen.

– Det handler om å få politisk styring over strømprisene, for vi kan ikke være prisgitt et europeisk kraftmarked, sier Reistad.

I brosjyren som deles ut heter det blant annet at:

– Norsk strøm har blitt en vare på det europeiske kraftmarkedet. Selskapene som produserer strøm tjener store penger mens forbrukerne, industrien og kommunene må betale. Norge har nå flere utenlandskabler enn det som trengs for forsyningssikkerheten. Følgene er import av dramatisk høye strømpriser. Strøm er en ressurs som skal brukes til å skape arbeidsplasser og sikre levende lokalsamfunn.

Industriaksjonen tar sammen med fagforeninger i industrien og LOs lokalorganisasjoner initiativet  til en brei allianse som krever store kutt i strømprisene. Industriaksjonen består av over 50 fagforeninger  og har tilslutning fra en rekke av de største  industrifagforeningene og lokalorganisasjonene  i LO.

Forutsigbar kraftpolitikk er det beste for fellesskapet
På kort sikt støtter LO tiltak som fjerning av el-avgift og fritak for merverdiavgift på strøm. Men for å få tilbake strømprisene på et levelig og varig lavt nivå kreves det:

• Bærekraftig fyllingsgrad i våre vannmagasin – stans i krafteksport ved lavfyllingsgrad.

• Norge må ut av Acer og EUs energiunion – fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre.

• Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk. Toprissystem for husholdninger med 35 øre/kWh som makspris for ordinært forbruk.

For å ta tilbake kontrollen over krafta skriver LO:

– Industriaksjonens mål er å øke forståelsen for betydningen industrien har for ny teknologi, verdiskapning og arbeidsplasser blant folk flest og politiske beslutningstakere. Våre hovedsaker:

• Demokratisk og nasjonal kontroll med kraft- ressursene for å sikre norsk industriutvikling.

• Elektrifisering av norsk sokkel skal være basert på utbygging av norsk havvind.

• Styrke norsk matindustri for å trygge arbeids- plasser, mattrygghet og selvforsyning.

• Fremme industriutvikling som foredler naturressursene og tar hele landet i bruk.

• Fremme et høyproduktivt arbeidsliv med sterk medbestemmelse og uten løsarbeid.

Femundløpets Frivillighetspris 2023 tildelt Geir Tore Thingstad  

Hvert år gjør mange hundre frivillige det mulig å gjennomføre Femundløpet. Årlig deler Femundløpet  ut en pris til en frivillig som har bidratt langt mer enn det som kan forventes.  

Frivilligprisen 2023 ble tildelt Geir Tore Thingstad (56). Han ble tildelt Femundløpets anker inngravert  «Takk for innsatsen 2023».

– Femundløpet ønsker å takke Geir Tore for innsatsen gjennom mange  mange år, skriver daglig leder for Femundløpet, Jon Anders Kokkvoll i en pressemelding.

Geit Tore Thingstad har vært med som frivillig i 15 år. Under utdelingen av prisen fremhever han selv  at det har gitt mange gode opplevelser som han ikke ville ha vært foruten. Han har gjort en innsats  både ute på sjekkpunkt og de siste årene på Røros.  

– Frivillige med erfaring er ekstra viktig for Femundløpet. Dette gir trygghet også til nye frivillige som  kommer til, skriver Kokkvoll.

– Det er en glede for oss som arrangører at Geir Tore Thingstad forteller at han gjerne vil være med å  dra lasset i 15 år til.  

Kronikk om reindriftens arealbruk

Kronikk av Widar Skogan, direktør for avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. I debatten om vindmøller på Fosen har det blitt vist til at reindriften bruker 40 prosent av landarealet i Norge og at dette er til hinder for videre nærings- og samfunnsutvikling i disse områdene.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ja, arealet på 40 prosent er riktig dersom en regner inn alle områder innenfor ytre grenser for reindriftsområder så utgjør det om lag 40 prosent av landarealet, men det betyr ikke at 40 prosent av landarealet er tilgjengelig for reinbeite.

Dette skyldes at det innenfor 40 prosent-andelen er det;

* elver, vann, isbreer og fjell som ikke er egnet til reinbeite.

* veier, vindmølleparker, industriområder, hyttefelt og boligfelt.

* vedtatt høye bestandsmål for rovdyr som er en kontinuerlig utfordring for reindrifta.

* en god del jordbruk på dyrkede områder som reindrifta skal holde reinsdyrene borte fra.

* mye utmarksaktivitet som er forstyrrende for reindriften.

Å drive reindrift handler om å flytte reinsdyrflokkene til ulike beiter gjennom årets 365 dager. Reindriftsutøverens jobb er å flytte rein slik at den har tilstrekkelig mat gjennom hele året. I tillegg trenger rein ro under krevende forhold på vinterbeite. Reinsdyrsimla med kalv trenger ro for å kalve og die kalven. Kalven trenger ro og gode beiter for å få en god tilvekst. Alt dette handler om å ha en god bærekraftig drift med en god kjøttproduksjon. Reinsdyrkjøtt er et etterspurt produkt i markedet på grunn av produksjonsform og unik smak av fjell og vidde. Kjøttet er magert og rikt på mineraler og vitaminer. Reindriftsnæringa bidrar også med verdiskapning innenfor reiseliv og samisk husflid.

