Sommerlab kommer til Røros

Pressemelding fra Forskerfabrikken, RørosBanken og Ren Røros:

For 5. gang skal Forskerfabrikken holde sommerskole i Røros og spre realfagsglede til barna i lokalsamfunnet. Målet er å vise at naturvitenskap kan være skikkelig gøy. Deltakerne på Sommerlab får derfor utføre eksperimenter med helt ekte forskerutstyr.

Nytt år – nytt innhold

I år har Sommerlab nytt innhold som fokuserer på miljø, bærekraft og teknologi. Barna skal få teste teori ut i praksis ved å bygge sin egen solcellebil, teste ut ulike metoder for å rense vann og bygge elektriske maskiner av resirkulert emballasje. Alle aktiviteter er bygget rundt målene i fagfornyelsen og FNs bærekraftmål om rent vann, ren
energi og ansvarlig forbruk og produksjon.

Med på laget er lokale krefter, RørosBanken og Ren Røros.

– RørosBanken støtter forskerfabrikkens sommerskole for barn på Røros. Dette gir et positivt tilskudd til barnas tilbud i sommerferien, forteller Ingrid B. Svendsen, Markedsleder i RørosBanken.

– Forskerfabrikkens sommerskole er et aldeles supert tilbud til barn på Røros, og kanskje særlig denne sommeren hvor mange skal feriere hjemme, sier Sigrid M. Jansen markedsansvarlig i Ren Røros. – Vi trenger realfagskompetanse hos barn og unge for å løse klimautfordringene, og vi er takknemlige for å bidra til det arbeidet Forskerfabrikken gjør her.

Gode opplevelser som varer livet ut

Sommerlab er et forskerkurs som går over fem dager i sommerferien. I løpet av en uke skal barn i alderen 9 til 12 år utforske naturvitenskapens spennende verden. Målet er å gi barna dypere forståelse for realfagene, noe de vil ha glede av resten av livet.page1image12543168

– Å oppleve morsomme og spennende eksperimenter og andre aktiviteter som barn, har en langvarig effekt som kan påvirke barns valg av yrke senere. Erfaringene vil de kunne ha glede av hele livet – både i klasserommet, når de skal forstå hva forskning er og for å avsløre «falske nyheter», forklarer grunnlegger Hanne S. Finstad.

Forskerfabrikken har satt seg grundig inn i alle retningslinjer for smittevern i forbindelse med Covid-19 epidemien. Barna skal blant annet deles inn i mindre grupper og deltakerne får utdelt eget utstyr. Det viktigste for Forskerfabrikken er å gi barna en morsom og lærerik opplevelse, samtidig som barna kommer friske og sunne hjem igjen. Hvis det ikke blir mulig å holde fysiske kurs, kan de som ønsker det heller møtes i et virtuelt klasserom sammen med kurslederne og gjøre eksperimenter hjemmefra.

Kurset arrangeres på Røros skole og starter 22. juni.

+ Dømt til fengsel etter smugling

På ettermiddagen tirsdag 17. desember, ble en mann bosatt i Gimse ved Melhus, stoppet av tollerne på Vauldalen. I bilen hadde han 40 000 sigaretter og 31 800 gram tobakk. Smuglerforøket innebar en samlet avgiftsunndragelse er kroner 256 193. Nå er mannen dømt til 60 dagers fengsel.

Med i grunnlaget for dommen, er også et noe mindre beslag foretatt da den samme mannen ble stoppet av tollerne i Trysil.

I tillegg til fengselsstraff og inndragning av smuglervarene, er mannen fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på 2. Gjenerverv av føreretten forutsetter full ny førerprøve.

+ Ingen covid-19 på Røros

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

+ Varsler ny strømutkobling

Bli abonnent

For å få tilgang til dette innlegget må du ha et abonnement.

Hvis du er medlem kan du logge inn her: log in

Eller du kan kjøpe abonnement: Årsabonnement, Halvårsabonnement or Månedsabonnement.

Næringslivet kan spare store beløp på modulvogntog

Leserinnlegg av Pål Sæther Eiden og Henrik Kierulf

Det er grunn til å spørre hvorfor Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier nei til et tiltak som vil spare bøndene og øvrig næringsliv i distriktene for mange titalls millioner kroner og miljøet for utslipp.

Høyre, Frp og Venstre foreslo i Fylkesutvalget at Trøndelag fylke skulle støtte Vegdirektoratets forslag om å tillate såkalte modulvogntog på fylkesveiene. Allerede i dag er tømmerbilene på disse veiene like store som modulvogntog. Et modulvogntog har kapasitet til 50 % mer last enn vanlige vogntog. Dermed blir det færre vogntog på veiene og  transportkostnader og utslipp blir lavere. TINE alene mener de vil spare flere titalls millioner kroner hvert år som i stedet kan gå til bøndene i form av bedre betaling for melka.

Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier nei til Vegdirektoratets forslag. Riktignok vil de åpne opp noen veier for modulvogntog, men med deres mangelfulle satsing på bedre fylkesveier vil det ta mange år før næringslivet i alle kommuner kan få nytte av dette. Er det Tore Sandvik som skal sitte å bestemme hvilke kommuner, bønder og bedrifter som skal få tjene på lavere transportkostnader og hvem som må vente i det uvisse i årevis?

Høyre ønsker å gjøre Trøndelag fylke til et ja-fylke. Det kan naturligvis være noen få enkeltstrekninger og punkter det må gjøres unntak for, men da er ikke svaret å si nei. Da er svaret å forbedre veien.

Høyre ønsker å være på lag med bøndene, arbeidsplassene og miljøet. Etter koronapandemien trengs all den hjelp vi kan gi. Men fortvil ikke. Vi har heldigvis en regjering som i praktisk politikk er mer distrikts- og næringsvennlig enn AP og SP. Det er all grunn til å håpe og tro at sluttresultatet blir bra til tross for motstanden fra maktpartiene i fylket vårt.

Pål Sæther Eiden, Høyres gruppeleder i Fylkestinget

Henrik Kierulf, Nestleder Hovedutvalg veg (H)