Vinterfestspill i Bergstaden mars 2022. Foto: Ole Wuttudal

Vinterfestspill fortsatt i pluss

Vinterfestspill i Bergstaden fortsetter å levere gode resultater. Regnskapet for 2022 er hyggelig lesing både hva angår omsetning og resultat.

Vinterfestspill i Bergstaden hadde et gullår hva angår økonomi i 2019, med driftsinntekter på 4,8 millioner kroner, hele 1,4 millioner kroner over 2018. Men så kom pandemien og dempet veksten.

Driftsinntektene for 2020 og 2021 var nede på henholdsvis 3,3 og 3,7 millioner kroner. Nedgangen til tross, de to årene leverte plussresultater på på 142.000 kroner og 263.000 kroner. Rekordåret 2019 endte med et plussresultat på 7.000 kroner.

2022 ble et nytt godt år, og driftsinntektene endte på 4 millioner kroner igjen. Årsresultatet på 185.000 kroner lar seg også høre. Overskuddet overføres til egenkapitalen, som etter 2022 er på 1,4 millioner kroner.