Reindrifta har over mange år tilpasset seg inngrep i opprinnelige beitearealer. Lite tyder på at presset på reindriftsarealene vil bli mindre i årene som kommer. I alle slike saker er det viktig å starte med en god planprosess. I noen saker kan en finne arealer som er mindre viktig for reindriften og at en finner fram til avbøtende tiltak. I andre saker vil det ikke være mulig å finne gode nok avbøtende tiltak og inngrepet må avvises. For ei beitebruksnæring så kan en ikke bare se på inngrep enkeltvis, men hvordan summen av alle inngrep i et område påvirker reindriftens mulighet til å drive bærekraftig året rundt, og under skiftende klimatiske forhold gjennom året og mellom år.

Dette flyttemønstret utfordres i takt med endringer i klimaet og endringer som gjøres i beiteområdene. I sum så reduseres beitearealene årlig. I tillegg ligger store deler av arealene i nærheten av installasjoner som gjør at reinen endrer atferd og beitebruk. Arealbruk til industri, energiproduksjon, byer, veier, boliger og hytter har vært under kontinuerlig utvikling og reindrifta har ikke hatt noen vetorett mot denne utviklinga. Tvert imot, så har det foregått mye nærings- og samfunnsutvikling i reindriftsområdene, og reindrifta har over år måttet tåle mer krevende driftsforhold for sin næringsaktivitet. Denne utviklingen har funnet sted til tross for at samene som urfolk har rettslig beskyttelse mot arealinngrep som negativt påvirker grunnlaget for å drive samisk reindrift. Dette er en forpliktelse etter folkerettens bestemmelser om urfolks rettigheter. I fortsettelsen blir det derfor svært viktig å ha gode respektfulle arealprosesser for å finne en god balanse mellom reindriftens interesser og andre samfunnsinteresser.

Thank you for the music: 10.trinn oppsummerer 20 år med sceneproduksjoner

I år er det duket for 20-årsjubileum når over 40 elever fra 10. trinn setter opp årets jubileumsforestilling Thank you for the music i Storstuggu. På skolen er elevene i full gang med forberedelser.

10.trinn ved Røros skole har hvert år siden 2004 satt opp store sceneproduksjoner i Storstuggu. Alle elever som har fullført grunnskolen på Røros siden 2004 og til i dag, har vært med på forestillinger.

I forestillingen Thank you for the music har elevene samlet sanger fra alle forestillingene som 10.trinn har oppført siden 2004, da “En drittsekk er en drittsekk” ble satt opp. Siden har de blant annet satt opp Bør Børson, An-Magritt, Grease og Elden.

Tirsdag 28. mars spilles premieren i Falkbergetsalen.   

Elevene har denne gang fått med seg flere tidligere elever ved skolen og aktører som har vært med i forestillingene, til å bidra til årets oppsetning, blant annet Snorre Ryen Tøndel, Isak V. Busch og Arnfinn Strømmevold. 

Elevene har i forkant av forestillingen delt seg opp i grupper som jobber med alt fra scenografi, mat, sceneinnslag og media. De har to uker på å forberede seg, det er mye som skal gjøres, og store deler av skolen er i gang med å gjøre klart.

Regissør Unni Ryen har vært med på mange av forestillingene, og sier at det både for elever og lærere er et høydepunkt i skoleåret når det jobbes med skuespill.

– Alle elever som går ut av Røros skole har vært gjennom det her, og nå er det jubileum så da slår vi på stortromma, sier Ryen, og legger til: – Vi har holdt på med dette i 20 år uten opphold, og selv når det var korona så gjennomførte vi med 50 publikummere som satt med to meters mellomrom.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Mediagruppa består av Magnus Narjord Viken, Sander Brekkan og Isak Herud Boothman, som har ansvaret for sosiale medier, kommunikasjon med pressen og andre mediarelaterte oppgaver. Foto: Svend Agne Strømmevold.
Bandet består av Håvard Dahl på trommer, Terje Forsberg på bass Snorre Ryen Tøndel på gitar og sang, og Alf Hulbækmo på piano. Under øvelse blir de her instruert av regissør Unni Ryen. Foto: Svend Agne Strømmevold.
Martin jobber i matgruppa. Foto: Svend Agne Strømmevold.

Martin Solsten Skogås er med i matgruppa og i dag har de laget taco til sultne aktører. Ved siden av å jobbe med å lage, servere og selge mat, skal Skogås være med på scenen, som konferansier. 

– Vi driver og selger for å promotere skuespillet, og i dag har vi laget taco. Det er noen som driver med øving, noen som jobber med rekvisitter, og vi jobber med mat, sier Martin, og forklarer at det å jobbe med skuespill er et velkomment alternativ til dager med matematikk og norsk.

Forestillingene så langt.

2004: En drittsekk er en drittsekk

2005: Spenning i lufta

2006: Dum dummere dritings

2007: Penny Lane

2008: Gammelpotetas venner

2009: Grease

2010: Levva livet

2011: The best of Røros skole

2012: Spell åt mi

2013: En drittsekk er en drittsekk

2014: Penny Lane

2015: An-Magritt

2016: Grease

2017: Bør Børson

2018: Farende fant

2019: Du ska få en dag i mårå

2020: An-Magritt

2021: A kind of magic

2022: Elden

2023: THANK YOU FOR THE MUSIC