Runa Finborud Foto: Tove Østby

Uttalelse etter møte i Selbu 6.6.19

Av Runa Finborud

Sametinget har gjennom en uttalelse etter møte i Selbu 6.6.2019 utfordret blant annet undertegnede. Som ordfører ønsker jeg å komme med en uttalelse. Ifølge invitasjonen til møtet i Selbu ble blant annet politikere i Os invitert til møtet. (Jeg har lest den i sosiale medier i ettertid.) Undertegnede har ikke registrert noen invitasjon og har derfor ikke kunne reagere på bruken av innledere i forkant av møtet.

Jeg er meget skeptisk til at representanter fra EDL ble invitert til møtet. Organisasjonen er meget omstridt, og jeg mener det tilligger ansvarlig arrangør å tenke gjennom følgene av å invitere representanter fra EDL. Vi trenger at folk i ledende verv bidrar til å redusere konfliktnivået, ikke øke det. Som flere har vært inne på i innlegg etter møtet, hadde det vært fullt mulig å ha en balansert tilnærming til informasjon om endringer i Sameloven og virkninger av den, for nettopp å bidra til mer kunnskap og større forståelse.

Arrangementet slik det ble gjennomført bidrar til en forverring av debattklimaet knyttet til samiske saker i det sørsamiske området. Både jordbruk og reindrift er avhengig av et godt samarbeid- og trygge og forutsigbare rammer- for å sikre arbeidsplasser og matproduksjon i distriktene. Et unødvendig høyt konfliktnivå er ressurskrevende for begge næringer og tar lett fokus bort fra det som er viktig verdiskaping. Vi er flere sentrale aktører som har som mål å arbeide ryddig med konfliktspørsmål knyttet til reindrift, jordbruksdrift og arealspørsmål, for eksempel gjennom prosjektet «Fremtidsrettet rein- og jordbruksdrift i områder med arealkonflikter i Hedmark og Trøndelag.» Gjensidig respekt og forståelse, dialog og tillit er sentrale begreper.

Tillit skapes ikke over natta. Å gjennomføre slike møter som i Selbu vil indirekte gjøre arbeidet vårt mer krevende. Det påligger oss politikere et spesielt ansvar og politisk ledelse i særdeleshet å være oss bevisste på utøvelse av egen rolle i konfliktspørsmål. Det kan sikkert være besnærende å tilfredsstille de som til enhver tid mater konflikter. Jeg tror ikke det fører til inkluderende fellesskap og gode lokalsamfunn på sikt. Jeg tar med dette innlegget avstand fra at en samisk grunneier ble forsøkt nektet adgang til møtet og diskriminerende atferd som ble utvist. Jeg vil fortsatt aktivt bidra til et best mulig samarbeidsklima i konfliktspørsmål – gjennom ord, handling og rammer som legges. Det ligger kraft i både ord og kroppsspråk.

Runa Finborud, ordfører i Os kommune.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest