Reidun Roland og Rune Kurås.

Utnytt beiteressursene i våre utmarksområder

Leserinnlegg  fra Røroslista:

Innlandets gull er våre utmarksområder. Våre drøvtyggere har den unike egenskap at de kan gjøre om gress og beite-ressurser til mjølk, kjøtt, ull m.m.

På grunn av volum har dette blitt erstattet med kraftfor som blir importert i hovedsak fra Brasil. Hvor regnskogen blir rasert.

Vi er i dag på grunn av stor import av kraftfor lite sjølforsynt med mat. Hvor er miljøregnskapet i denne transporten? 

Det må igjen lønne seg å fòre våre drøvtyggere med gras.

Skal vi få rekruttering til landbruket må vi la ungdommene se at det er økonomiske rammevilkår for næringa slik at de uten frykt for sin fremtid kan satse på å drive jordbruk og reindrift.

Ved evaluering av kommunens arealplan må vi være så fremtidsrettet som det er mulig, i å se hvordan vi best kan ivareta og bruke kommunens areal på best måte for matproduksjon i balanse med helårsboligbygging og andre næringers behov for areal.

Røroslista vil stimulere  og gå for et allsidig næringsliv, men ha spesiell fokus på jordbruk og reindrift. Røros kommunestyre vedtok enstemmig i juni i år et forslag fra Rørosliste som gav et tydelige positivt signal for de positive verdiene disse primær-næringene skaper, ikke minst klimamessig. 

Så vil du være med for å sikre at Lokalmathovedstaden Røros  får lokale råvarer i egen kommune,

 Stem Røroslista –  din lokale stemme – dov voenges gële

Godt valg Buerie veeljeme

Reidun Roland og Rune Kurås

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn