Tilskudd til verdensarvbeite

Det er lang avstand mellom tilbud og krav i årets landbruksoppgjør. Bondeorganisasjonene kommer med krasse karakteristikker som skambud og raseringpolitikk.

Sauen er en effektiv alliert i kampen mot gjengroing av kulturlandskap. Foto: Tore Østby

Ordfører Isak V. Busch har kommet med klar støtte til landbruksorganisasjonene i oppgjøret. Han har også funnet et lyspunkt. En pott er foreslått økt, og det er tilskudd til bevaring av beite i verdensarvområdet.

Dette er en ordning som ble innført for noen år siden, men som ikke har vært åpen for de som driver matproduksjon med beitedyr på Røros, før nå. Denne ordninga treffer de som har rein, kyr, sauer og andre husdyr på utmarksbeite

Mer enn 6 millioner til Rørosbedrifter

Under pandemien har bedrifter fra Røros mottatt mer enn seks millioner kroner fra Staten gjennom kompensasjonsordningen, Lønnstilskudd og Lånegarantiordningen. 76 % av dette har gått til det som defineres som små og mellomstore bedrifter. Det vil si bedrifter som har 1 – 49 ansatte.

Små og mellomstore Rørosbedrifter har mottatt nokså mye støtte, og det er en hovedårsak til at det ikke har kommet flere konkurser i en vanskelig pandemitid. Her er oversikten over tilskuddene til bedrifter på Røros i tall:

– Vi i Venstre heier på de små og store jobbskaperne, fordi verdier tross alt må skapes før de kan deles. Det er viktig for Venstre at vi støtter opp under bedrifter som står i en vanskelig situasjon og krise som følge av koronapandemien. Vi må ta vare på arbeidsplassene til krisen er over, sier næringsminister Iselin Nybø til Rørosnytt

Det er de stor bedriftene, som er mest i iøynefallende, og det er også de som har fått de største pengesummene i kompensasjonsordningene. Små og mellomstorebedrifter utgjør også en veldig stor del av verdiskapingen i Norge, og de har også fått betydelige overføringer.

– De små og mellomstore bedriftene er viktige med titusenvis av ansatte i hele landet. Situasjonen nå viser hvor sårbart det er når aktiviteten synker og handelen med våre naboland går ned. Dette er også et varsku om hvor galt det kan bli hvis de rødgrønne vinner valget og tar Norge ut av EØS-avtalen. For Venstre er det viktig at det ikke skapes tvil om norske bedrifter også i fremtiden har muligheten til å eksportere varer til det europeiske markedet, sier Iselin Nybø.

Næringsministeren benytter også anledningen til å komme med et lite spark til deler av opposisjonen. Det gjelder de som er kritisk til, eller motstander av EØS-avtalen.

– Senterpartiet, SV og Rødt truer titusenvis av arbeidsplasser gjennom sin EØS-motstand. Så lenge Norge ikke er medlem av EU er EØS-avtalen livsviktig for norsk næringsliv, og Venstre vil jobbe for å opprettholde og styrke avtalen, sier Nybø.