Foto: Røros kommune

Søk stipend og tilskudd!

Pressemelding fra Røros kommune

Skal du søke tilskudd til arrangement, større kulturprosjekter, idrettsformål eller til den frivillige organisasjonen du er med i? Eller har du tenkt å søke årets Bergstadstipend? Da må du notere deg fristen 1. mai. 

Tilskudd kultur- og idrettsformål

Disse tilskuddsordningene har søknadsfrist 1. mai:

  • Tilskudd til fritidskulturlivet
  • Arrangementsstøtte
  • Prosjektstøtte
  • Idrettsformål

Hvem som kan søke, hva du kan søke på og mer informasjon om de ulike tilskuddsordningene finner du på denne siden: Tilskudd kultur- og idrettsformål

Bergstadstipendet

Helt siden 1972 har Røros Kommune delt ut Bergstadstipendet. Stipendet kan søkes av kunstnere, kulturarbeidere eller forskere som gjennom sitt arbeid er knyttet opp til Rørosdistriktet.

Se mer her om hva søknaden må inneholde og send inn søknad: Bergstadstipendet 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn