+ God stemning på inkluderingsdagen

Det var god stemning på Inkluderingsdagen 2019 som ble arrangert på Storstuggu i dag. Rundt 270 personer personer fra næringslivet, lag- og foreninger, nye innbyggere og lokalbefolkningen deltok. Deltakerne fikk servert treretters middag. I tillegg var det jobbmesse, god underholdning og glade historier med nye innbyggere som har fått jobb eller laget sin egen arbeidsplass i Os, Røros eller Holtålen.

Publikum deltok også på underholdningen. Her danses «Bli med-dansen».

https://vimeo.com/319959682

Virksomhetsleder for voksenopplæringa og flyktningetjenesten, Tonje Sjøvold var godt fornøyd med arrangementet.

https://vimeo.com/319965969
Aase Marthe J. Horrigmo (H) som er statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister åpnet Inkluderingsdagen 2019 på Storstuggu i ettermiddag. Foto: Tove Østby

Programmet ble ledet av Give a Job-ambassadør Arne Hjeltnes og Silje Skjemstad Cruz, som her tar selfie med publikum. Foto: Tove Østby
Norsklærer Karense. Foto: Tove Østby
Virksomhetsleder for voksenopplæringa og flyktningetjenesten, Tonje Sjøvold og Give a Job-initiativtaker Aiman Shaqura. Foto: Tove Østby
Publikum fikk høre glade historier om etableringer og samarbeid. Foto: Tove Østby
Lokal underholdning. Foto: Tove Østby+ Mobiliserer for busstilbudet

Styret i Røros AUF tar sterk avstand fra forslaget om å redusere antall bussavganger mellom Røros og Trondheim. Forslaget har kommet opp i forbindelse med at det nærmer seg en ny anbudsrunde. I forslaget til utlysningstekst, som foreligger nå, reduseres antall bussavganger hver dag fra 4 til 1.

https://vimeo.com/319959996
Styreleder i Røros AUF, Ivar Østby

+ Mikroplast funnet i Femunden

For første gang er det undersøkt om det finnes mikroplast i norske innsjøer. Undersøkelsen viser at det finnes en del mikroplast også i Femunden, selv om det står mye dårligere til i Mjøsa, der det er funnet mikroplast ved alle målestasjonene. Det ble funnet mikroplast ved seks av ti målestasjoner i Femunden.

Norsk institutt for vannforskning (Niva) har på oppdrag for Miljødirektoratet tatt prøver av sjøbunnen i Mjøsa og Femunden for å undersøke om det finnes mikroplast i ferskvannsmiljøet og for å analysere om det er forskjeller mellom disse to innsjøene.  M

I kjerneprøver fra alle 20 prøvestasjoner i Mjøsa ble det funnet mikroplast.  Det ble funnet høyere antall mikroplastpartikler i Mjøsa på steder som er i nærheten av byer og tettsteder, veg- og båttrafikk, renseanlegg og elver. 

Mye mindre i Femunden

I Femunden, som ligger i langt mer uberørte naturområder, ble det funnet betydelig lavere mikroplastnivåer. I 4 av 10 av de undersøkte prøvene kunne forskerne ikke finne mikroplast i det hele tatt. 

Resultatene fra denne kartleggingen er viktig i arbeidet med å få oversikt over omfanget av mikroplastproblemet i ulike naturmiljøer. Vi er i startfasen av å forstå kildene til mikroplast og hvilken effekt det kan ha på mennesker og miljø. Vi følger nå opp undersøkelsen med et prosjekt som studerer transport av mikroplast i norske elver, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Undersøkelsen inneholdt også prøver av dyreplankton og andemusling for å finne ut om denne typen prøver kan egne seg dersom det blir overvåking i framtiden.

Resultatene viser at Niva fant mikroplast også i noen av disse prøvene, men det er foreløpig ikke sikkert om organismene hadde tatt opp mikroplasten, eller om de var festet til utsiden av dyrene.

– Det foregår stor forskningsinnsats både i Norge og internasjonalt som vil gi oss svar på omfanget av mikroplastforurensningen og hvor alvorlig problemet er. Det er behov for å se nærmere på hvordan mikroplast transporteres fra forurensningskildene og ut i miljøet og hvordan den sprer seg videre i næringskjedene, sier Ellen Hambro.

+ Fem nye fyrtårn

Ordføreren har delt ut miljøfyrtårndiplom til fem nye bedrifter på Røros. Det er dermed 13 bedrifter i Røros kommune, med status som miljøfyrtårn. Det er det ingen av nabokommunene som kan måle seg med.

Miljø og bærekraft er viktig i alle Røros kommunes nye planer. At vi har et næringsliv som også er opptatt av det samme, er noe vi setter veldig stor pris på. Vi inviterte de siste som har blitt miljøfyrtårnsertifisert til rådhuset, for en felles markering som takk for innsatsen de gjør for Røros, Norge og verden, skriver Røros kommune på sin hjemmeside.

Miljøfyrtårn tildeles av en stiftelse, som ble etablert i 2003, og har sitt utspring som et prosjekt i Kristiansand kommune. Det første Miljøfyrtårn-diplomet ble delt ut i 1997 til Hansen&Justnæs i Kristiansand. Miljøfyrtårn-programmet ble etablert i år 2000, og er den første nasjonale ordningen i Europa, og ble anerkjent av EU i 2017.

De fem bedriftene som er tildelt diplom som Miljøfyrtårns nå, er Byggmakker Gipling Røros A/S, Røros videregående skole, Bergstaden Hotel, Johan Kjellmark AS og Røros kultur og konferanse-senter.

Miljøfyrtårn i Røros kommune:

Røros Tannklinikk, Røros videregående skole, Røros Produkter AS, Byggmakker Gipling Røros A/S, Kaffestuggu, Røros Hotell, Vertshuset Røros, Røros Kultur- og Konferansesenter AS, Erzscheidergården Hotell, Johan Kjellmark AS, Vauldalen Fjellhotell AS, Bergstadens Hotel, Vinmonopolet Røros.

+ 58 oppdrag for Politiet under Rørosmartnan

Politiet stilte med 25 tjenestepersoner fra Røros, Tynset og UP under Rørosmartnan 2019. Når arrangementet oppsummeres, viser det seg at de hadde en del å gjøre, men at det ikke var noen alvorlige hendelser under Rørosmartnan 2019.

I Politiets systemer ble det registrert 58 oppdrag knyttet til arrangementet.
I løpet av hele Martnan var det 3 personer som overnattet på kontorets hotell, bedre kjent som glattcella. Det ble kontrollert over 700 kjøretøy. I tillegg avholdt UP flere kontroller langs hovedveiene til Røros som resulterte i 18 forelegg for hastighet, 3 for bruk av mobiltelefon, 1 anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort og en anmeldelse for kjøring i ruspåvirket tilstand. 

Også i år var det en del som slet med å finne toalett, og urinerte i «reiret». 5 personer ilegges forelegg for å ha urinert på offentlig sted, en av disse urinerte nesten på veggen til et ledig toalett. Oppdragene har så langt ført til 11 anmeldelser, men ingen er av alvorlig karakter. 

– Med 25 tjenestepersoner fra Røros, Tynset og UP i aksjon gjennom uken sier vi oss fornøyd også i år, med mye god stemning og mange trivelige folk, sier Politiet i Røros, Os og Holtålen på sin Facebookside.

+ Den store inkluderingsdagen

I dag, 26.februar blir den store inkluderingsdagen arrangert på Røros. Storstuggu fylles med folk fra næringslivet, lag- og foreninger, nye innbyggere og lokalbefolkningen. Dette skal være en dag med internasjonal middag, underholdning, inspirerende historier og en anledning til å treffe nye mennesker.

Programmet ledes av Give a Job-ambassadør Arne Hjeltnes og Silje Skjemstad. Riccardi Pellegrino, Karense og Give a Job-initiativtaker Aiman Shaqura blir med også med og bidrar i arrangementet

Inkluderingsdagen starter med lunsj og foredrag for næringslivet, ledet av Arne Hjeltnes og Aiman Shaqura. Aase Marthe J. Horrigmo (H) som er statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister skal åpne inkluderingsdagen. Arrangementet inneholder også sceneshow, jobbmesse, mingling, tre-retters middag, panelsamtaler og underholdning.

Give a Job er en inkluderingsarena, der hvert arrangement har et mål om å skape flere titalls sosiale koblinger og jobbintervjuer. Arrangementet er bygget opp som en utvidet jobbmesse som inkluderer en 3-retters internasjonal middag og førsteklasses underholdning. Så langt har Give Job vært i 10 byer, og ca 5000 personer har vært på Give a Job arrangementer rundt om i landet. Inkludering er viktig for å få til en ordentlig integreringsprosess, og for å skape inkludering må mennesker som er nye i Norge møte nordmenn. Næringslivet har endelig åpnet opp for verdien av mangfold, og ser seg villige å ta sjanser på personer som «har rare navn». Arrangementet er med på å skape åpenhet og inkludering i Norge, og sette fokuset på at våre nye landsmenn er ubenyttede ressurser for samfunnet.